HDP Europe: Stop met het doden van Koerdische activisten!

De vertegenwoordiging van HDP Europe heeft internationale instellingen opgeroepen om een einde te maken aan de massamoorden door de Turkse staat tegen HDP-leden en burgers in Zuid-Koerdistan en Noord- en Oost-Syrië.

De vertegenwoordiging van HDP Europe heeft ook de brief vertaald die door het Kurdish Political Refugee Initiative in Bashurê Kurdistan naar de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, is gestuurd met betrekking tot de veiligheid van HDP-politici, naar verschillende talen en deze naar Europese Parlementariërs gestuurd, de parlementaire groepen in de Raad van Europa en meer dan 147 parlementsleden en vertegenwoordigers van verschillende staten.

De vertegenwoordiging van HDP Europe heeft een afspraak aangevraagd met het hoofdkantoor van de VN in Genève om de veiligheid van HDP-politici in Zuid-Koerdistan te bespreken.

In de brief van het Kurdish Political Refugee Initiative staat: “Wij zijn Koerdische staatsburgers van Turkije die hebben deelgenomen aan legale politieke activiteiten met de Democratische Volkspartij (HDP) en zijn onderworpen aan ongegronde beschuldigingen, arrestaties en gevangenisstraffen. Nu zijn we politieke asielzoekers in Sulaymaniyah in de Koerdische regio van Irak, die proberen te overleven met onze families in moeilijke economische omstandigheden en tegelijkertijd ernstige doodsbedreigingen het hoofd bieden. We zijn op verschillende tijdstippen in de afgelopen vijftien jaar naar deze regio gekomen en hebben rustig en gewetensvol geleefd en gewerkt, in overeenstemming met onze respect voor humanitaire waarden.”

De brief vervolgde: “Echter, we zijn niet geaccepteerd door de regionale autoriteiten, noch door internationale instellingen. We hebben geen materiële hulp ontvangen en, nog belangrijker, niemand onderneemt actie om onze veiligheid te waarborgen. In Turkije werden we gevangengezet en gemarteld voor elke poging om rechten en vrijheden na te streven. In de Koerdische regio, waar we onze toevlucht hebben gezocht, worden we vermoord in het centrum van de stad – aan de deur van onze huizen of op onze werkplekken. En degenen die ons vermoorden ontsnappen zonder gepakt te worden, ondanks CCTV en politie- en veiligheidstroepen.

We geloven – en dit wordt ondersteund door opmerkingen van de Turkse regering zelf – dat deze executies gecoördineerd worden door de Turkse Nationale Inlichtingenorganisatie (MIT); en de gemak waarmee ze worden uitgevoerd suggereert samenwerking op lokaal niveau. De regio mist een effectief onafhankelijk gerechtelijk systeem en de politiek wordt gedomineerd door nauwe economische banden met Turkije.”

De brief voegde toe: “Hoewel we al jaren in deze regio wonen, zijn we nog steeds asielzoekers. We worden niet erkend als vluchtelingen – inclusief door de VN – en krijgen dus niet de hulp waarop deze erkenning ons recht zou geven. Het lijkt er niet op dat humanitaire organisaties zich houden aan humanitaire waarden. Na talloze vergaderingen zijn de enige resultaten die we hebben gezien statistische gegevens voor rapporten.”

Het gebrek aan actie na de moorden op onze vrienden stelt dergelijke moorden in staat straffeloos herhaald te worden. We weten dat internationale organisaties de macht hebben om druk uit te oefenen op de regeringen in deze regio om te helpen deze moorden te stoppen, en we vragen ons af wat het doel is van deze internationale organisaties als ze tevreden zijn met zwijgen? Waarom wordt het bloedbad onder ons volk alleen maar bekeken? Waarom wordt deze agressie van de Turkse staat tegen burgers, in flagrante schending van alle internationale wetgeving, niet voorkomen? Waarom worden er ondanks onze noodoproepen geen veiligheids- of beschermingsmaatregelen ontwikkeld?”

De brief voegde ook details toe over enkele van de aangevallen en vermoorde mensen in Sulaymaniyah, waarbij werd vermeld dat “er foto’s en video’s zijn van de aanvallen, evenals geluidsopnamen van bedreigde slachtoffers en gegevens vanaf welke telefoonnummers zij werden gebeld. – Ferhat Bağıskondu, een medewerker van het Can Diyarbakır busbedrijf, raakte ernstig gewond bij een gewapende aanval toen hij zijn kantoor opende op de ochtend van 16 september 2021. Camera-opnames zijn beschikbaar.”

Enkele van de vermoorde mensen waren: “Mehmet Zeki Çelebi, een zakenman, werd voor zijn restaurant vermoord op 17 mei 2022 voor de ogen van zijn familie. Camera-opnames zijn beschikbaar; Nagihan Akarsel – een academicus en journalist die werkte voor vrouwenrechten, vrouwenstudies uitvoerde en een vrouwenbibliotheek oprichtte – werd vermoord op 4 oktober 2022 toen ze haar huis verliet; Hüseyin Türeli, een zakenman, werd vermoord op 18 april 2023 op zijn werkplek in een winkelcentrum in de stad Dohuk. Een jaar eerder was hij het slachtoffer van een gewapende aanval en overleefde hij met verwondingen; Hüseyin Arasan, die na 17 jaar gevangenisstraf voor legale politieke activiteiten in Turkije zijn toevlucht zocht in de Koerdische Regio van Irak, werd op 9 juni 2023 vermoord voor de deur van de vakbond waarvan hij lid was.”

De brief zei: “Sinds we onze toevlucht hebben gezocht in de Koerdische Regio van Irak, zijn er bedreigingen geweest tegen onze families in Turkije, samen met politie-invallen en intimidatie. Bovendien ontvangen we voortdurend bedreigende telefoontjes. We worden gebeld door MIT vanuit verschillende telefoonnummers met zowel Turkse als regionale netnummers. Voor ze werden vermoord, ontvingen onze vrienden herhaaldelijk bedreigende telefoontjes. Vandaag de dag gaan de oproepen en bedreigingen door en ontvangen we berichten waarin staat: “Jij bent aan de beurt”. Als burgers zijn onze levens zichtbaar en onbeschermd. Ieder van ons loopt het risico op elk moment te worden vermoord. We wachten hulpeloos op onze dood. We vragen om hulp van internationale organisaties die deze moorden kunnen stoppen – en vooral van de VN.”

De vluchtelingen vroegen om “een delegatie te vormen en naar de regio te sturen, met inbegrip van vertegenwoordigers van de VN en andere internationale mensenrechteninstellingen, om de moorden te onderzoeken en de resultaten te publiceren.

We eisen dat Turkije ter verantwoording wordt geroepen voor hun daden, en dat internationale organisaties hun macht gebruiken in de Koerdische Regio en op het internationale toneel om de regionale regeringen te waarschuwen en onder druk te zetten om deze moorden te stoppen en veiligheidsmaatregelen te nemen.

Als asielzoekers roepen we internationale organisaties op om hun verantwoordelijkheden na te komen om ons recht op leven te waarborgen – om ons te helpen aan onze sociale en economische behoeften te voldoen en aan onze voornaamste behoefte aan veiligheid en bescherming. Stilte zal de moordenaars in staat stellen om verdergaande misdaden te begaan.

We hopen en vertrouwen erop dat u dit uiterst kritieke onderwerp op uw agenda zet en de buitengerechtelijke moorden stopt.”