HDP-medevoorzittter Temel waarschuwt voor manipulatie bij de verkiezingen in Turkije

Tayip Temel is medevoorzitter van de HDP en heeft zich in een interview met ANF uitgesproken over de presidents- en parlementsverkiezingen op 14 mei in Turkije: “Turkije staat voor een zeer kritische en historische verkiezing. Het zullen de belangrijkste en meest kritieke verkiezingen in de geschiedenis van Turkije zijn, omdat het niet alleen gaat om of het regime in staat zal zijn zichzelf te handhaven of niet. Het zal ook een verkiezing zijn die zal laten zien of de oppositie, de democratische krachten en de anti-systeem krachten in staat zullen zijn om hun kracht te organiseren binnen het kader van de politiek van de derde weg, en of ze al dan niet een sterke vertegenwoordiging zullen hebben.” Temel beschouwt dit als een mogelijkheid voor Turkije om richting democratie te gaan.

Tayip Temel zei verder: “Je weet dat er bij deze verkiezingen de hele tijd zo’n propaganda is: De eeuw van Turkije. Zowel de Nationale Alliantie [CHP, IYI-partij, enz.] als de Volksalliantie [AKP, MHP, enz.] maken beoordelingen die min of meer op dezelfde as liggen: Het honderdjarig bestaan van Turkije in 2023… Hoe zal dus de republiek, die monistisch is, een beleid van ontkenning voert en verschillende identiteiten onderdrukt, worden gevormd in haar honderdste jaar? Dat staat ook ter discussie. We zullen dus niet alleen gaan stemmen, maar ook zien wat het resultaat van de verkiezingen zal zijn. Zal het karakter van het regime over het algemeen democratisch zijn, of zal het een regime van ontkenning, een monistisch, onderdrukkend, despotisch regime zijn dat zich nog eens honderd jaar zal uitstrekken? De HDP, de Groene Linkse Partij en onze allianties in zowel Turkije als Koerdistan hebben als doel om deze eeuw een eeuw van transformatie naar een democratisch regime te maken. Daarom beschouwen wij de verkiezingen als een stemming over de democratisering van de republiek. Elke stem voor de krachten van democratie en de politiek van de derde weg zal een klap zijn tegen het despotische, monistische, onderdrukkende en ontkennende beleid van dit regime, en een kans, een gelegenheid voor de democratische krachten.”

De stembussen moeten worden beschermd

De HDP-medevoorzitter definieert elke stem voor de Groene Linkse Partij als “een spijker die in de ziel van het fascisme wordt geslagen. Daarom beschouwen we het gaan naar de stembus als een historische verantwoordelijkheid, als een plicht. We richten deze oproep aan al onze kiezers.”

Verder roept Temel op tot bescherming van de stembussen en zegt: “Het zou een vergissing zijn te denken dat dit regime zijn despotische neigingen zonder bescherming van de stembussen zal opgeven. Want dit regime zal een nederlaag zeker niet zomaar accepteren. We hebben te maken met een regering, een macht die alle mogelijke trucs, alle mogelijke, laten we zeggen, plannen, donkere scenario’s kan gebruiken. Daarom zullen er op de verkiezingsavond intensieve provocerende toespraken en manipulaties zijn. Deze manipulaties moeten absoluut worden voorkomen. Ons volk, onze kiezers en alle verkiezingsfunctionarissen mogen zich in geen geval verlaten op enige bewering, enige beoordeling, enige interpretatie van de AKP-media of deze vertrouwen. Omdat het hun laatste nacht zal zijn. Aangezien het hun laatste nacht van macht zal zijn, de laatste nacht van hun trompetgeschal, zullen ze niet aarzelen om allerlei soorten waanzin te begaan. In dit verband hebben we voorbereidingen getroffen. We hebben meer dan één waarnemer in elke stemlocatie en benadrukken dat deze waarnemers hun dienstgebied niet mogen verlaten. Onze mensen moeten de verklaringen van onze centrale op de avond van 14 mei aandachtig volgen.”

 

Bron: ANF