HDP meldt geweld in aardbevingsgebied

  • Turkije

De Democratische Volkspartij (HDP) heeft een strafrechtelijke aanklacht ingediend tegen het buitensporige geweld van de politie en burger-lynchbendes in het aardbevingsgebied in Turkije en Noord-Koerdistan. “Onze Juridische en Mensenrechtencommissie en de advocaten van de partij hebben strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen de minister van Binnenlandse Zaken, de gouverneur, de vice-gouverneurs, de politiechefs, de agenten die persoonlijk de misdaad hebben gepleegd en/of eraan hebben deelgenomen en de anderen die die geen overheidsfunctionarissen zijn en die de daad persoonlijk hebben gepleegd en/of eraan hebben deelgenomen, vanwege de lynchpartijen en martelingen die plaatsvonden als gevolg van door de overheid gecreëerde percepties terwijl de Turkse samenleving probeerde de wonden van de aardbeving te helen”, deelt de HDP mee.

In de aanklacht, die beelden bevat van de gewelddadige uitspattingen, wordt geëist dat de betrokken personen worden vervolgd voor marteling, ambtsmisbruik, opzettelijk lichamelijk letsel, moord door nalatigheid, belediging en vrijheidsberoving. De HDP verwijst in de aanklacht naar nationale en internationale wetgeving en stelt:

“Beelden die op sociale media circuleren, laten mensen zien die ervan worden verdacht wetshandhavers te zijn en sommige burgers martelen mensen die misdaden zouden hebben gepleegd, zoals diefstal of plundering. We zien ook, via dezelfde sociale media-accounts waarop deze berichten zijn geplaatst, dat deze misdaden tegen de menselijkheid door andere mensen worden geprezen en zelfs erkend en dat deze misdaden worden aangezet.”

De HDP roept op tot identificatie van de betrokken functionarissen en personen en tot het instellen van onderzoeken tegen functionarissen en autoriteiten “die met hun verklaringen en hun passiviteit de aanzet hebben gegeven tot de misdaden en er actief en verbaal aan hebben deelgenomen”. Bovendien zijn snelle bewaring van bewijsmateriaal en effectief onderzoek vereist.