HDP/YSP bijeenkomst in Ankara: Een bijeenkomst met een volle agenda

  • Turkije

De centrale uitvoerende raden van de Democratische Volkspartij (HDP) en de Groene Linkse Partij (YSP) komen bijeen in Ankara om hun routekaart voor de komende periode vast te stellen. De belangrijke vergadering vindt vandaag plaats in het hoofdkwartier van de HDP in Ankara. De commissieleden zullen een uitgebreide agenda vinden, het resultaat van intensieve voorbereidingen en discussies met de achterban en de basis voor een daaropvolgende implementatiestrategie.

Na de controversiële verkiezingsoverwinning van het AKP/MHP regime in Turkije waren de HDP en YSP een gezamenlijk vernieuwingsproces gestart. Dit proces, dat het radicaal democratische paradigma van de Koerdische vrijheidsbeweging volgt, steunde op volksvergaderingen als middel voor kritiek en zelfkritiek en voorstellen voor verandering. Op de bijeenkomst in Ankara worden de volksvoorstellen nu geëvalueerd en wordt een routekaart voor de transformatie van de democratische oppositie uitgewerkt. Op het programma van de bijeenkomst staan ook symposia, conferenties en partijcongressen.

Een ander belangrijk agendapunt zal de beoordeling zijn of de HDP, die met een verbod wordt bedreigd, op haar volgende congres het veld volledig aan de YSP zal overlaten. Naar verluidt liggen er in dit verband verschillende opties op tafel. De tendens is echter om het bestaan van de HDP te behouden en actief politiek te blijven bedrijven onder de vlag van de YSP. De YSP wil op haar beurt in september haar partijcongres houden. Er wordt van tevoren een nieuw uitvoerend comité benoemd om het congres voor te bereiden. Verwacht wordt dat de YSP zichzelf op haar partijcongres een nieuwe naam zal geven.