HDP’s Çimen: De Koerden zijn geen “veiligheidsbedreiging”

De Europese vertegenwoordiger van de Democratische Volkspartij (HDP), Devriş Çimen, verklaarde in een artikel dat hij schreef voor het in de VS gevestigde online tijdschrift Jacobin dat de veiligheidsproblemen van Turkije een bedreiging vormen voor de Koerden en riep de westerse regeringen op om een einde te maken aan kortzichtig beleid.

Çimen herinnerde eraan dat de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan Zweden en Finland had gepusht om Koerdische groeperingen aan te pakken in ruil voor het NAVO-lidmaatschap, daarbij verwijzend naar de “legitieme veiligheidszorgen” van zijn land. Çimen zei echter dat het de lang onderdrukte Koerden zijn die het meest te vrezen hebben.

Erdogan was in staat om een reeks concessies af te dwingen van de Scandinavische landen, de Verenigde Staten en de NAVO – hij erkende de NAVO-biedingen van Zweden en Finland pas na ondertekening van een memorandum dat de Koerden opnieuw tot slachtoffers zou maken, schreef Çimen.

De HDP-vertegenwoordiger citeerde Erdoğans onofficiële coalitiepartner, ultranationalist Devlet Bahçeli, die zei dat het NAVO-memorandum een “strategische winst voor ons land en tegelijkertijd een nationaal succes” was.

“Dit is inderdaad een stap voorwaarts in de oorlog van Turkije tegen de Koerden en voor een regering die dergelijke “successen” nodig heeft om haar binnenlandse heerschappij te ondersteunen,” zei hij.

Çimen reageerde op de internationale gemeenschap en zei dat “het mijn trieste ervaring is dat mensen over de Koerden zullen praten, maar zonder dat de Koerden deel uitmaken van de gesprekken. En nogmaals, in plaats van naar de Koerden te luisteren, buigt het Westen voor de chantage van Erdoğan”.

Çimen merkte op dat de Koerdische vrijheidsbeweging democratie, vrouwenbevrijding, ecologie, volksparticipatie en vrijheid promoot als alternatief voor de autoritaire regimes in het Midden-Oosten die de vrijheden ondermijnen.

Hij wees erop dat hoewel westerse regeringen van zich hebben laten horen om Oekraïne te steunen tegen de Russische invasie, ze zijn stil blijven tegenover de vervolging van de Koerden.

“Maar als het om de Koerden zelf gaat, is het Westen perfect bereid om deze waarden weg te gooien – en de Koerden voor de wolven te gooien”, schreef Çimen.

Çimen bekritiseerde het Westen dat de eisen van Erdoğan erkende, waaronder “de terugkeer van Turkije in het F-16 straaljagerprogramma; de hervatting van de volledige wapenhandel met de twee Scandinavische landen; de uitlevering van Koerdische ballingen en politieke figuren, waaronder een Iraans Koerdisch parlementslid in het Zweedse parlement, Amineh Kakabaveh, die geen enkele band met Turkije heeft; en een einde aan de beperkte steun van deze landen voor de politieke dialoog met Koerdische vertegenwoordigers en het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES)”.

Çimen meldt ook dat Turkije nieuwe militaire aanvallen plant tegen AANES, die gericht zullen zijn op de regio’s Manbij en Tell Rifaat.

“Het mag nooit worden vergeten dat AANES namens de wereld de strijd op het terrein tegen ISIS leidde en meer dan 11.000 van zijn dochters en zonen verloor als de officiële partner van de internationale coalitie om ISIS te verslaan”, benadrukte Çimen de rol van de Syrische Democratische Krachten (SDF) om ISIS te verslaan.

“Dankzij AANES leven miljoenen Arabieren, Koerden, christenen, Turkmenen, Circassiërs, Tsjetsjenen en yezidi’s in een direct-democratisch, gedecentraliseerd systeem.”

“Toch gaven zowel Rusland als de Verenigde Staten (onder de regering van Donald Trump) groen licht voor Erdoğans verwoestende invasies in de regio in 2018 en 2019, waarbij duizenden werden gedood en honderdduizenden burgers werden verdreven.”

“Het Europees Parlement dat onlangs de “legitieme veiligheidszorg” van Turkije over de Koerdische beweging erkende, riep Turkije op “om zijn troepen terug te trekken uit Noord-Syrië, dat het illegaal bezet buiten enig VN-mandaat.” Het verklaarde dat de Turkse bezetting “zou kunnen neerkomen op etnische zuivering” tegen de Koerden, terwijl de Verenigde Naties hebben vastgesteld dat de Turkse bezetting van de regio Afrin resulteerde in massale groepsverkrachting en ontvoering van Koerdische en Yezidi-vrouwen, “gedwongen ontheemding” op etnische basis , marteling in aanwezigheid van Turkse officieren en de vernietiging van historische, religieuze en culturele bezienswaardigheden, naast andere wreedheden”, voegde Çimen eraan toe.

Çimen wees er ook op dat in Turkije sinds de algemene verkiezingen van juni 2015 duizenden HDP-leden, waaronder voormalige covoorzitters, afgevaardigden, leidinggevenden en burgemeesters, zijn gearresteerd. Er zitten twaalf voormalige HDP-parlementsleden in de gevangenis en nog veel meer in ballingschap, terwijl negenenvijftig van de vijfenzestig democratisch gekozen HDP-medeburgemeesters uit hun ambt zijn ontheven. Bovendien loopt er nu ook een zaak bij het Grondwettelijk Hof om de HDP te verbieden.

“Erdoğans anti-Koerdische en ultranationalistische politiek is gebaseerd op dezelfde anti-Koerdische haat die heeft geleid tot genociden en pogroms door de geschiedenis heen (zoals de Armeense en Assyrische genociden), en die hij gebruikt om zichzelf te versterken in de peilingen in Turkije. Zijn gepraat over “veiligheidszorgen” is slechts een excuus – zoals een BBC-onderzoek aantoonde, heeft de Turkse regering de vrijwel onbestaande dreiging die de AANES vormt voor haar grenzen wild overdreven, in 2018 beweerde ze dat ze te maken had gehad met “meer dan zevenhonderd” aanvallen van de regio. In hun verklaringen zeiden de AANES-vertegenwoordigers echter dat geen enkele aanval vanuit hun regio tegen Turkije was gericht en riepen ze op tot dialoog en een democratische oplossing. Zelfs nu ligt geen van de regio’s die Turkije wil aanvallen zelfs maar aan de Turkse grens”, schreef Çimen.

“Autocraten en onderdrukkers kunnen geen legitieme “veiligheidszorgen” hebben. Integendeel, de onderdrukten hebben zorgen over de veiligheid die moreel, politiek en juridisch door iedereen moeten worden ondersteund”, voegde hij eraan toe.

“Koerden maken geen deel uit van enig orgaan dat de macht heeft om te beslissen of de NAVO moet worden uitgebreid, verminderd of ontbonden. Maar Koerden hebben wel het recht om een duidelijke toewijding aan internationaal recht, democratie en vrijheid te eisen, wat ook voor de Koerden zou moeten gelden.”