Hozat: We moeten de fysieke vrijheid van Abdullah Öcalan garanderen

Besê Hozat, medevoorzitter van de uitvoerende raad van de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK), sprak met ANF Nieuwsagentschap over de situatie van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan en de betekenis van de maand mei voor de Koerdische bevrijdingsbeweging.

Het interview werd gepubliceerd door ANF Nieuwdsagentschap en luidt als volgt;

Laten we beginnen met de situatie van de leider van het Koerdische volk, Abdullah Öcalan, en de campagne voor zijn vrijheid. Hoe beoordeel je de huidige situatie? Hoe beoordeel je de aanpak van de internationale instellingen, vooral de terughoudende aanpak van het ‘Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing’ (CPT)?

We evalueren voortdurend. De wereldwijde campagne voor de fysieke vrijheid van Rêber Apo [Abdullah Öcalan] heeft een belangrijke fase bereikt. Het is echter heel belangrijk om de situatie van het CPT en de Raad van Europa te begrijpen, in het bijzonder de krachten die de internationale samenzwering hebben uitgevoerd en het Imrali-isolatie- en martelsysteem hebben opgezet. Het is noodzakelijk om het systeem en al zijn dimensies te onderzoeken en te evalueren, keer op keer. Het genocidebeleid dat in Imrali wordt uitgevoerd, ontwikkelt zich niet onafhankelijk van deze krachten. Er werd een internationale samenzwering tegen Rêber Apo ontwikkeld met als doel zijn vernietiging. Dit kon niet worden bereikt. Rêber Apo’s vooruitziende blik, intuïtie en voorzorgsmaatregelen hebben deze aanval teniet gedaan. In feite probeerden ze een dergelijke aanval ook vóór 15 februari, maar dit liep op niets uit.

Nadat Rêber Apo naar Turkije was ontvoerd, werd door de VS, met name door de CIA, een systeem op Imrali gecreëerd, waarbij Europa en de CPT direct betrokken waren. Dit systeem is een internationaal systeem en de verantwoordelijkheid ervan werd later toegewezen aan Turkije. Maar dit betekent niet dat deze krachten niet langer verantwoordelijk zijn, want zij waren het die dit systeem in de eerste plaats hebben opgezet. Al 25 jaar lang worden eenzame opsluiting, marteling en isolatie zonder onderbreking toegepast in Imrali. De laatste vier jaar is er geen teken van leven geweest, alleen absolute isolatie. Rêber Apo mag zelfs zijn advocaten niet zien. Hij is volledig van de buitenwereld afgesloten. Er kan geen informatie worden ontvangen van Imrali. Er is al vier jaar geen teken van leven uit gevangeniseiland Imrali. Dit systeem wordt op deze manier uitgevoerd onder toezicht van internationale machten.

Onlangs heeft het CPT een persbericht uitgebracht. De laatste keer dat ze naar Imrali gingen was in september 2022, maar ze kondigden aan dat ze het verslag van hun bezoek niet openbaar konden maken omdat Turkije het niet goedkeurde. In 2023 kondigden ze opnieuw aan dat een van hun delegaties naar Turkije ging, daar verschillende gevangenissen bezocht, onderzoeken deed, maar niet naar Imrali ging. Waarom ging het CPT niet naar Imrali in 2023? Dit is een groot vraagteken. Dit stemt tot nadenken. Ze gingen niet naar een gevangenis die onder absolute isolatie staat, zoals ze het zelf ooit hebben gezegd. Ze zijn niet naar de gevangenis gegaan waar de leider van het Koerdische volk gevangen zit, en ze hebben het niet onderzocht. Het CPT moet uitleggen waarom. De verklaringen van het CPT-voorzitterschap hebben geen waarde. Er is niets bevredigends aan die opmerkingen. De verklaring van het CPT-voorzitterschap heeft geen ander resultaat opgeleverd dan dat ze de vraagtekens in de hoofden heeft doen toenemen en zorgen heeft opgeroepen. In 2022 maakten ze hun rapport van september 2022 niet openbaar. In 2023 gingen ze naar Turkije, maar ze bezochten Imrali niet. Hiervoor kan geen bevredigende verklaring worden gegeven aan het publiek of aan de Koerden. Wat willen de Raad van Europa en de Europese landen doen? Wat willen de machten doen die dit systeem hebben opgebouwd? Het Koerdische volk wil een verklaring.

