Hoofdzitting tegen Tahir Köçer geopend – Protest voor de rechtbank van München

  • Duitsland

Maandag is het hoofdproces tegen Tahir Köçer geopend bij het Oberlandesgericht München. De voormalige medevoorzitter van de Koerdische koepelorganisatie KON-MED is lid van het Koerdische Nationale Congres (KNK) en wordt beschouwd als een belangrijke vertegenwoordiger van de Koerden in Duitsland. De politicus werd in december 2022 gearresteerd in Neurenberg en zit sindsdien in hechtenis in München.

De eerste dag van het proces begon met het voorlezen van de aanklacht. Köçer wordt beschuldigd van “lidmaatschap van een terroristische organisatie in het buitenland”, waarmee de PKK wordt bedoeld. Hij zou hebben gehandeld als verantwoordelijke voor het gebied rond Neurenberg en tegelijkertijd als verantwoordelijke voor de regio Beieren. Zoals gebruikelijk in dergelijke procedures, zijn de “strafbare feiten” onder andere Bbzoeken aan Koerdische families, bezoeken aan restaurants, organisatie van en deelname aan informatie- of herdenkingsevenementen, Newroz vieringen, fondsenwerving, protestmanifestaties tegen de gevangenschap van de Koerdische vertegenwoordiger Abdullah Öcalan en solidariteit of “hulp” aan gevangen Koerden.

Al deze beschuldigingen gelden eigenlijk als volkomen normaal sociaal gedrag of de uitoefening van grondrechten. Nergens kunnen individuele strafbare feiten worden vastgesteld. Maar dat is niet het punt van dergelijke processen. De achtergrond is het verbod op de PKK, dat sinds 1993 van kracht is en de staat carte blanche geeft om politiek actieve Koerden te vervolgen.

Köçer moest zelf halverwege de jaren 90 Turkije ontvluchten nadat hij daar gevangen was gezet en gemarteld. In Duitsland werd hij erkend als asielgerechtigde en later kreeg hij een vestigingsvergunning. De 59-jarige vader van vijf kinderen heeft een vaste verblijfplaats in Duitsland en voert campagne voor de rechten van Koerden. Als politicus is hij herhaaldelijk in het openbaar verschenen en heeft hij de dialoog gezocht om de aandacht te vestigen op de situatie van de Koerdische gemeenschap.

Op de eerste dag van het proces werd de uitgebreide aanklacht voorgelezen in aanwezigheid van talrijke bezoekers. Op de volgende dag van het proces (donderdag 18 januari, 9:00 uur) zal advocaat Michael Brenner een motie indienen om het proces te staken.

De opening van het proces ging gepaard met een bijeenkomst voor het gerechtsgebouw. De medevoorzitter van KON-MED, Kerem Gök, veroordeelde de aanvallen van de Duitse staat op politiek actieve Koerden en eiste de vrijlating van Tahir Köçer.