Handtekeningenactie tegen het oorlogs- en bezettingsbeleid van Turkije in Noord- en Oost-Syrië

Er is een online handtekeningenactie gestart om de internationale gemeenschap en alle betrokken instanties op te roepen dringend actie te ondernemen om verdere misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen en het oorlogs- en bezettingsbeleid van Turkije een halt toe te roepen.

De campagne werd gelanceerd onder leiding van het Noord-Oost Syrische Sociale Diplomatieke Platform in samenwerking met verschillende civiele en democratische instellingen in verschillende landen. De handtekeningen zullen worden ingediend bij de Verenigde Naties, het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en andere betrokken internationale instanties.

De ondertekenaars van de campagne betuigen hun solidariteit met de Koerdische beweging, bestaande uit kinderen, jongeren, vrouwen, diverse identiteiten en het Koerdische volk dat strijdt voor hun recht op autonomie en zelfbeschikking, met de woorden: “Met onze persoonlijke en collectieve stem willen we de wereld laten weten wat er op dit moment in het Koerdische gebied gebeurt.”

Het communiqué van de handtekeningenactie omvat het volgende:

“Sinds 4 oktober 2023 bombarderen Turkse legermachten systematisch dorpen, steden en algemene infrastructuur in de districten Derik, Rimelan, Tirbesipi, Qamishlo, Amude, Hasake, Til Temir, Darbesi, Manbij, Ain Issa, Kobane, Tal Rifat, Shehba, Shera en Sherawa, wat een geografisch gebied van ongeveer 900 km bij 52 km van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) bestrijkt.

Turkse gevechtsvliegtuigen, bewapende drones (UAV’s), artillerie en mortieren richten zich op burgerlijke nederzettingen en voertuigen, elektriciteitscentrales, benzinestations, waterbronnen en energievoorzieningen, olievelden, gezondheidscentra en ziekenhuizen (inclusief twee ziekenhuizen gespecialiseerd in Covid-19-patiënten), cementfabrieken, landbouwvelden, graansilo’s en voedselbedrijven, evenals de M4-snelweg en de omgeving van vluchtelingenkampen in de regio’s Hasake, Derik, Sheba en Sherawa, bewoond door tienduizenden ontheemden. Deze aanvallen worden uitgevoerd vanuit Turkse legerbases in Turkije, evenals vanuit gebieden in Noord-Syrië die sinds 2016 door Turkije zijn bezet, zoals Jerablus, Afrin, Gire Sipi en Serekaniye.

Tijdens de eerste drie dagen van de huidige aanvallen zijn ten minste 16 mensen om het leven gekomen en tientallen anderen zijn gewond geraakt. Ongeveer twee miljoen mensen zijn verstoken van elektriciteit, voldoende energie of watervoorziening en hebben geen toegang tot gezondheidszorg. In een persverklaring kondigde de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië aan dat de bombardementen gericht op de elektrische infrastructuur alleen al tot nu toe materiële verliezen van 56 miljoen dollar hebben veroorzaakt.

We worden geconfronteerd met een nieuwe dimensie van de invasieve oorlog van Turkije, gericht op bezetting, “etnische zuivering” en vernietiging van meer gebieden in Noord-Syrië. De recente aanvallen zijn aangekondigd door de Turkse regering met het verklaarde doel om “alle infrastructuur, bovengrondse structuren en energievoorzieningen” uit te wissen om alle basisbehoeften van het leven in Noord- en Oost-Syrië te vernietigen en de regio te ontvolken. Deze aanvallen zijn gericht op het leven en de veiligheid van meer dan zes miljoen mensen van verschillende culturen en geloofsovertuigingen – zoals Koerden, Arabieren, Suryoye, Circassische, Turkmenen, Ezidi, christenen, moslims en anderen – die samenleven op gemeenschappelijk land en in hun vitale behoeften voorzien binnen de structuren van Democratische Autonomie. Ondanks de aanhoudende luchtaanvallen zijn tienduizenden inwoners van de steden en regio’s die worden aangevallen, de straat op gegaan om de aanvallen te veroordelen en hun vastberadenheid uit te spreken om hun gemeenschappelijke verzet tegen oorlog en bezetting voort te zetten – voor een leven van waardigheid, vrede en vrijheid.

