HDP/YSP Vrouwenraden: De toekomst is nog steeds van ons

  • Turkije

De Vrouwenraden van de Democratische Volkspartij (HDP) en de Groen Linkse Partij (YSP) hebben tijdens een gezamenlijke vergadering in Ankara de resultaten van de parlements- en presidentsverkiezingen beoordeeld. In de slotverklaring, die vandaag is gepubliceerd, evalueren de vrouwelijke politici kritisch hun eigen werk en kondigen ze een gerelateerde discussie aan op basisniveau en in alle organen. Ze benadrukken echter dat de juistheid van hun strijd niet kan worden afgemeten aan de verkiezingsresultaten en niemand wanhopig mag worden: “Gelukkig hebben we een georganiseerde vrouwenstrijd. Als vrouwen zullen we niet toegeven aan vrouwenhaters in het parlement en op straat. We hebben geen andere keuze dan te strijden. We zullen onszelf verdedigen, ons aantal vergroten en samen opbouwen door onze strijd en organisatie te versterken. De toekomst behoort nog steeds aan ons.” Daarnaast ondersteunen de vrouwenraden expliciet de HDP-voorzitter Pervin Buldan en beschouwen ze de haatcampagne tegen de Koerdische politica op digitale netwerken als een aanval op de vrouwenbeweging.

Vrouwonvriendelijk discours tijdens de verkiezingscampagne

In hun evaluatie wijzen de Vrouwenraden van HDP en YSP op de aanvallen op de vrouwenbeweging en de repressie voorafgaand aan de verkiezingen: “Tijdens het verkiezingsproces hebben de regering en haar bondgenoten uit angst voor de verandering die ons vrijheidsparadigma voor vrouwen met zich meebrengt, hun aanvallen op vrouwen opgevoerd en onze verworvenheden tot onderwerp van onderhandelingen gemaakt. In ons werk voor de verkiezingsorganisatie zagen we het als onze taak om het verdeelde, polariserende en hatelijke discours van de vrouwonvriendelijke allianties onder alle omstandigheden te bestrijden.” Om deze reden is de justitie voorafgaand aan de verkiezingen in toenemende mate opgetreden tegen de strijd voor de bevrijding van vrouwen door middel van arrestaties en processen.

“Elke aanval tijdens en na de verkiezingen tegen het idee dat is gebaseerd op een paradigma van vrouwenbevrijding, is een aanval op de strijd voor vrouwen. We kennen het doel van de vrouwonvriendelijke fascistische regering, die beheerders heeft aangesteld tegen de hoge prijs die betaald is voor de verworvenheden van de Koerdische vrouwenstrijd en probeert onze strijd te intimideren met arrestaties en detenties. Het doel is onze strijd en de groeiende solidariteit en organisatie van vrouwen”, aldus de vrouwelijke raadsleden.

Haatcampagne tegen Pervin Buldan

In de verklaring staat verder: “De regering richt zich ook op de deelname van vrouwen aan de democratische politiek via digitale media in de persoon van onze medevoorzitter Pervin Buldan. Natuurlijk zijn we een partij die openstaat voor allerlei vormen van kritiek en die de verantwoordelijkheid heeft om zelfkritiek te uiten over onderwerpen die zelfkritiek vereisen. Maar we zullen ons niet bezighouden met machtsstrijd in welke vorm dan ook, die onze vrouwenpolitiek onder het mom van ‘kritiek’ diskwalificeert, wat niet oké is. Alle vrouwen weten dat dit een aanval is op ons libertaire vrouwenparadigma. Met deze methoden kan men noch onze vrouwenpolitiek stoppen, noch de verworvenheden van onze vrouwenstrijd terugdraaien.”

Voor een waardige vredespolitiek: einde aan isolatie van Öcalan

De vrouwenraden stellen dat zij die kiezen voor oorlog in plaats van een democratische oplossing voor de Koerdische kwestie, misogynistische politiek reproduceren en verdiepen. Zolang de absolute isolatie van Abdullah Öcalan op het gevangeniseiland Imrali voortduurt, zal de regering vrouwen en hun verworvenheden blijven aanvallen: “Daarom benadrukken we nogmaals dat de isolatie moet worden opgeheven voor een waardige vredespolitiek tegen de oorlog.”

