HDP-delegatie brengt een bezoek aan Beiroet voor een reeks gesprekken

  • Libanon

Een delegatie van de Democratische Volkspartij (HDP), bestaande uit de plaatsvervangende covoorzitters Tülay Hatımoğulları en Garo Paylan, bracht een bezoek aan de hoofdstad van Libanon, Beiroet, en ontmoette verschillende journalisten, intellectuelen, schrijvers en politici.

Tijdens het bezoek werden de ontwikkelingen in Turkije, Libanon, het Midden-Oosten en Noord-Afrika besproken. Hatimoğulları en Paylan gaven een presentatie over de standpunten en het beleid van HDP over een reeks kwesties. De bijeenkomst waarin ook andere deelnemers hun mening deelden, was volgens de deelnemers productief.

Hoogtepunten op de vergadering

De gevolgen van de aanhoudende oorlog in Syrië en conflicten in de regio en de rol van de Turkse AKP-MHP-regering in de oorlog, toenemende werkloosheid, armoede, migratiegolven in de landen in de regio, de ontwikkelingen in Libanon en de Koerdische en Palestijnse kwesties waren de belangrijkste onderwerpen die tijdens de vergadering werden besproken. De gemeenschappelijke strijd en solidariteit die over de grenzen zou gaan tegen problemen en crises werden benadrukt. Enkele hoogtepunten van de bijeenkomst zijn de volgende:

“Belangengroepen promoten racisme en nationalisme in de regio om religies, sekten en volkeren tegen elkaar op te zetten.

De vuile spelletjes die gericht zijn op het Midden-Oosten, een oude beschaving, moeten worden gefrustreerd door de solidariteit en de gemeenschappelijke strijd van de volkeren.

Het beleid van de regering in Turkije gebaseerd op neo-Ottomanisme en vijandigheid jegens de Koerden brengt zowel de volkeren van Turkije als de regio in gevaar.

In het licht van de laatste ontwikkelingen is de oprichting van een Koerdisch-Arabische broederschap van groot belang voor de regio.

Een democratische strijd tegen autoritarisme in de regio is van vitaal belang.

Erkenning van overtuigingen, identiteiten en culturele identiteiten en het veiligstellen van vrijheden zal de problemen in de regio minimaliseren en het samenleven versterken.

De oprichting van een democratische natie en gelijke burgerrechten zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de algehele democratisering van de regio.

Dominantie van het perspectief op vrouwenbevrijding zal een belangrijke ontwikkeling zijn voor grote veranderingen in de regio.

Een democratisch Midden-Oosten is geen droom. HDP hecht veel belang aan democratische strijd en dialoog met de politieke en sociale kringen in de regio over deze zaken.”