Het verzet van het Maxmur-volk tegen de Iraakse belegering gaat door op dag 16

  • Zuid-Koerdistan

Sinds 20 mei belegert het Iraakse leger het Maxmur-kamp door het zelfbesturende kamp te omringen met prikkeldraad en loopgraven en bewakingstorens te installeren. De bewoners bieden 24/7  vastberaden verzet en reageren onmiddellijk op elke poging om de militarisering van het kamp voort te zetten.

Verschillende pogingen van de veiligheidstroepen om Maxmur binnen te dringen en de geplande militarisering uit te voeren, zijn tot nu toe mislukt vanwege het verzet van de bewoners. De bewoners van het vluchtelingenkamp blokkeren het leger en voorkomen zo de oprichting van een openluchtgevangenis. Diplomatieke onderhandelingen hebben tot nu toe geen resultaten opgeleverd.

De kampbewoners blijven dag en nacht waakzaam om hun wil te verdedigen. Ze hebben wachttenten opgericht waar mensen discussiëren en zingen op de 16e dag van verzet tegen de belegering.

Ongeveer twaalfduizend mensen wonen in Maxmur, dat ten zuidwesten van Hewlêr (Erbil) ligt in een gebied betwist tussen de regionale regering van Zuid-Koerdistan en de Iraakse regering in Bagdad. Een groot deel van de bewoners van Maxmur werd in de jaren negentig door de Turkse staat verdreven in het kader van de anti-Koerdische “counterinsurgency” en de zogenaamde verbrande-aarde-politiek – onder het voorwendsel van de strijd tegen de PKK werden destijds ongeveer 3.000 dorpen ontvolkt of platgebrand. Na een odyssee van meerdere jaren en verblijven in verschillende kampen hebben de mensen in 1998 het Maxmur-kamp gesticht aan de rand van de woestijn. De kampbevolking vormt dus de grootste Koerdische vluchtelingengemeenschap ter wereld.

Officieel staat Maxmur onder bescherming en controle van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR), maar in de praktijk is de organisatie slechts nominiaal aanwezig. Tijdens de aanvallen van ISIS in 2014 verliet de organisatie het kamp en keerde daarna niet terug. In het kader van het verzet in Maxmur tegen de militaire blokkade werd de organisatie echter gedwongen om te praten met de Raad van het Volk van het zelfbestuurde kamp. De beloften die door de VN en de regering in Bagdad zijn gedaan om de belegering te beëindigen, zijn nog niet nagekomen.

Sinds 2019 is het kamp onderworpen aan een embargo door de regering van de Koerdische Regio van Irak (KRI), gedomineerd door de Barzani-partij KDP, op verzoek van Turkije. De Barzani-clan werkt samen met de Turkse staat, ook in de “strijd” tegen de Koerdische guerrilla’s. De huidige repressie van Maxmur-kamp is waarschijnlijk ook te wijten aan een initiatief van de Turkse staat, die het kamp strafbaar stelt als een “broedplaats” van de Koerdische Arbeiderspartij, PKK, en betoogt dat het kamp moet worden “opgeruimd”. De Volksraad van Maxmur verdenkt Ankara ervan water als drukmiddel te gebruiken tegen Bagdad. Irak lijdt al jaren onder een verwoestende droogte en men denkt dat Turkije de ontmanteling van het Maxmur-kamp als voorwaarde stelt voor het opheffen van de waterblokkade van de rivieren de Eufraat en de Tigris.