HEDEP roept op tot democratisering van de Republiek Turkije

De Republiek Turkije bestaat honderd jaar. De medevoorzitters van HEDEP (Volkspartij voor Gelijkheid en Democratie), Tülay Hatimoğulları en Tuncer Bakırhan, riepen op tot democratisering van het land.

De verklaring van de medevoorzitters van HEDEP omvat het volgende:

“Aan het begin van de tweede eeuw ligt de wederopbouw van een democratische republiek voor ons als een historische taak. Het belangrijkste en meest fundamentele tekort van de eerste eeuw was het ontbreken van een democratisch karakter. Verschillen in cultuur, geloof en identiteit konden niet vrij en respectvol beleefd worden op basis van gelijke burgerrechten, en de monistische mentaliteit overheerste. Om deze reden kon de Koerdische kwestie ook niet worden opgelost met democratische en vreedzame middelen.”

De verklaring wees erop dat: “Het opbouwen van een democratische republiek is de sleutel tot het ontstaan van vrije burgers en een democratische natie. De problemen van volkeren en geloven, vooral de Koerdische kwestie, kunnen worden opgelost door een democratische republiek. Een democratische republiek Turkije kan de historische problemen in de regio helpen oplossen door de Koerden, Turken, Arabieren, Armeniërs, Joden, Perzen, Syriërs en alle andere volkeren van het Midden-Oosten in vrede te laten leven. We moeten lering trekken uit de eerste honderd jaar. Laten we, zonder nog eens honderd jaar te verspillen, samen een democratische republiek opbouwen die alle volkeren en geloofsovertuigingen, de onderdrukten en de uitgebuitenen, in staat stelt om als gelijkwaardige en gerespecteerde burgers in een democratische omgeving te leven.”