HEDEP acroniem veranderd in DEM Partij

  • Turkije

De Groene Linkse Partij, die aan de Turkse verkiezingen meedeed in plaats van de HDP (Democratische Volkspartij), die verboden dreigde te worden, doopte zichzelf in oktober om tot HEDEP (Volkspartij voor Gelijkheid en Democratie). In november verwierp de hoofdofficier van justitie van het Hof van Cassatie het gebruik van het acroniem HEDEP op grond van het feit dat het lijkt op HADEP, die in 2003 werd verboden. De partij kondigde toen aan dat ze het acroniem zou veranderen om de risico’s te beperken in de aanloop naar de lokale verkiezingen in maart 2024.

HEDEP-woordvoerder Ayşegül Doğan hield een persconferentie op het hoofdkantoor van de HDP in Ankara en deelde informatie over de nieuwe beslissingen van haar partij. Doğan kondigde aan dat de nieuwe afkorting van de partij “DEM Partij” zal zijn in plaats van “HEDEP”.

Ayşegül Doğan verklaarde het volgende:

“De reden dat we hier vandaag zijn, is om jullie te informeren over twee belangrijke kwesties met betrekking tot onze partij. Laat ik het verhaal nog eens in herinnering brengen. Zoals jullie weten hebben we op 15 oktober een zeer enthousiast en prachtig congres gehouden. Op het congres hebben we om verplichte redenen onze naam veranderd. De lange en duidelijke versie van onze naam werd vastgesteld als Volkspartij voor Gelijkheid en Democratie en de korte naam werd HEDEP. Nadat we al onze voorbereidingen voor de aanvraagprocedure van de op het congres aangebrachte wijzigingen hadden afgerond, maakte de hoofdofficier van justitie van het Hof van Cassatie bezwaar tegen HEDEP, de afkorting van onze partij, en deelde ons op 18 november mee dat sommige artikelen van onze statuten moesten worden gewijzigd. Eigenlijk is het niet nodig om de redenering in herinnering te brengen, maar omwille van de geschiedenis is het nuttig om deze te herhalen. Er werd aangevoerd dat HEDEP op HADEP leek en er zelfs mee verward kon worden. Het Bureau Politieke Partijen van het Hof van Cassatie liet ons weten dat “hoewel niet identiek, werd geconcludeerd dat het waarschijnlijk was dat de twee politieke partijen met elkaar zouden worden verward, wat tot verwarring zou leiden”.

HADEP werd echter opgeheven, verboden. Een dergelijke partij bestaat niet. Nadat HADEP werd gesloten, werd Turkije door het EHRM veroordeeld voor deze beslissing. De reden is eigenlijk duidelijk. Dit is een nieuwe zet van wetteloosheid, een nieuwe poging om ons te confronteren met een nieuwe gerechtelijke val voor de verkiezingen. Maar we zijn niet zonder opties tegen valstrikken en samenzweringen. Dit blijkt uit onze prestaties, ervaring en de zware prijs die we hebben betaald in onze 30-jarige geschiedenis van democratische politieke strijd. In 30 jaar tijd moesten we tientallen nieuwe partijen oprichten, maar we slaagden er telkens weer in. Wat hebben we bereikt? We zijn erin geslaagd een plaats te veroveren in de harten van de volkeren, we zijn erin geslaagd een stempel te drukken op de geschiedenis van onze strijd. We zijn erin geslaagd de Turkse strijd voor democratie, vrijheid, rechtvaardigheid en vrede te leiden. Daarom zijn we niet zonder opties. We hebben en zullen niet zonder opties komen te zitten. Maar ook al weten ze dit, toch wilden ze ons in zo’n juridische en justitiële val laten lopen. Ze zullen opnieuw falen. Zolang zij deze wegen kiezen, zullen wij onze strijd voortzetten met nieuwe namen en betekenissen, zonder te vertragen en bovendien door te vermenigvuldigen.

