Het is tijd voor de vrijheid van Abdullah Öcalan

Het internationale initiatief “Freedom for Abdullah Öcalan—Peace in Kurdistan!” (Vrijheid voor Abdullah Öcalan – Vrede in Koerdistan!) een verklaring vrijgegeven naar aanleiding van het 24ste jaar van de internationale samenzwering.

De verklaring, getiteld “De honderdjarige waarheid van de Turkse staat: koloniaal fascisme”, luidt als volgt: ”

Naast het enorme verlies, de pijn en de woede die de grootste aardbeving in Koerdistan in een eeuw veroorzaakte, komt er deze dagen nog een andere pijn bij: het 24e jaar van de ontvoering en opsluiting van Abdullah Öcalan in isolatie. Net zoals de Turkse staat van plan is hem achter te laten om te sterven in een gevangenis op een eiland, laat het tienduizenden mensen met verschillende etnische en religieuze achtergronden achter om te sterven onder het puin van de recente aardbeving. Deze herfst viert dezelfde staat 100 jaar van zijn eigen bestaan – 100 jaar van gedwongen assimilatie, bloedbaden en culturele genocide.

De recente aardbeving met als epicentrum in Koerdistan is veelzeggend voor deze honderdjarige republiek. Het is niet alleen de aardbeving die zo’n groot aantal gezinnen, mannen, vrouwen en kinderen heeft gedood, maar ook het uitblijven van actie van de Turkse regering na de aardbeving. Velen werden levend begraven onder het puin, wachtend op redding die de staat nooit in gedachten had. Anderen die nog leefden, hebben meegemaakt dat ze, afgezien van solidariteit en hulp georganiseerd door medegemeenschapsleden, door de staat werden achtergelaten om te sterven onder de koude winterse omstandigheden. Reddingsteams van over de hele wereld werd de mogelijkheid ontzegd om mensen te redden, de meesten werden gedwongen te vertrekken of te stoppen met werken. Kinderen werden weggevoerd zonder toestemming van hun familie of nabestaanden.

De omvang en de effecten van de aardbeving zijn nog niet te overzien, maar dit zal politiek en maatschappelijk grote gevolgen hebben. Elke oprechte poging om condoleances te betuigen aan deze gemeenschappen vereist dat de waarheid wordt verteld. Eén ding is echter heel duidelijk: we zijn er getuige van hoe de honderdjarige republiek deze “kans” van de aardbeving gebruikt om dit gebied etnisch te zuiveren van de inheemse volkeren die zich hebben verzet tegen het honderdjarige beleid van ontkenning en genocide; Armeniërs, Assyriërs, Koerden, Alevieten, Nusayris, Joden, vrouwen en andere etnische en religieuze gemeenschappen tussen Hatay, Adıyaman en Maraş.

In het jaar van haar 100-jarig bestaan is de republiek echter zwakker dan ooit. De AKP-versie van de republiek is de slechtst mogelijke combinatie van kolonialisme, neokolonialisme, neoliberalisme en fascisme. Daarom is de aardbeving zeer symbolisch: zoals de huizen werden gebouwd op onveilige fundamenten die instortten, is de republiek gebouwd op de genocide en assimilatie van vele gemeenschappen en overtuigingen.

Op 15 februari 1999 stak een nieuwe fase in de oorlog tegen de Koerden en andere gemeenschappen de kop op met de door de NAVO geleide ontvoering van de Koerdische volksleider Abdullah Öcalan uit Nairobi, Kenia. Achter deze operatie zat een reeks actoren in Europa, het Midden-Oosten en de VS. Sindsdien is de speciale oorlogsvoering tegen de Koerden veranderd. Vroeger waren het vooral oude manieren van geweld en onderdrukking en buitengerechtelijke executies. Tegenwoordig heeft de staat zijn toevlucht genomen tot klassieke bezetting van andere delen van Koerdistan en neokolonialisme in plaatsen van voormalig Ottomaanse heerschappij. Het terroriseert Koerdische mensen in andere delen van Koerdistan door drones te gebruiken, vluchtelingen in te zetten tegen de eigen bevolking en tegen Europa als oorlogsstrategie, enorme aantallen volkeren gevangen te zetten, chemische wapens te gebruiken, Koerdische politici in Europa te vermoorden, mensen te laten sterven in de kelders die ze bombardeerden tijdens de dagen van lokaal bestuur verzet van de Koerden of onder het puin zoals bij deze aardbeving.

