Het embargo van de regering van Damascus tegen Shehba veroorzaakt de dood van een kind

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De regering van Damascus heeft het embargo op het kanton Shehba verscherpt en verhindert de doorvoer van levensnoodzakelijke voorraden (kindermelk, brandstof, medicijnen en voedsel, etc.) naar de regio. Ziekenhuizen, het onderwijs en bijna alle dienstverlenende instellingen in Shehba zijn buiten werking, terwijl de bakkerijen in de regio op het punt staan een niveau te bereiken waarop ze niet meer kunnen functioneren. Tegelijkertijd moest het onderwijs worden opgeschort vanwege brandstoftekort en stilstaande voertuigen. 14.500 studenten werden beroofd van hun onderwijs.

Degenen die hun toevlucht zochten in het Noord-Syrische kanton Shehba na de Turkse bezetting van Afrin, worden blootgesteld aan de voortdurende bombardementen van de Turkse staat enerzijds en het embargo van de regering in Damascus anderzijds.

Op 2 december stierf een kind met de naam Sozdar Hesen van de kou in het Serdem kamp, waar ontheemden uit Afrin verblijven.

De verwarmingsproblemen zijn toegenomen door het dieseltekort dat al dagen aanhoudt. Ook de elektriciteit is afgesloten.

De autonome overheidsinstellingen, vooral de Volksraad, proberen diensten te verlenen met de middelen die ze hebben.

Het embargo heeft ook de ziekenhuizen zwaar getroffen. In het Avrin Ziekenhuis vielen andere gezondheidseenheden en diensten dan de spoedeisende hulp uit door brandstoftekort en stroomuitval. Tegelijkertijd kan het publiek geen medicijnen vinden voor de behandeling van patiënten.