HDP houdt ‘Conferentie van de Democratische Republiek’ in Istanbul

  • Turkije

Dit weekend vindt in Istanboel de door de Democratische Volkspartij (HDP) georganiseerde ‘Conferentie van de Democratische Republiek’ plaats. 500 mensen zijn uitgenodigd voor de tweedaagse conferentie, die acht thematische blokken omvat.

HDP-medevoorzitters Pervin Buldan en Mithat Sancar hielden welkomsttoespraken waarin ze het doel van de conferentie toelichtten.

Sancar zei: “We staan op een kritieke drempel. Grote delen van de samenleving zoeken naar een uitweg. Aan het begin van de nieuwe eeuw is het doel van de democratische republiek om samen op te trekken. Het doel is gelijk burgerschap. De republiek heeft belangrijke kenmerken en verworvenheden. Het belangrijkste is dat burgerschap op voet van gelijkheid wordt ingevoerd. On dit land is echter het tegenovergestelde het geval. Identiteiten zijn alleen erkend binnen het door de staat getolereerde kader. Turkije heeft afstand genomen van het zijn van een samenleving. Er zijn serieuze inspanningen nodig om een samenleving te worden en een vrij leven op te bouwen. Hiervoor is een sociaal contract nodig, dat met een zo groot mogelijke inspraak tot stand moet komen. We moeten allemaal samen denken en handelen. Het overwinnen van de monistische mentaliteit is een must voor een vrije samenleving. Ons doel als partij is het voorkomen van het regime dat het heersende blok probeert te vestigen. We hebben politiek nodig waar de hele samenleving wint.”

Pervin Buldan zei in haar openingstoespraak dat de voortdurende crises in Turkije worden veroorzaakt door een systeem dat democratie volledig uitsluit: “De monistische hegemonie van een denken dat alle overtuigingen, identiteiten en verschillen uitsluit, is de belangrijkste oorzaak van de historische ineenstorting van het land vandaag de dag. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om ervoor te zorgen dat de tweede eeuw van de republiek wordt gekenmerkt door een sterke sociale vrede en de rechten van de werkende mensen. We kunnen samen met een nieuwe politieke geest naar dit doel toewerken. Het gaat niet om politieke overwinningen, maar om het tijdperk van de democratie te brengen voor 85 miljoen mensen die in een gelijk en vrij land willen leven. De onopgeloste Koerdische kwestie is de bron van alle problemen en is een kloof die de ontmoeting van de republiek met de democratie verhindert. Als we deze kloof zien, kunnen we de Koerdische kwestie democratisch en vreedzaam oplossen. Het blootleggen van de waarheid, het vereffenen van rekeningen en het helen van sociale wonden zijn de beste garantie dat hetzelfde lijden zich niet zal herhalen. Een republiek kan alleen democratisch worden door de vrijheid en gelijkheid van vrouwen. We kunnen dit bereiken met een nieuw sociaal contract gebaseerd op rechten en gelijk burgerschap. Het is aan ons allemaal om deze mogelijkheid waar te maken en de droom te verwezenlijken van degenen die de eerste honderd jaar werden buitengesloten. We zullen samen blijven komen met onze verschillen. We moeten bijdragen aan een democratische republiek. Een nieuw leven roept ons, niet de status quo en herstel. Het nieuwe tijdperk behoort toe aan de volkeren van Turkije.”