HDP: De overheid gebruikt de rechterlijke macht als stok om kritische politici te mishandelen

  • Turkije

De HDP (Democratische Volkspartij) bracht een verklaring uit waarin ze haar bezorgdheid uitte over de laatste gerechtelijke acties tegen de oppositiepartij CHP en de aanhoudende repressie van de HDP.

De verklaring van de co-woordvoerders Feleknas Uca en Hişyar Özsoy van HDP Buitenlandse Zaken omvat het volgende:

“Naarmate we dichter bij de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije komen, die in juni volgend jaar moeten plaatsvinden, blijven president Erdoğan en zijn bondgenoten achterbakse methoden gebruiken om hun politieke tegenstanders uit te schakelen die ze politiek niet kunnen verslaan, gebruikmakend van de rechterlijke macht, die  bijna volledig onder hun controle staat. Het meest recente voorbeeld hiervan is de gevangenisstraf die is opgelegd aan de burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, van de Republikeinse Volkspartij (CHP).

İmamoğlu is veroordeeld tot 2 jaar, 7 maanden en 15 dagen gevangenisstraf wegens “belediging van overheidsfunctionarissen”. Als het hof van beroep het vonnis bekrachtigt, wordt de burgemeester, die een potentiële presidentskandidaat is, uit de politiek geweerd en verliest hij zijn zetel.

De aanklachten tegen İmamoğlu zijn gebaseerd op zijn kritische opmerking over de nietigverklaring van de burgemeestersverkiezingen van Istanbul in maart 2019, die werden geannuleerd wegens ‘onregelmatigheden’ toen İmamoğlu de AKP-kandidaat net leek te hebben afgezet. De verkiezing werd vervolgens in juni opnieuw gehouden, toen İmamoğlu met een substantiële meerderheid won. Op 30 oktober 2019 uitte İmamoğlu kritiek op de annulering van de eerste peiling voor het congres van lokale en regionale autoriteiten in Straatsburg. Op 4 november verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken, Süleyman Soylu: “Ik zeg tegen de dwaas die klaagde over Turkije in het Europees Parlement; dit volk zal je hiervoor laten boeten”. Waarop İmamoğlu antwoordde: “Als we kijken naar degenen die de verkiezingen van 31 maart hebben geannuleerd en de situatie waarin we ons in de hele wereld en in Europa bevonden, als we bedenken wat er toen gebeurde, zijn degenen die de verkiezingen van 31 maart hebben geannuleerd dwazen. ”De Hoge Kiesraad (YSK) diende een strafrechtelijke klacht in over de reactie van İmamoğlu. Minister Soylu kwam tussenbeide en İmamoğlu werd aangeklaagd. In zijn schriftelijke verklaring aan de rechtbank gaf İmamoğlu aan dat zijn uiting een politiek statement en ernstige kritiek was die niet specifiek op iemand gericht was. Maar de rechtbank heeft geoordeeld dat İmamoğlu de leden van de YSK heeft beledigd.

Deze zaak volgt op de aanval door de regering op een andere prominente naam van de CHP, de provinciale voorzitter van Istanbul, Canan Kaftancıoğlu. Op 12 mei 2022 keurde het Turkse Hooggerechtshof een gevangenisstraf van vier jaar en elf maanden voor haar goed. De rechtbank keurde drie verschillende vonnissen tegen haar goed: “belediging van een ambtenaar”, “expliciet vernedering van de Turkse Republiek” en “belediging van de president”. Kaftancıoğlu was hoofd van de CHP in Istanbul toen İmamoğlu de AKP verdreef bij de burgemeestersverkiezingen van 2019. Na de verkiezingen in maart werden er aanklachten tegen haar ingediend op basis van posts op sociale media die ze acht jaar geleden had gedeeld. Een lokale rechtbank veroordeelde haar aanvankelijk tot in totaal negen jaar gevangenisstraf voor vijf afzonderlijke aanklachten, waaronder “terroristische propaganda maken”.

De gevangenisstraffen tegen İmamoğlu en Kaftancıoğlu moeten worden opgevat als verder hardhandig optreden tegen de regeringsoppositie in de aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen. Meer dan honderdvijftig medeburgemeesters van de HDP zijn gearresteerd op beschuldigingen van ‘terrorisme’, hetzij na de lokale verkiezingen in 2014, hetzij na die in 2019. De regering gebruikt de rechterlijke macht nu als stok om kritische politici van de andere oppositiegroepen.

De regerende AKP-MHP-coalitie reageert op het wegvallen van publieke steun door allerlei onrechtmatigheden in te voeren om aan de macht te blijven.

De druk van de regering op hun tegenstanders zal waarschijnlijk toenemen naarmate we dichter bij de verkiezingen komen. Op 19 december vroeg de procureur van het Hof van Cassatie het Hof om de bankrekeningen van HDP te blokkeren en het toegewezen budget van de Schatkist op te schorten.

Het stilzwijgen van de internationale gemeenschap zal bijdragen tot een verslechtering van de omstandigheden waaronder de oppositie haar activiteiten uitvoert in de aanloop naar de komende verkiezingen.”