HDP dient wetsvoorstel in bij Turks parlement om Yazidi Genocide te erkennen

  • Turkije

Feleknas Uca, plaatsvervangend en medewoordvoerder van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Democratische Volkspartij (HDP) Batman, diende een wetsvoorstel in bij het Turkse parlement om het bloedbad van de Yazidi’s in 2014 in Shengal (Sinjar) te erkennen als een “genocide”.

“De Yazidi’s werden in de loop van hun geschiedenis 74 keer onderworpen aan slachtingen vanwege hun geloof. Dit is niet veranderd in de 21e eeuw. De Yazidi’s, die hun geloof en cultuur tot op de dag van vandaag hebben behouden, werden in 2014 voor de 74e keer onderworpen aan een bloedbad in Shengal en Shexan, omdat ze niet over de middelen beschikten om zich in het aangezicht van de verwoestende oorlog van ISIS te verdedigen. De Yezidi’s die door ISIS werden verdreven, werden achtergelaten om te sterven, verstoken van materiële middelen om in leven te blijven. Duizenden Yazidi’s werden gedood, duizenden vrouwen en kinderen werden ontvoerd, honderden kinderen, zieken en bejaarden verloren het leven door honger en dorst, warm of koud weer”, aldus het wetsvoorstel van Uca.

“In 2015 meldde de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties dat ISIS een geplande ‘genocide’ tegen de Yazidi’s had gepleegd. Bovendien stelde een rapport dat in juni 2016 door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties werd uitgebracht, dat ISIS genocide had gepleegd tegen de Yazidi’s. In dezelfde geest besloot het Europees Parlement in 2016 de genocide op de Yazidi-bevolking te erkennen. In hetzelfde jaar kondigde de Amerikaanse regering ook haar erkenning aan van de ‘genocide’ van ISIS tegen de Yazidi’s en andere minderheden. In oktober 2017 riep de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) de Europese staten op om de ISIS-genocide tegen de Yazidi’s, de christenen en niet-soennitische moslims in Irak en Syrië officieel te erkennen. Landen als België, Nederland en Duitsland hebben de Yazidi-genocide officieel erkend. De inspanningen voor de erkenning van dit bloedbad gaan ook in andere landen door.

In een VN-rapport wordt genocide tegen de Yazidi’s gedefinieerd volgens het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide van 1948, waarbij Syrië en Irak partij zijn. Als een van de landen die sommige delen van het heilige land van de oude Yazidi-gemeenschap bevatten, zou Turkije de verantwoordelijkheid moeten nemen om de vernietiging van het Yazidi-geloof en de cultuur door middel van bloedbaden en genociden te voorkomen.”

Parlementair onderzoek

Ondertussen dienden HDP-afgevaardigden Nuran İmir, Şevin Coşkun en Pero Dündar een motie in voor een parlementair onderzoek om de problemen vast te stellen van de Yazidi’s die naar Turkije kwamen, om rechtsmiddelen en compensatie te zoeken voor de teruggave van hun rechten, om hun identiteit te beschermen en geloof, en om hun terugkeer naar hun historische land te verzekeren.

Parlementaire vraag aan vice-president Oktay

Aan de andere kant legde HDP Ağrı-plaatsvervanger Dilan Dirayet Taşdemir een parlementaire vraag voor aan vice-president Fuat Oktay. In de rechtvaardiging van haar parlementaire vraag zei Taşdemir dat “er rapporten zijn op basis van de verklaringen van Yazidi-vrouwen die zijn gered van ISIS dat ISIS een deel van de vrouwenhandel in Turkije uitvoert.”

‘Heeft Turkije een plan om de vrouwenhandel van ISIS te voorkomen?’

Taşdemir vroeg Oktay het volgende: “Veel landen in Europa en de wereld hebben besloten het bloedbad van ISIS tegen het Yazidi-volk te erkennen als een ‘genocide’. Waarom erkent Turkije deze massaslachting niet als genocide? Is het waar dat ISIS een deel van haar vrouwenhandel in Turkije uitvoert? Is er een onderzoek naar de beschuldigingen die worden ondersteund door de verslagen van Yazidi-vrouwen? Zo ja, hoeveel onderzoeken zijn er afgerond of lopende? Heeft de regering een actieplan om de handel in christelijke, joodse en Yazidi-vrouwen en kinderen te voorkomen? Zo ja, wat is het? Hoeveel vrouwen en kinderen zijn er tot nu toe in Turkije gered? Worden psychologische ondersteuning en diensten verleend aan de Yazidi-vrouwen en -kinderen die zijn gered van ISIS in Turkije? Met betrekking tot de bewering dat ISIS een deel van zijn vrouwen- en kinderenhandel in Turkije uitvoert, heeft u een programma om de ISIS-mentaliteit en -handel te bestrijden? Zo ja, heeft u contact opgenomen met bovengenoemde vrouwenorganisaties? Waarom wordt Shengal, het thuisland van de Yazidi’s, door Turkije gebombardeerd tijdens zijn militaire operaties buiten zijn grenzen? Waarom is de demografische structuur van de regio’s waar de Yazidi’s woonden voordat ze geforceerd werden te migreren, veranderd? Heeft u een ander plan dan militaire operaties en de Arabische gordel voor de volkeren die uit Syrië en Irak zijn gemigreerd om terug te keren naar hun land en bevrijde gebieden? Zo ja, wat is het? Deelt u het met het publiek?”