Strijd voor de vrijheid van politieke gevangenen

Een belangrijk aandachtspunt voor de vrouwen van de HDP/YSP blijft de strijd voor politieke gevangenen: “We weten dat onze strijdlust en intellectuele capaciteiten bedoeld zijn om gegijzeld te worden in de personen van onze kameraden in de gevangenissen. We zullen de strijd voor de vrijheid van politieke gevangenen onder alle omstandigheden intensiveren. Als onderdeel van onze herstructurering zal de vrouwensolidariteit vanuit de gevangenissen tot op straat groter worden.”

“Zelfkritiek op basisniveau”

Ter voorbereiding op de verkiezingen verklaren de vrouwenraden dat deze “collectief plaatsvond op basis van de verzamelde ervaringen van de vrouwenbewegingen en de Koerdische vrouwenstrijd”: “We hebben besloten om de gezamenlijke strijd van de vrouwenbewegingen in ons werk tijdens het verkiezingsproces te weerspiegelen. We hebben echter vastgesteld dat we niet in staat waren om een integriteit van het werk te bieden die overeenstemt met de inhoud van onze verklaring. Hoewel het in onze verklaring was opgenomen, konden we geen vertegenwoordiging bieden die pluralisme zou waarborgen, zoals vrouwen met beperkingen, seksuele identiteiten, geloofsovertuigingen en volkeren. Dit tekort is voor ons onaanvaardbaar. Wij, de vrouwenraden van de HDP en de Groen Linkse Partij, bevinden ons in een proces van herorganisatie. We zullen de strijdlust voortzetten met lokale vrouwenbijeenkomsten. Enerzijds zullen we onze tekortkomingen aanvullen en anderzijds zullen we een organisatorische mobilisatie starten die alle vrouwen moet bereiken door middel van herstructurering. We zullen onze zelfkritiek in dit proces waarborgen door harder te werken en de strijd uit te breiden.”

“We zijn meer dan het parlement, we zijn overal”

Verder staat er in de verklaring: “We meten de juistheid van onze strijd niet aan de verkiezingsresultaten. Vrouwen zijn niet de verliezers en de winnaar is niet het éénmansregime en de vrouwenhatende alliantie. We zullen onze verworvenheden niet opgeven en we zullen niet stoppen om de rechten terug te krijgen die ons zijn afgenomen. In deze zittingsperiode heeft het parlement een nog sterkere mannelijke dominantie aangenomen. Maar we zijn meer dan een parlement. We zijn degenen die de vertegenwoordiging van de straat naar het parlement brengen. We zijn aanwezig in elk gebied van het leven.

Het autoritaire regime is een nieuwe fase van zelfversterking ingegaan. Alle dynamieken van de strijd, vooral de vrouwenbewegingen, zullen worden herstructureren volgens de nieuwe periode. We zullen een sterkere strijdlustige lijn tegen toenemende door mannen gedomineerde politiek zowel in het maatschappelijke leven als in onze partij en het parlement leiden. We bereiden ons voor om dit proces in alle commissies en ter plaatse te bespreken en vooruit te helpen.

Niemand mag vervallen in de wanhoop waarin ze ons proberen te storten. Gelukkig hebben we een georganiseerde vrouwenstrijd. Er is solidariteit en strijd van vrouwen. Wij, de vrouwen die niet toegeven aan de vrouwenhaters in het parlement en op straat, zijn hier.”

Geen andere optie dan strijden

Tot slot doen de vrouwenraden van HDP en YSP een beroep op alle vrouwen: “We zullen de solidariteit van vrouwen versterken met onze identiteiten, overtuigingen, talen, ons werk en al onze verschillen. We hebben geen andere keuze dan te strijden. We zullen onszelf verdedigen, ons vermenigvuldigen en samen opbouwen door onze strijd en organisatie te versterken. We bedanken de vrouwen die ondanks de druk betrokken waren bij de verkiezingen, die aandrongen op verandering en onze strijd hebben versterkt. De toekomst behoort nog steeds aan ons, we kunnen deze schilderen in de kleuren die we willen.”