HRW dringt er bij Turkije op aan humanitair recht te respecteren en te stoppen met aanvallen op civiele infrastructuur in Noord- en Oost–Syrië

Terwijl de aandacht van de wereld gericht blijft op het verwoestende conflict dat zich in Gaza ontvouwt, verhevigt zich onder de radar een andere crisis in het noordoosten van Syrië, meldde Human Rights Watch (HRW) en waarschuwde dat de Turkse luchtaanvallen en drone-aanvallen op kritieke civiele infrastructuur in de regio bestaansmiddelen in gevaar brengen en gemeenschappen afsnijden van elektriciteit, medische zorg en andere essentiële diensten.

Eind oktober 2023 meldde Human Rights Watch dat Turkse aanvallen op Koerdisch bezette gebieden in het noordoosten van Syrië hadden geleid tot water- en elektriciteitsstoringen voor miljoenen mensen. In die tijd troffen Turkse troepen water- en elektriciteitscentrales, olie-installaties en de enige operationele gasfabriek voor huishoudelijk gebruik in heel Noordoost-Syrië.

In december en januari voerde Turkije de aanvallen op naar medische faciliteiten en cruciale toegangswegen die gebruikt worden door humanitaire hulpverleners, volgens het Northeast Syria (NES) NGO Forum, een coalitie van internationale organisaties die actief zijn in het gebied. HRW wees erop dat: “Aanvallen die onevenredige schade toebrengen aan burgers en civiele objecten zijn verboden onder het internationaal humanitair recht, en het opzettelijk richten op civiele infrastructuur is een oorlogsmisdaad. De herhaalde aanvallen op de civiele infrastructuur hebben veel essentiële voorzieningen in puin gelegd, waardoor ziekenhuizen, bakkerijen en watervoorzieningen onbruikbaar zijn geworden. De brandstof die nodig is om te koken, verwarmen en voor de landbouw raakt op.”

Op 29 januari zei het NES NGO forum dat 1 miljoen mensen in steden en dorpen waren afgesloten van elektriciteit en dat meer dan 2 miljoen mensen beperkte toegang hadden tot veilig water. Schade aan medische faciliteiten die in december het doelwit waren, heeft de zuurstoftoevoer naar meer dan een dozijn particuliere en openbare ziekenhuizen verstoord en stakingen op 28 gezondheidsfaciliteiten hebben hun diensten verstoord, waardoor het risico op door water overgebrachte ziekten is toegenomen. Het forum waarschuwde dat “de omvang van de schade de capaciteit van de humanitaire gemeenschap om levensreddende noodhulp te verlenen ver te boven gaat”.

HRW merkte op dat Turkije al jaren militaire operaties en luchtaanvallen uitvoert in het noorden van Syrië met het verklaarde doel om de Syrische Koerdische gewapende groep, de Volksbeschermingseenheden (YPG), aan te vallen. Turkije ziet de YPG als een verlengstuk van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

“Nu de crisis in Noordoost-Syrië escaleert, is actie nodig om de humanitaire gevolgen voor de burgerbevolking te verzachten. Turkije moet onmiddellijk stoppen met het aanvallen van kritieke civiele infrastructuur, het internationaal humanitair recht respecteren en degenen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen ter verantwoording roepen. Alle landen moeten aandacht besteden aan de benarde situatie van de bevolking in de regio, zelfs als andere conflicten de krantenkoppen domineren”, aldus HRW.