Heyva Sor houdt jaarlijks congres en viert de 30-jarig jubileum

  • Duitsland

De Koerdische Rode Halve Maan Heyva Sor a Kurdistanê, dertig jaar geleden opgericht in Duitsland, hield haar jaarlijkse congres in Troisdorf en vierde tegelijkertijd haar dertigjarig bestaan. De Koerdische Rode Halve Maan is een humanitaire non-profitorganisatie vergelijkbaar met het ‘Rode Kruis’.

Actieve leden van de vereniging en genodigden woonden het evenement bij. De voorzitter van de vereniging, dr. Rojvan Bilgin, heette de aanwezigen welkom en bedankte iedereen die heeft bijgedragen aan de oprichting van de hulporganisatie en die sinds 1993 betrokken zijn bij humanitair werk in Koerdistan. In zijn toespraak herdacht Bilgin ook overleden leden.

Het werk en de missie van Heyva Sor a Kurdistanê is een doorn in het oog van de Turkse staat en alle vijanden van het Koerdische volk, aldus Bilgin. “Daarom is de vereniging de afgelopen decennia herhaaldelijk het slachtoffer geweest van repressie. Ondanks aanvallen, obstructies, druk en verboden, is Heyva Sor a Kurdistanê al dertig jaar een sprankje hoop voor degenen die zijn getroffen door bloedbaden en rampen en heeft het de behoeftigen in Koerdistan ondersteund. Er is geen onderscheid gemaakt tussen Rojava, Rojhilat, Bakur en Bashur. Onze vereniging is in al die jaren gegroeid. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen in nood door aanslagen, natuurrampen, armoede en ziekte. De mensen in Koerdistan verzetten zich. Als hulporganisatie is het onze taak om hen humanitaire hulp te bieden. We moeten ons werk op alle niveaus verbeteren om aan de behoefte te voldoen”, aldus Bilgin.

Op het congres werd het werk van de hulporganisatie in verschillende gasttoespraken erkend. Daarna werd het werk van het afgelopen jaar geëvalueerd. De noodzaak om vanwege de groeiende behoefte het aantal leden te vergroten en het werk in de vorm van fondsenwerving, campagnes en gezamenlijke projecten met internationale organisaties uit te breiden, werd benadrukt. Na de bestuursverkiezing was er een feest met live muziek en dans.