Hongerstakingsactie in Amûdê eist “Vrijheid voor Abdullah Öcalan

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het Volksinitiatief van het Kanton Cizre is een hongerstaking begonnen met de slogan “We groeten het verzet in de gevangenissen en we zullen onze leider bevrijden met de geest en de waarden van de martelaren”. De actie volgde op de hongerstakingen die onlangs in Dêrik, Girke Legê, Qamîşlo en Til Hemîs van start gingen.

De symbolische tweedaagse hongerstakingsacties in Noordoost-Syrië vinden plaats in het kader van de internationale campagne “Vrijheid voor Abdullah Öcalan, een politieke oplossing voor het Koerdische vraagstuk”, die op 10 oktober wereldwijd van start is gegaan. Leden van maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van politieke partijen, raadsleden en veel mensen namen deel aan de hongerstaking. Afbeeldingen van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan en vlaggen van de Syrische Democratische Krachten (SDF) werden opgehangen aan de tent die was opgezet in het gebied waar het schooladministratiegebouw in de wijk staat. De actie vindt ook plaats uit solidariteit met de politieke gevangenen die in hongerstaking zijn in Turkije en Noord-Koerdistan onder het motto “We groeten het verzet in de kerkers en we zullen de leider bevrijden met de spirit en de waarden van de martelaren”.

Op 27 november gingen leden van de PKK (Koerdische Arbeiderspartij) en PAJK (Partij van Vrije Vrouwen in Koerdistan) die in Turkije gevangen zitten in hongerstaking ter ondersteuning van de internationale campagne. De hongerstaking wordt van 27 november tot 15 februari in wisselende groepen uitgevoerd.

De hongerstaking in de wijk Amûde in het kanton Qamishlo vindt plaats in een tent op het Vrije Vrouwenplein, versierd met posters van Abdullah Öcalan.

Naast burger- en verenigingsorganisaties nemen ook vertegenwoordigers van Kongra Star, leden van de Syrische Revolutionaire Jeugdbeweging en de Jonge Vrouwenbond deel aan de hongerstaking.

Zîwer Elî, medevoorzitter van de Raad van Martelarenfamilies in Amûdê, sprak de menigte toe: “Onze deelname aan deze actie is een indicatie van onze toewijding aan de leider” en riep op tot uitbreiding van de strijd voor zijn vrijheid.

Mihemed Edolê las een gedicht voor dat de strijd van Abdullah Öcalan beschreef.

Arşek Beravî, lid van de Unie van Intellectuelen in het Kanton Cizir, zei: “Totdat de fysieke vrijheid van Leider Abdullah Öcalan is bereikt, moeten we ons blijven inzetten voor onze strijd en zijn ideeën en filosofie verspreiden in de samenleving om vrede in de wereld te bereiken.”

Mensen uit de steden en dorpen van Amûde zullen naar verwachting ook deelnemen aan de actie.

Bron: ANF