Op dit moment zijn ze in medeplichtigheid met de Turkse staat. Vanaf het begin was er een plan om Rêber Apo te neutraliseren, met als doel zijn liquidatie. Toen dit plan niet werkte, besloten ze om in plaats daarvan een vernietigingsbeleid te volgen dat de tijd verlengde. Deze internationale krachten zijn een partner in het genocidepolitiek van de Turkse staat tegen de Koerden. Ze willen dat er een burgeroorlog uitbreekt. De oorlog van Turkije tegen de Koerden is een genocideoorlog en is in het belang van deze machten. Ze denken dat ze Turkije op deze manier kunnen controleren en gebruiken in hun beleid voor het Midden-Oosten. Ze hebben dit beleid dienovereenkomstig ontworpen. Maar de samenleving wordt onderworpen aan genocide. Ze steunen het genocidebeleid dat wordt uitgevoerd tegen een heel volk en door verschillende maskers te dragen en spelletjes te spelen met de wet, doen ze alsof ze hier niet bij betrokken zijn. Ze proberen de samenleving, de Koerden en de rest van de wereld te misleiden. Niemand laat zich hierdoor nog misleiden, niemand respecteert dit. Deze maskers zijn gevallen. Deze hypocriete, egoïstische, pragmatische benadering van Europa is ontmaskerd. Deze criminele praktijk van het CPT, dat een politiek instrument van Europa is geworden, en van de Raad van Europa, die verder gaat dan hypocrisie, moet nog meer aan de kaak worden gesteld. Het is noodzakelijk om tegen deze aanpak te vechten en hen te dwingen de juiste houding aan te nemen. Dit is heel belangrijk. We moeten de verdere steun van deze krachten voor het Koerdische genocidale beleid van de Turkse staat tenietdoen en voorkomen door onze strijd. We hebben deze kracht van strijd; we moeten het alleen op een veel sterkere en meer georganiseerde manier uitvoeren.

Onlangs waren er invallen tegen Medya Haber, Stêrk TV en de Koerdische pers in Europa. Er wordt gezegd dat België deze aanvallen uitvoerde op verzoek van Frankrijk. We kunnen deze aanvallen niet los zien van waar ik het over heb gehad. De houding van Europa tegenover de praktijken op Rêber Apo kan niet los gezien worden van deze aanvallen. Deze aanvallen maken er ook deel van uit. Met andere woorden, Europa’s ondersteunende houding tegenover het Koerdische genocidebeleid gebeurt overal, en het verandert in aanvallen op Koerdische instellingen en de Koerdische pers, zelfs in hun eigen landen in Europa. Dit heeft grote schade toegebracht aan de volkeren van Europa. Laat me dit benadrukken: het huidige beleid van de Europese landen brengt grote schade toe aan de Europese samenleving. Daarom is het noodzakelijk om het paradigma en de ideeën van Rêber Apo verder te verspreiden naar de Europese samenleving, om hen in de strijd te betrekken, en om de vrijheidscampagne voor Rêber Apo veel meer te globaliseren en te laten groeien.

De Turkse staat voert een genocidepolitiek tegen Koerden, die zich concentreert in Imrali. Vooral de laatste vier jaar is er geen nieuws uit Imrali. We hebben de respectloze verklaringen van de minister van Justitie gezien. Hij bespotte echt het Koerdische volk, de samenleving in Turkije en de wereld. Mijn kameraden hebben dit onlangs al geëvalueerd; natuurlijk, als hij geen zekerheid had en niet vertrouwde op het huidige beleid en de houding van internationale machten, had hij niet op zo’n roekeloze, verachtelijke en respectloze manier kunnen spreken. Hij zegt: “Er is geen isolement in Imrali.” Dit is een leugen. Er is een systeem van marteling en genocide in Imrali, er is absoluut isolement; de wet wordt met voeten getreden, er wordt geen rechtsstaat toegepast, er worden misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. Toch zegt de minister van Justitie: “Er is geen isolement in Imrali!”. Kan zo’n verachtelijke aanpak bestaan?

Tijdens de verkiezingsfase zagen we AKP-functionarissen de Koerden smeken om op hen te stemmen om Istanbul te winnen. “Stem op Murat Kurum”, zeiden ze, “en we sturen een advocaat naar Imrali om Ocalan te ontmoeten als dat nodig is.” Ze wilden Imrali, het isolatiesysteem in Imrali en de situatie van Rêber Apo op zo’n verachtelijke manier tot onderhandelingstroef maken. We wijzen er altijd op dat er geen wet wordt toegepast in Imrali en dat er geen moraal te vinden is.

