Hakkari: Zij die zich verzetten zullen winnen!

  • Noord-Koerdistan

In Hakkari (Koerdisch: Colemêrg) wordt nog steeds geprotesteerd tegen de opsluiting van burgemeester Mehmet Sıddık Akış en de toe-eigening van zijn ambt door een bewindvoerder die is aangesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tijdens de protestdemonstratie afgelopen dinsdag in de stad zei Keskin Bayindir, medevoorzitter van de DBP: “Er is opnieuw een bewindvoerder benoemd tegen de wil van het volk. We accepteren deze benoeming niet. Dit systeem zal instorten dankzij het verzet van het Koerdische volk. De wil van de Koerden wordt al honderd jaar niet erkend. Zelfs vandaag zei Bahçeli dat hij de wil van het Koerdische volk niet zou erkennen. Ze zouden naar de geschiedenis van de Koerden moeten kijken; Bahçeli en Erdoğan zullen vertrekken, maar de Koerden zullen er weer zijn zoals ze al eeuwen zijn. We zullen hun systeem verslaan met onze wil en macht. Er zal zeker een einde komen aan hun onderdrukking. Want hun einde is gekomen. Er kan geen vrede zijn voor Turkije zolang er oorlog is tegen de Koerden. Zolang hun beleid hier wordt voortgezet, zal er daar ook geen vrede zijn. We zullen ons verzetten om een einde te maken aan deze plunderaars.”

Tülay Hatimoğulları zei dat er een politieke staatsgreep plaatsvindt en zei: “Onze co-burgemeester werd vastgehouden in Van en er werd onofficieel een curator in zijn plaats aangesteld. Eerst werd de bewindvoerder aangesteld en daarna omsingelde de politie de gemeente. De minister van Binnenlandse Zaken stuurde later de kennisgeving. Dit is een indicatie dat een bende de staat leidt. Beste mensen van Turkije, ze misleiden jullie en doen verschillende uitspraken. Onze co-burgemeester werd in hechtenis genomen om terecht te staan voor een rechtszaak die in 2014 tegen hem was aangespannen. Ze bewaarden het dossier totdat hij burgemeester werd. De juridische procedure is als volgt; eerst wordt het onderzoek geopend en daarna wordt het proces gevolgd. De burgemeester kan niet uit zijn ambt worden ontheven totdat de definitieve beslissing is genomen, dat wil zeggen totdat alle juridische processen zijn afgerond en de definitieve uitspraak bekend is gemaakt. Als de burgemeester wordt veroordeeld, wordt er dus een nieuwe burgemeester gekozen uit de gemeenteraad. De politie nam echter de controle over de gemeente over nog voordat de officiële kennisgeving van de curator binnen was, zonder al deze stappen te doorlopen. Dit is de manier waarop de AKP dit land bestuurt. Dit wordt fascisme genoemd, een staatsgreep.”

Tülay Hatimoğulları verklaarde dat Koerden het recht wordt ontzegd om te kiezen en gekozen te worden en vervolgde: “Door curatoren aan te stellen, zegt de AKP-regering ‘Jullie hebben niet het recht om te kiezen en gekozen te worden. Jullie zijn geen volwaardige burgers van dit land’. Vandaag kwam Bahçeli naar buiten en sprak over de DEM Partij. Hij feliciteerde de minister van Binnenlandse Zaken. Hij feliciteerde de bendes, degenen zoals hij. Wij accepteren dit nooit. Wij verwerpen de bendewet. De democratie zal winnen in dit land, het volk zal winnen, het recht zal winnen, de vrijheden zullen winnen. Wij zullen winnen. Het volk zal winnen. Vandaag een gevolmachtigde benoemen voor Hakkari betekent niet alleen dat er een gevolmachtigde is benoemd voor de politieke wil van de Koerden. Het betekent ook dat er een gevolmachtigde is aangesteld voor de democratie van Turkije en de wet op lokale besturen. Tegen deze mentaliteit van gevolmachtigde moeten alle democratische krachten samen de krachtigste houding innemen.”

Hatimoğulları wees erop dat de AKP een gevolmachtigde heeft aangesteld om de middelen van de gemeente te plunderen voor hun trawanten en zei: “We zullen ons verzetten. We zullen ons verzetten tegen de mentaliteit van de gevolmachtigde, samen met alle mensen in Turkije, met degenen die onderdrukt en uitgebuit worden in Turkije, met degenen die gerechtigheid willen, met degenen die willen dat Turkije op een democratische manier geregeerd wordt. Hij moet niet denken dat hij en zijn partner in het paleis de wil van het Koerdische volk kunnen overnemen. Ze probeerden de verkiezingen in Hilvan van ons te stelen door stembussen te verbranden met bende-achtige methodes. Ze annuleerden de verkiezingen ook al wonnen we. Het verschil steeg van 500 naar 3 duizend. Wat betekent dit? Het betekent dat als je de wil van het volk probeert te usurperen, het volk op de sterkste manier op je zal reageren. Zij die zich schouder aan schouder verzetten tegen het fascisme zullen winnen.”

Bron: ANF