Het regime van wetteloosheid rond Abdullah Öcalan dat “wet” werd met de uitdrukkelijke goedkeuring van de Raad van Europa en zijn organen, wordt nu uitgevoerd tegen de volkeren in Turkije zonder enige schaamte of moraal. De verzwaarde levenslange gevangenisstraf die Abdullah Öcalan kreeg – in feite een doodvonnis gespreid over de tijd – en de situatie van totale incommunicado van de laatste 24 jaar is stap voor stap verweven rond de Koerdische volkeren en andere gemeenschappen die in minderheden zijn veranderd.

Toen Abdullah Öcalan op 15 februari 1999 aan de Turkse staat werd overgedragen, was hij zich er terdege van bewust dat wat hem overkwam een afspiegeling was van wat het Koerdische volk te wachten stond. Öcalan verklaarde destijds: “Ze begraven me hier levend.” In ruil voor politieke winsten heeft de Turkse staat toestemming gekregen om Abdullah Öcalan, de Koerden en alle onderdrukte mensen levend te begraven. Het beleid dat wordt gevoerd op de eilandgevangenis waar hij wordt vastgehouden en het beleid tegen Koerdische volkeren en andere gemeenschappen zijn hetzelfde. De staat veroordeelt de slachtoffers van de aardbeving in Koerdistan tot de dood door opzettelijke verwaarlozing, net zoals het Abdullah Öcalan heeft veroordeeld tot de dood op het eiland İmralı – eerst door ophanging, nu door totale en voor altijd isolatie.

De VS en Europa, die deze operatie tegen de leider van het Koerdische volk hebben geleid, blijven de kolonisatie en bezetting van Koerdistan legitimeren en elk verzet ertegen als terrorisme veroordelen, en zijn degenen die dit genocidale fascistische regime hebben gebrouwen. Dit komt omdat de Turkse staat de weg vrijmaakt voor verdere ecocide, genocide, kapitalisme en kolonialisme in de regio. Het bestaan van de inheemse volkeren is een weerstand hiertegen. En dit is volkomen logisch volgens het politieke denken van Abdullah Öcalan, een van de grote denkers van de 21e eeuw: het belangrijkste conflict sinds de oprichting van de patriarchale, op de staat gebaseerde beschaving is er een geweest tussen deze beschaving en de democratische beschaving vertegenwoordigd door de gemeenschappen die buiten deze op de staat gebaseerde beschaving staan. Het is tijd dat er eensgezind wordt gestreden, anders wordt onze planeet stukje bij beetje door societycide, genocide en ecocide onherstelbaar vernietigd.

En dit is zeker niet ons lot, noch zal dit beleid noodzakelijkerwijs succesvol zijn. Om Abdullah Öcalan te citeren: “Wat door mensenhanden is gebouwd, kan door mensenhanden worden veranderd.” Onder het puin bloeit nu al hoop die gekoesterd moet worden: solidariteit, verlichting en de noodzaak om georganiseerd te zijn om het leven opnieuw op te bouwen – een vrij leven.

In zijn historische verdedigingstoespraak in 1999 benadrukte Öcalan de noodzaak om van de Republiek Turkije een democratische republiek te maken. Toen in hetzelfde jaar de enorme aardbeving in het westen van Turkije plaatsvond, versnelden Öcalan en de PKK de terugtrekking van de PKK-troepen uit Turkije. Vrede leek een reële mogelijkheid. Vandaag heeft de PKK opnieuw de wapens het zwijgen opgelegd. Maar nu, na de nog grotere aardbeving in Koerdistan, negeert de Turkse staat opnieuw de mogelijkheid om vrede en een gemeenschappelijke toekomst op te bouwen. In plaats daarvan doodt het in het rampgebied, het doodt in het buitenland, het doodt in gevangenissen. De grootste opluchting – afgezien van onmiddellijke hulp bij rampen – zou vrede in Turkije en Koerdistan zijn. Öcalan werkt al tientallen jaren meedogenloos voor deze vrede. Het is tijd voor zijn vrijheid.

Daarom hernieuwen we op dit 24e jaar van de ontvoering van Abdullah Öcalan onze oproep: Vrijheid voor Abdullah Öcalan – Vrede in Koerdistan!”