Alleen de door het Hof van Cassatie gevraagde en gewraakte wijzigingen werden in ons statuut aangebracht. Het bleef hiertoe beperkt. Afgezien hiervan werden er geen wijzigingen aangebracht in ons statuut en zowel de besluiten van de vergadering die we hielden over deze wijziging als de DEM Partij, dat wil zeggen onze nieuwe naam, hebben het kantoor van het Hof van Cassatie bereikt. We verwachten geen nieuw bezwaar. Laten we hopen en wensen dat dit niet het geval zal zijn. DEM Partij in het kort, Volkspartij voor Democratie en Gelijkheid in haar open naam. De essentie en het uitgangspunt van onze partij zijn de volkeren. Dat is al zo sinds de oprichting. Het is duidelijk dat men dit niet begrepen heeft, want men blijft brieven behandelen. Ons uitgangspunt is echter het volk, niet de letters. Nogmaals, de essentie en uitgangspunt van onze partij is de strijd voor vrijheid, gelijkheid, democratie, rechtvaardigheid en vrede. Het is onze vastberadenheid om weerstand te bieden en onze ideeën die ons definiëren en geschiedenis maken. Met dit gevoel deel ik graag het acroniem van de Volkspartij voor Democratie en Gelijkheid met jullie.

We zijn hier met een nieuw acroniem dat voortvloeit uit een diepgewortelde traditie van verzet, momenten van strijd en tijd: DEM Partij. DEM beschrijft ons ook met de betekenissen van adem, woord, moment en tijd. Onze nieuwe naam drukt de geest van een nieuwe tijd uit, het moment van een nieuw begin en de verwezenlijking van een nieuwe belofte. DEM is de revolutie. DEM is deze tijd. Wij zeggen dat DEM dit tijdperk is en geloven dat dit tijdperk zal veranderen, te beginnen met de trustees. We zullen te allen tijde onze aanwezigheid laten voelen met DEM Partij. Ondanks de moeilijkheden van de tijd, de obstakels die we tegenkomen, gerechtelijke valstrikken en samenzweringen, zal onze strijd nog sterker worden dankzij onze houding, vastberadenheid en eenheid.

Degenen wier ogen, hart en oren bij ons zijn, degenen die niet opgeven om samen de weg te bewandelen ondanks de hoge kosten van het kiezer zijn, hartelijk dank voor jullie belangstelling en jullie welwillendheid die jullie tot nu toe aan onze partij hebben getoond met jullie aanmeldingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De dagen zijn geteld voor ons om de trustees weg te sturen. Ik wil hier aankondigen dat we, rekening houdend met deze belangstelling en welwillendheid, de kandidaatstelling in heel Turkije hebben verlengd tot 20 december en dat we dit met een circulaire aan onze provinciale en districtsorganisaties hebben meegedeeld. Als Volkspartij voor Democratie en Gelijkheid – DEM Partij nodigen we iedereen die Turkije wil winnen uit om zich bij ons aan te sluiten in deze spannende, vastberaden, hoopvolle, eervolle en moedige strijd. Kom op vrouwen, kom op jongeren, stel je kandidaat en laten we samen winnen en de bestuurders laten zien wat de wil van het volk is. Laten we naar onze provinciale en districtsorganisaties gaan en onze kandidaatstellingen tot 20 december indienen.”

Op de vraag “Gaat u samen met andere partijen discussiëren over samenwerking en alliantie? Wat zal jullie houding zijn in de westelijke provincies, is er iets vastgelegd in jullie routekaart?”, zei Ayşegül Doğan: “Met betrekking tot onze routekaart voor de komende dagen en de kwesties die u hebt genoemd, leggen zowel onze medevoorzitters als onze relevante commissies de nodige verklaringen af op de nodige tijdstippen. Mijn aanbeveling is dat u andere verklaringen negeert. Ze hebben namelijk geen bindend effect. De agenda van vandaag gaat hier niet over. Ik heb niets nieuws te zeggen over de verklaringen die tot nu toe zijn afgelegd. Want er is geen nieuwe situatie, geen nieuw besluit. Ik heb ons laatste MYK-besluit hier op een zeer open en transparante manier gedeeld. Onze partijvergadering zal binnenkort bijeenkomen over de kwesties die je hebt genoemd. Ik stel voor dat je rekening houdt met de beslissing die onze partijvergadering zal nemen en met wat onze covoorzitters zullen zeggen, evenals met de verklaringen van onze partijwoordvoerder, onze vicevoorzitters van de fracties, onze woordvoerder van de vrouwenvergadering en de relevante commissies. Dit is de situatie.”