De recente Turkse aanvallen voegen zich bij de systematische droneoorlogvoering, luchtaanvallen en militaire operaties uitgevoerd door Turkse legermachten in de Koerdische regio’s op Syrisch en Iraaks grondgebied. Sinds 2020 zijn doelbewust leden van de gemeenschap, journalisten, politici, leden van de Autonome Administratie, de vrouwenbeweging en de zelfverdedigingskrachten doelwit geweest. Alleen al tussen januari 2022 en september 2023 zijn als gevolg van ongeveer 190 Turkse droneaanvallen 163 mensen om het leven gekomen en 218 ernstig gewond geraakt. Onder hen bevinden zich tientallen leden van de YPG-YPJ en de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die hebben gevochten tegen de Islamitische Staat (ISIS) om de mensheid te verdedigen. Het lijkt daarom geen toeval te zijn dat het Turkse leger zijn grootschalige luchtaanval precies begon op het moment dat de SDF grootschalige operaties uitvoerde om de heropleving van ISIS te voorkomen.

Hoewel al deze aanvallen door het Turkse leger op Syrisch grondgebied duidelijke schendingen van het internationaal humanitair recht en oorlogsmisdaden inhouden en zo bijdragen aan het verdiepen van de humanitaire crisis in Syrië en het hele Midden-Oosten, hebben noch de VN noch andere internationale instanties, staten of machten tot nu toe deze misdaden adequaat veroordeeld of doeltreffende maatregelen genomen om ze te stoppen.

Daarom roepen we de internationale gemeenschap en alle betrokken instanties op om dringende maatregelen te nemen om verdere misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen en om de oorlogs- en bezettingspolitiek van Turkije te stoppen.

We roepen dringend alle gevoelige en betrokken mensen ter wereld op om:

· Het desinformatiebeleid van Turkije en de mediabeperking tegen te gaan door informatie te verstrekken en te verspreiden vanuit bronnen in de getroffen regio zelf.

We eisen van internationale organisaties en regeringen:

· De instelling van een No-Fly-Zone voor de Turkse luchtmacht, inclusief bewapende en onbewapende UAV’s (onbemande luchtvoertuigen) boven het Syrische en Iraakse luchtruim.

Van over de hele wereld eisen we dringend:

· Dat de Turkse regering stopt met haar oorlogsaanvallen, bezettingspolitiek en systematische moorden op verdedigers van vrouwenrechten en mensen die in elk deel van Koerdistan, vooral in de gebieden van Noord- en Oost-Syrië en Noord-Irak, wonen.

· Dat Turkije een einde maakt aan haar bezetting en genocidepraktijken in Syrische gebieden, zoals in de regio’s Jerablus, Afrin, Gire Sipi en Serekaniye.

· Dat overeenkomstig het internationaal recht oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, inclusief genocide en feminicide gepleegd door president Erdoğan en zijn Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) -regering, worden vervolgd.

De grote wereldmachten kijken niet gunstig naar de autonomie van het Koerdische volk, omdat het hun belangen en manieren van machtsuitoefening bedreigt. De grote wereldmachten willen niet dat het voorbeeld van miljoenen Koerdische mensen wordt verspreid. Ze willen niet dat de wereld weet van het Koerdische volk dat in meer dan vierduizend lokale assemblees bijeenkomt om zelf over hun leven te beslissen. In deze assemblees oefenen vrouwen volledige politieke, economische en sociale rechten uit. Dezelfde Koerdische mensen staan gewapend om zichzelf te verdedigen. Ze handhaven rechtvaardigheid via volkscomités, en hun productiemiddelen zijn collectief eigendom. Geen van hen verzaakt zijn geloof, taal, overtuigingen of gebruiken. Ze leven samen met anderen, accepteren hun verschillen en organiseren zich dienovereenkomstig. Met andere woorden, de wereldmachten (regeringen, nationale staten, bedrijven, de machthebbers) kunnen geen respect opbrengen, en nog minder een Koerdische samenleving laten gedijen, die strijdt voor een wereld waarin vele werelden passen.”