HBDH blikt terug naar de Gezi-opstand en roept op tot uitbreiding van de revolutionaire strijd

In een verklaring waarin werd teruggeblikt naar de Gezi-opstand die plaatsvond in 2013, heeft het Uitvoerend Comité van de Volksverenigde Revolutionaire Beweging (HBDH) opgeroepen tot uitbreiding van de verenigde revolutionaire strijd tegen fascisme.

Het Uitvoerend Comité van de HBDH onderstreepte: “Net zoals de uitbreiding van de opstand in Gezi Park niet kon worden gestopt ondanks massamoorden en hevige aanvallen, is geen enkele aanval vandaag sterk genoeg om de woede tegen het systeem te stoppen die zich verenigt met rebellie.”

De verklaring van het HBDH-uitvoerend comité luidt als volgt:

“Exact tien jaar geleden zag de geschiedenis van de strijd van de onderdrukten een nieuwe en glorieuze opstand. Miljoenen mensen gingen de straat op in Turkije en Noord-Koerdistan onder het motto ‘Dit is slechts het begin, we zullen doorgaan met de strijd’. De woede van de massa’s tegen onderdrukking, intimidatie en fascisme veranderde in een enorme weerstand.

Met de Gezi-opstand onthulden communes, buurtvergaderingen, forums en organisaties belangrijke ervaringen. Gezi bewees opnieuw de belangrijkheid en noodzakelijkheid van een revolutionaire oorlog om het huidige systeem aan te pakken.

De verenigde actie van de bevolking toonde het belang van de behoefte aan een verenigde revolutie en wees taken toe aan revolutionaire leiders. Onze verenigde revolutionaire beweging nam deze taken en verantwoordelijkheden op zich en probeerde te reageren op de eisen van de massa’s en de behoeften van de revolutie. De Gezi-opstand was een belangrijke mijlpaal op weg naar de oprichting van de HBDH. Gezi leerde zeer belangrijke lessen met de ervaring die het onthulde.

Nu we na exact tien jaar terugblikken naar de Gezi-opstand, probeert de fascistische regering miljoenen mensen te intimideren door middel van de Gezi-processen. Het is echter nu duidelijk dat alle inspanningen, beleid van onderdrukking en repressie en tientallen massamoorden geen resultaat hebben opgeleverd.

De massa’s die lijden onder honger en ellende, vrouwen die elke dag vermoord worden, onderdrukte seksuele identiteiten die niet eens het recht hebben om te leven, het Koerdische volk dat blootgesteld wordt aan genocide, onderdrukte geloven, jongeren, arbeiders en arbeiders zijn de Gezi-opstand niet vergeten. En ze zullen zich herinneren welke kracht ze kregen toen ze verenigd waren, opstonden en in opstand kwamen.

Gezi is een oproep tot actie, weerstand, verenigde strijd, organisatie en revolutionaire oorlog tegen uitbuiting, onderdrukking, marteling, bezetting en totale fascistische blokkade. Vandaag is het nodig om de oproep van Gezi te begrijpen en erop te reageren. De belangrijkste manier om dit te doen is door de revolutionaire strijd te ontwikkelen en de revolutionaire oorlog uit te breiden. De toekomst kan niet worden veiliggesteld zonder de prijs te betalen.

Jaren voor Gezi hebben revolutionaire leiders zoals Sinan, die hun revolutionaire wil confronteerden met de vijand in Nurhak, een standpunt getoond om de vijand te verslaan. Om dit fascistische systeem omver te werpen en de bevrijding van volkeren te waarborgen, is het nodig om geïnspireerd te worden door de revolutionaire geest van leiders zoals Sinan en Gezi.

Terwijl we de martelaren van Nurhak en de Gezi-opstand met respect herdenken, zullen we onze verenigde revolutionaire strijd uitbreiden als een vereiste van onze toewijding aan hun herinneringen.

We zullen doorgaan met het dragen van het vuur van rebellie naar de bolwerken van fascisme tot de dag van overwinning.