Er is uitsluitend immorele politiek en praktijken. De situatie van Rêber Apo is volledig geïnstrumentaliseerd. In de handen van een fascistische macht wil men van hem een politiek instrument maken en van hem een onderhandelingstroef. Men wil van hem een chantagemiddel, een dreigmiddel, een onderhandelingsinstrument maken om de wil van de Koerden te breken, om de Koerden en hun vrijheidsstrijd te liquideren en om de Koerden gevangen te nemen. Daarom heeft Rêber Apo zo’n streng standpunt ingenomen. In zijn meest recente gesprek met zijn broer, Mehmet Ocalan, nam hij hier streng stelling tegen. “Jullie begaan allemaal een misdaad”, zei hij. “Jullie zullen een legale strijd voeren; jullie zullen het legale proces opleggen”, zei hij. “De martelingen in Imrali zijn een misdaad tegen de menselijkheid. Je zult er tegen strijden; je zult geen standpunten innemen die het legitimeren.” Rêber Apo begreep dat het korte telefoongesprek met zijn broer een methode was om te proberen het isoleer- en martelsysteem in Imrali te legitimeren. Hij vond het erg gevaarlijk. Hij beschouwde het als in de val lopen van de staat. “Trap niet in zulke spelletjes. Wees bewust; handel bewust en logisch,” zei hij. “Evalueer en zie de ideologische en politieke dimensies van de kwestie in al haar dimensies,” zei hij. Het is noodzakelijk om een zeer sterke strijd te voeren met betrekking tot deze kwestie. We moeten de wereldwijde campagne voor de fysieke vrijheid van Rêber Apo versterken, vooral in Noord Koerdistan en Turkije.

Nu worden er protesten ontwikkeld onder het motto ‘Geef vrijheid een stem’, wat belangrijk is. De families van de gevangenen protesteren één of twee dagen per week ter ondersteuning van het gevangenisverzet en tegen de isolatie in Imrali, maar dit is nog niet genoeg. Deze situatie gaat niet alleen de families van de gevangenen aan, maar miljoenen Koerden. Het gaat om een samenleving van veertig tot vijftig miljoen mensen; het gaat om de mensheid. De huidige situatie is een misdaad tegen de menselijkheid. Dit is ook een samenzwering tegen de Turkse samenleving. Het is een valstrik. Op deze manier wordt de toekomst van de volkeren en de samenleving van Turkije verduisterd. Op deze manier wordt Turkije in het hellevuur gegooid. Als het zo doorgaat, zal deze situatie leiden tot een burgeroorlog. Het lijkt erop dat zowel de internationale machten als deze fascistische regering dit willen. Dit betekent het uiteenvallen van Turkije. De Turkse samenleving moet zich hiervan bewust zijn en hiertegen stelling nemen. Dit systeem van genocide, marteling en isolatie toegepast op Rêber Apo in Imrali wordt niet alleen toegepast op het Koerdische volk in de persoon van Rêber Apo; het wordt ook toegepast op de samenleving en de volkeren van Turkije. Het wordt toegepast op alle vrouwen en de mensheid. Evenzeer als het een samenzwering is tegen het Koerdische volk, is het ook een samenzwering tegen de volkeren van Turkije. Het is een scenario van de hel. Het is een plan voor een duistere toekomst. Turkse intellectuelen moeten kritisch zijn in dit opzicht; ze moeten de Turkse samenleving bewust maken en sensibiliseren over deze kwestie. Alle democratische krachten moeten zich verzetten tegen het Imrali folter- en isolatiesysteem. De belangrijkste bron van wetteloosheid is de wetteloosheid in Imrali. We onderstrepen dit feit altijd. Alleen als de wet wordt toegepast in Imrali, zal er recht en orde komen in Turkije. Om de wetteloosheid in Imrali in stand te houden, wordt de wet niet in heel Turkije toegepast. Op dit moment wordt overal een vijandige wet, een genocidale wet, toegepast. Kan er recht, democratie en gerechtigheid komen in Turkije in een plaats als Koerdistan, in een plaats als Imrali, waar de genocidewet en de vijandelijke wet worden toegepast? Is het mogelijk dat in het oosten van Turkije fascisme heerst terwijl het westen democratisch is? Wat ik wil benadrukken is dat dit niet alleen een probleem is van de Koerden; het is ook een probleem van alle volkeren van Turkije. Dit is niet alleen het probleem van Koerdische intellectuelen, maar ook van alle Turkse intellectuelen en de oppositie van het land, want het gaat om het lot en het voortbestaan van Turkije.

