Het Grondwettelijk Hof verwerpt verzoek van HDP om sluitingszaak uit te stellen

  • Turkije

Het Grondwettelijk Hof is vandaag bijeengekomen om het verzoek te bespreken dat is ingediend door de Democratische Volkspartij (HDP) met het verzoek om de sluitingszaak uit te stellen tot de verkiezingen van 2023 voorbij zijn. De rechtbank wees het verzoek met een meerderheid van stemmen af.

Het Grondwettelijk Hof stelde 14 maart vast voor de HDP om haar verdediging ten gronde te maken.

Een rapporteur van de rechtbank vroeg woensdag om afwijzing van het verzoek van de HDP en beweerde dat “de rechtbank de zaak goed begrijpt en dat het dossier van de zaak omvangrijk genoeg is”.

Het Grondwettelijk Hof wordt momenteel gevraagd om de sluiting van de HDP, een politieke partij met 56 afgevaardigden in het Turkse parlement, te gelasten. Een aanklacht tegen de partij is gericht op het verbieden van 451 politici en partijleden van georganiseerde politieke activiteiten of lidmaatschap van politieke partijen voor een periode van vijf jaar en verbeurdverklaring van de activa van de partij. Op 5 januari stemde het Grondwettelijk Hof in met een verzoek van de hoofdaanklager van het Hof van Cassatie om een voorlopige maatregel tot bevriezing van de bankrekeningen van de partij met schatkiststeun waarop politieke partijgroepen in het parlement recht hebben.

Tijdens het afsluitingsproces kan de hoofdofficier van justitie van het Hof van Cassatie ondersteunend bewijs voor het dossier aandragen, terwijl de HDP aanvullend verweer kan voeren. De HDP heeft haar verweer naar aanleiding van de beschuldigingen al ingediend bij het Grondwettelijk Hof en HDP-functionarissen zullen op een nader te bepalen dag een mondeling verweer voeren.

Na dit proces zal een rapporteur van het Grondwettelijk Hof, die informatie en documenten met betrekking tot de zaak zal verzamelen, een rapport opstellen over de grond van de zaak. In de tussentijd kunnen de procureur-generaal van het Hof van Cassatie en de HDP ondersteunend bewijsmateriaal of aanvullend schriftelijk verweer indienen.

Nadat het rapport is verspreid onder de leden van het Hooggerechtshof, zal de voorzitter van het Grondwettelijk Hof, Zühtü Arslan, een datum bepalen voor een vergadering waar de leden samenkomen om het sluitingsverzoek te bespreken.

Een 15-koppige commissie van het Grondwettelijk Hof zal een beslissing nemen in de sluitingszaak tegen de HDP. Een 2/3 meerderheid van de leden die de vergadering bijwonen, d.w.z. 10 van de 15 leden, zal beslissen of de partij wordt gesloten overeenkomstig artikel 69 van de Grondwet of dat de partij geheel of gedeeltelijk wordt beroofd van de schatkist, afhankelijk van de ernst van de beschuldigingen in kwestie.

De definitieve beslissing wordt vervolgens meegedeeld aan de hoofdofficier van justitie van het Hof van Cassatie en de HDP en wordt gepubliceerd in het Staatsblad. Mocht het Grondwettelijk Hof oordelen dat de partijleden die met een politiek verbod worden geconfronteerd, met hun opmerkingen en acties de sluiting van de partij hebben veroorzaakt, dan kunnen deze partijleden gedurende 5 jaar niet als oprichter, lid, bestuurder en toezichthouder van een andere partij optreden vanaf het jaar van de publicatie van het definitieve besluit in het Staatsblad.