Hoe berichtte de Arabische pers over het tweede forum voor nationale eenheid van Syrische clans en componenten?

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Op 25 mei was de stad Hasaka in het noordoosten van Syrië getuige van de activiteiten van het Tweede Nationale Eenheidsforum voor Syrische Clans en Componenten, onder het motto “Dialoog, Veiligheid, Opbouw, voor een verenigd, gedecentraliseerd Syrië”. Het eindigde met een aantal resultaten, dus hoe? Werd het behandeld door de Arabische pers?

Onder de titel “De Syrische Democratische Strijdkrachten sturen verzoeningsboodschappen naar het binnenland en de regio”, die op de cover van de krant Al-Arab stond, vestigde de krant de aandacht op de verzoeningsboodschappen die de Syrische Democratische Strijdkrachten stuurden naar het binnenland en de regio, tijdens het tweede Nationale Eenheidsforum voor de Syrische Clans en Componenten, en weerlegde daarmee de beschuldigingen van de tegenstanders dat ze een “separatistisch project” in de regio zouden hebben.

Deze boodschappen kwamen van de commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten, Mazlum Abdi, het Autonoom Bestuur en de Syrische Democratische Raad, tijdens het forum en op een moment dat het Autonoom Bestuur zich voorbereidt op het organiseren van gemeenteraadsverkiezingen, de eerste na de hervormingen die het heeft doorgevoerd in het politieke en administratieve systeem.

Waarnemers zeggen dat het autonoom bestuur voor grote uitdagingen staat, waaronder het standpunt van Damascus dat elke stap die het zet afwijst, en de aanhoudende Turkse doelwitten.

De krant zegt, onder verwijzing naar waarnemers, dat de stappen die het autonome bestuur de afgelopen maanden heeft genomen, vooral op het gebied van het oprichten van officiële instellingen en een grondwet voor de regio, in het kader staan van het opleggen van de regio NE-Syrië als een voldongen feit, en dit kan het begin zijn van het uitkristalliseren van een definitieve oplossing voor de Syrische crisis door de oprichting van een gedecentraliseerd systeem, dit is een idee dat de internationale gemeenschap kan overnemen. Het autonome bestuur onthulde zaterdag dat het aantal kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 11 juni zullen worden gehouden, 5.336 heeft bereikt. Het autonome bestuur kondigde eerder deze maand het begin van de verkiezingscampagne aan voor alle onafhankelijke kandidaten, partijen en politieke blokken, volgens de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Hoge Verkiezingscommissie.

De krant Al-Sharq Al-Awsat besprak op haar beurt het Syrische Clans en Componenten Forum, dat plaatsvond onder het motto “Dialoog, Veiligheid, Opbouw, voor een verenigd, gedecentraliseerd Syrië,” met deelname van 5.000 mensen uit verschillende steden, dorpen en dorpen in het noordoosten van Syrië.

De krant benadrukte de belangrijkste aspecten van het forum, waaronder de interventies van tribale sjeiks en politieke en militaire figuren in de regio, en wees tegelijkertijd op het stilzwijgen van de regering in Damascus over dit forum en de afwezigheid van enig commentaar in dit verband.

Bron: ANHA