In dit verband moeten we de wereldwijde vrijheidscampagne sterk uitbreiden door mensen uit alle lagen van de bevolking erbij te betrekken. In haar huidige vorm is ze ontoereikend. Er is natuurlijk een voortdurende strijd, die zonder twijfel zeer zinvol is. Er zijn zeer belangrijke resultaten in de politieke en sociale dimensies, maar die zijn niet genoeg. De campagne moet worden verrijkt. Ze moet op een veel uitgebreidere manier gevoerd worden, door elk deel van de samenleving erbij te betrekken, door de gedachte en het paradigma van Rêber Apo op een sterkere en creatievere manier te verspreiden, en door de campagne op de sterkst mogelijke manier te globaliseren en universeel te maken. Het is noodzakelijk om resultaten te boeken en de fysieke vrijheid van Rêber Apo te verzekeren.

Onlangs zijn er verschillende verklaringen van uw kant geweest over de maand mei als de ‘Maand van de Martelaren’ en over 18 mei als de ‘Dag van de Martelaren’. Kunt u hier iets over zeggen en over het belang van deze maand?

Op 18 mei 1977 werd Haki Karer in Antep vermoord door een provocateur van de organisatie Stêrka Sor. Op 18 mei 1973 werd Ibrahim Kaypakkaya, een van de revolutionaire leiders van Turkije, onder marteling in de gevangenis vermoord. Door Haki Karer en Ibrahim Kaypakkaya te herdenken, herdenk ik alle martelaren van de maand mei met respect, liefde en dankbaarheid. 18 mei is in de geschiedenis van onze partij uitgeroepen en herdacht als ‘Dag van de Martelaren’ omdat het de martelaarsdag van Haki Karer is en de maand mei is gedefinieerd en herdacht als de ‘Maand van de Martelaren’. Veel waardevolle kameraden werden in mei gemarteld, velen van hen speelden een leidende rol in de Koerdische vrijheidsbeweging. Om er een paar te noemen: Mehmet Karasungur, Hozan Mizgîn, Haki Karer, Ferhat Kurtay en zijn vrienden, Kasim Engin, ook Deniz Gezmiş, Ibrahim Kaypakkaya, Sinan Cemgil van de revolutionaire beweging in Turkije. Zowel voor de Koerdische vrijheidsbeweging als voor de revolutionaire beweging in Turkije is het een maand waarin baanbrekende leiders werden gemarteld. In die zin is mei ook een maand die de identiteit en het karakter van de Koerdische vrijheidsbeweging bepaalt.

De strijd van de PKK heeft zich altijd ontwikkeld op de grondbeginselen van het democratisch socialisme en het paradigma van de democratische natie. In feite, ook al is de PKK beïnvloed door het echte socialisme sinds haar oprichting en zelfs sinds de vorming van de eerste groep, is de PKK een beweging geweest die gevochten heeft op de lijn van het democratisch socialisme, volgens het paradigma en de dialectiek van de democratische natie. Daarom werd de PKK een partij en een beweging die zowel voor Koerdistan als universeel strijdt. Dit is hoe het zich ontwikkelde. De revolutie in Koerdistan is altijd verweven geweest met de revolutie in Turkije. Daarom zeggen we dat de democratische oplossing voor de Koerdische kwestie ook de democratisering van Turkije is. Wij zeggen dat een vrij Koerdistan een democratisch Turkije is. Deze strijd zal verder groeien door te universaliseren. Als we erin slagen dit te bereiken, dan kunnen we onze strijd opeisen als kameraad Haki Karer, kameraad Ibrahim Kaypakkaya en alle martelaren van de maand mei waardig. Op deze manier zou het een correcte strijd zijn. Op basis hiervan zullen we de strijd ononderbroken blijven versterken en verder verbreden totdat we resultaten bereiken die deze maand waardig zijn.

Vorige week veroordeelden Turkse rechtbanken tientallen pro-Koerdische politici tot gevangenisstraffen van negen tot dertig jaar. Wat wilt u zeggen over deze processen?

