Hamburg: Bijeenkomst en concert voor de vrijlating van Kenan Ayaz

  • Duitsland

Zaterdagmiddag 28 oktober vond voor het huis van Bewaring in Hamburg een bijeenkomst plaats voor de vrijlating van Kenan Ayaz, waartoe onder andere het comité #FreeKenan en Rote Hilfe e.V. opriepen. Kenan Ayaz werd half maart gearresteerd op de luchthaven van Larnaka op Cyprus op basis van een Duits uitleveringsverzoek, toen hij naar Zweden wilde reizen om zijn familie te bezoeken.

De federale Duitse autoriteiten beschuldigden Ayaz van lidmaatschap van wat zij beschouwen als een “terroristische organisatie in het buitenland” – waarmee de PKK werd bedoeld – en dienden een aanklacht in op grond van §§129a/b van het Wetboek van Strafrecht (StGB). Na zijn uitzetting uit Cyprus zit Kenan Ayaz sinds begin juni in voorarrest onder strengere omstandigheden in de gevangenis van Hamburg-Holstenglacis.

Namens het #FreeKenan solidariteitscomité verwelkomde een woordvoerder de deelnemers aan de bijeenkomst, Kenan Ayaz en alle gevangenen in Holstenglacis UG. “Het is duidelijk dat het Europees arrestatiebevel wordt gebruikt om onderdrukking in andere landen af te dwingen volgens de Duitse wetten. De uitlevering van Kenan Ayaz aan de Federale Republiek is een duidelijk voorbeeld. In landen als Cyprus of zelfs België is er geen verbod op de PKK”, legde ze uit.

Ze zei verder dat niet de Koerdische bevrijdingsstrijd terroristisch was, maar de Turkse staat. Ze zei dat de PKK zij aan zij heeft gevochten met de Internationale Coalitie tegen IS en dat gisteren nog een hooggeplaatste commandant, de coördinator tussen de anti-IS coalitie en de Syrische Democratische Krachten (SDF), Ferhad Dêrik, is vermoord door een Turkse drone.

De rechtsbijstandsvereniging voor Koerden in Duitsland, Azadî e.V., veroordeelde het PKK-verbod en verklaarde dat de paragrafen 129 a en b bedoeld zijn om de Koerdische gemeenschap te verontrusten en te depolitiseren, zodat hier geen verzet zal ontstaan tegen het moorddadige beleid van de Turkse president Erdogan.

Azadî veroordeelde in zijn boodschap ook de huidige oorlog in het Midden-Oosten: “Repressie is geen substituut voor een politiek concept voor een Midden-Oosten waarin Palestijnen en Joden, Koerden en Turken in vrede samenleven. Het concept van democratisch confederalisme dat voor dit doel is ontwikkeld door de Koerdische bevrijdingsbeweging, wordt daarentegen met hand en tand bestreden door de Duitse regering. Om de zinloze, staatsgeoriënteerde geweldsspiraal te doorbreken, is ook hier een nieuwe politieke start nodig. Een goed begin zou zijn om het verbod op de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), dat al 30 jaar van kracht is, op te heffen. Wij eisen dat er een einde komt aan de vriendjespolitiek van de Duitse staat met het fascistische regime van Erdogan.”

In zijn toespraak wees Rote Hilfe e.V. erop dat de Duitse regering zich tot stroman van het Erdoğan-regime maakt door niet alleen politieke maar ook militaire steun te verlenen. De Cypriotische advocaat Efstathios C. Efstathiou had eveneens een boodschap. De Cypriotische samenleving was woedend over de uitlevering van Kenan Ayaz aan Duitsland en zelfs na vijf maanden was deze woede nog niet gezakt. Cyprus kon niet buiten de strijd voor gerechtigheid blijven. Efstathiou zei dat hij “een militante groet stuurt aan allen die strijden voor gerechtigheid voor Kenan Ayaz” en zal als gevolmachtigde aanwezig zijn bij de start van het proces op 3 november.

Na de inhoudelijke bijdragen bracht de Koerdische artiest Umut Botan revolutionaire Koerdische muziek ten gehore. Hij bracht een groet aan Kenan Ayaz en veroordeelde de drone-aanvallen op Rojava. Koerdische jongeren dansten op de muziek en gingen na de rally naar het park achter de gevangenis om de gevangenen te begroeten met slogans.

Aan het einde van de bijeenkomst riep het comité de deelnemers op om het proces tegen Kenan Ayaz te observeren en deel te nemen aan de bijeenkomst ter gelegenheid van het begin van het proces op 3 november om 8.30 uur voor het Oberlandesgericht Hamburg en aan een demonstratie tegen de onderdrukking van de Koerdische beweging, antifascisten en klimaatactivisten op 4 november om 13.00 uur op Hansaplatz.