Het Democratische Autonome Bestuur van Shengal viert 7e jaar van bevrijding van ISIS

  • Zuid-Koerdistan

Shengal werd op 13 november 2015 met groot heldendom en verzet bevrijd van ISIS-huurlingen. Vandaag, 7 jaar na de bevrijding, laat het Democratische Autonome Bestuur van Shengal het volgende weten:

“De bevrijding werd bereikt onder leiding van de verzetetseenheden van Shengal YBŞ (Strijders van de Yazidi) en strijders van de YPG-YPJ (Volksbeschermingseenheden en Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden). Shengal werd straat voor straat, huis voor huis en stap voor stap bevrijd. Allereerst herdenken we met respect degenen die als martelaren zijn gesneuveld in dit verzet en beloven we hen een autonome en vrije Shengal te creëren.

Het Yazidi-volk heeft de slavernij verbroken. Er zijn grote stappen gezet voor een autonoom en vrij Shengal. Deze ontwikkelingen hebben hoge kosten met zich meegebracht. Daarom moeten we op de viering van het 7e jaar van de bevrijding van Shengal de lijnen van verraad en verzet gedenken.”

Het Autonome Bestuur wees erop dat de KDP (regerende partij van de Barzani-clan in Iraaks Koerdistan) Shengal verliet zonder een enkele kogel af te vuren: “De KDP zette haar verraad voort. Het Yazidi-volk omschrijft dit verraad als een ‘groot verraad’. Sindsdien is de KDP het Yazidi-volk blijven teleurstellen.”

De verklaring merkte op dat degenen die Shengal hebben bevrijd, werden blootgesteld aan de aanvallen van de KDP en de Turkse staat, en voegde eraan toe: “De Turkse staat valt zowel het Yazidi-volk als de vrijheidsguerrilla’s aan. Onze leidende mensen die Shengal hebben bevrijd, zoals Martelaar Seid, Mam Zeki en Zerdeşt Şengali, evenals de vrijheidsguerrilla’s die een rol hebben gespeeld bij de bevrijding van Shengal, worden vandaag de dag nog steeds het doelwit van de Turkse staat.”

De verklaring eindigde met de volgende woorden: “Op de viering van de bevrijding van Shengal, beloven we onze mensen en onze martelaren dat we koste wat kost een vrije en autonome Shengal zullen creëren. We geloven dat zowel het verzet van de guerrillastrijders als de bevolking van Shengal succesvol zal zijn.”