De politiek-genocidale rechtszaak in Kobane is al jaren aan de gang, het is een onderdeel van de aanhoudende Koerdische genocidepogingen en oorlog. Het is het politieke deel van de genocidepolitiek. In de publieke opinie definiëren de Koerdische beweging en de democratische beweging in Turkije het als het ‘Samenzweringsproces van Kobane’, maar vanuit ons standpunt is het een politiek-genocidaal proces. Het wordt uitgevoerd als onderdeel van deze genocidepolitiek, met als doel de democratische politiek te liquideren. Terwijl de Koerdische genocide voortgaat, worden zware aanvallen uitgevoerd op het politieke front, terwijl het doel is om de guerrilla op het militaire front te liquideren. Het wil de wil overnemen van de Koerdische samenleving door culturele genocide uit te oefenen en de samenleving te onderwerpen aan volledige assimilatie. Door politieke genocide wil de Turkse staat het politieke erfgoed liquideren, de democratische politiek, de politieke vertegenwoordigers van de Koerdische beweging, de democratische beweging, die gevormd werd na decennia van strijd. Ze willen Koerden zonder vertegenwoordiging, zonder stem en zonder wil in de politieke arena. Wij zien en beoordelen dit als onderdeel van een totale genocideaanval. De vonnissen van de rechtbank met betrekking tot de politiek-genocidale rechtszaak in Kobane zijn aangekondigd. Onze evaluaties zijn volledig gerechtvaardigd. Sommige mensen, zoals Gültan Kişanak, Sabahat Tuncel, Ayla Akat Ata en enkele anderen zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Dit is ook onderdeel van hun spel van de wet; het is een misleiding. Ze willen het idee creëren dat de wet perfect werkt in Turkije waar mensen die hun straf hebben uitgezeten worden vrijgelaten. Zo probeert de Turkse staat de samenleving en de wereld te misleiden. Ze proberen de indruk te wekken dat de wet in Turkije werkt. Nu heeft het Openbaar Ministerie bezwaar aangetekend tegen Gültan Kişanak en Sabahat Tuncel, met het verzoek om hen opnieuw te arresteren. Dat is het spel dat ze spelen. Het is een spel van de wet dat gespeeld wordt om het publiek te misleiden. In werkelijkheid wordt er geen rechtvaardige wet toegepast.

Dit proces is van begin tot eind een politiek proces; het is een zaak van politieke genocide. En het gaat door in deze vorm. Er is noch recht noch gerechtigheid in Turkije. De situatie in Imrali en in de gevangenissen in Turkije is duidelijk. Ze proberen het publiek te misleiden.

Belangrijk is dat op dezelfde dag ook zeven generaals werden vrijgelaten die vastzaten omdat ze deel uitmaakten van Ergenekon. Deze zogenaamde ‘generaals van de coup van 28 februari’ zitten al jaren in de gevangenis. Waarom werden ze op dezelfde dag vrijgelaten? Die situatie wordt nu al door verschillende politieke actoren geëvalueerd. Het doel is om de oppositie het zwijgen op te leggen. Als de huidige regering erin slaagt om de regering het zwijgen op te leggen, zal niemand, of het nu de CHP is of de andere oppositiepartijen en verschillende liberaal-democratische groeperingen, de regering bekritiseren. Door de generaals vrij te laten, doen ze alsof het recht werkt en dat gerechtigheid is geschied. Het is een perceptie dat alles werkt volgens de wet en de grondwet. De CHP leidt al jaren de strijd voor de vrijlating van deze generaals. De regering kreeg veel kritiek op deze kwestie. In heel Turkije heeft de oppositie (binnen het systeem) de regering bekritiseerd voor het niet vrijlaten van deze generaals. Nu, door ze vrij te laten, heeft de regering de oppositie gestimuleerd om ze het zwijgen op te leggen, vooral de CHP. Door de generaals vrij te laten, proberen ze het proces in Kobane van de agenda te houden. Ze willen niet dat mensen ophef maken over de wetteloosheid en het onrecht tegen Koerden. Dit is heel duidelijk. Het laat geen ruimte voor discussie.

Er wordt nu vuile politiek bedreven door de regering. Erdoğan spreekt over “een periode van ontspanning”, terwijl CHP-voorzitter Ozgur Ozel dit tegenspreekt en zegt: “Nee, op dit moment is er geen sprake van ontspanning, maar van normalisering.” Er is een zeer intense discussie over de tegenstelling tussen ontspanning en normalisering. Natuurlijk is deze agenda een agenda van speciale oorlog; het is een beleid van misleiding, dat de Koerden en de samenleving in Turkije valse verwachtingen geeft. De regering van de fascistische AKP-MHP speelt bedrieglijke spelletjes. Ze beschouwt zichzelf als de voortzetting van het Ottomaanse Rijk. In het Ottomaanse Rijk waren de politieke spelletjes van het paleis beroemd. Die spelletjes konden ook deze regering niet redden. De regering probeert haar heerschappij in stand te houden en te verlengen. Dit discours over een periode van ontspanning is gericht op het neutraliseren van de oppositie. In het bijzonder is het gericht op het neutraliseren van de oppositie binnen het systeem.

Bron: ANF