HRW: Turkse aanvallen onderbreken water en elektriciteit in Noordoost-Syrië

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Op 5 oktober voerde Turkije zijn zwaarste aanvallen uit op civiele infrastructuur in noordoost Syrië in lange tijd. Talrijke gewapende drones en gevechtsvliegtuigen drongen het luchtruim binnen dat onder controle staat van de Verenigde Staten in de autonome regio en bombardeerden vitale faciliteiten zoals onderstations en elektriciteitsdistributiestations, waterpompstations, olie- en gasproductiefaciliteiten, evenals benzinestations, dammen, fabrieken, een kamp voor ontheemden en verschillende dorpen. Onder andere werd de energie-infrastructuur van Hesekê, Qamişlo en Amûdê vernietigd, en grote delen van de regio’s zijn afgesneden van elektriciteit.

De golf van aanvallen volgde nadat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan “de infrastructuur van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en de Volksverdedigingseenheden (YPG) in Irak en Syrië als legitieme doelen” had genoemd en beweerde dat de twee guerrillastrijders die betrokken waren bij de zelfmoordactie tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken in Ankara op 1 oktober, waren getraind in noordelijk Syrië en van daaruit Turkije waren binnengekomen via de streng beveiligde grens.

De autoriteiten en verdedigingskrachtenkrachten van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) en de PKK verwierpen dit verhaal als een “leugen” en spraken van een geconstrueerde voorwendsel om de agressieoorlog tegen noordelijk en oostelijk Syrië te starten die Turkije al lange tijd had gepland. Op woensdag werd het noordoosten van Syrië zwaar getroffen door Turkse drone-aanvallen. In de dagen ervoor voerde de luchtmacht van Turkije verschillende golven van aanvallen uit in Zuid-Koerdistan (Koerdische Regio van Irak, KRI).

Volgens Human Rights Watch (HRW) hebben drone-aanvallen door de Turkse Strijdkrachten op door Koerden beheerde gebieden in noordoost Syrië tussen 5 en 10 oktober 2023 kritieke infrastructuur beschadigd en geleid tot water- en elektriciteitsstoringen voor miljoenen mensen.

De aanvallen op meer dan 150 locaties in noord- en oost Syrië in de provincies al-Hasakeh, Raqqa en Aleppo hebben tientallen mensen gedood, waaronder burgers, en burgerstructuren beschadigd, aldus burgergroepen. Het door Koerden geleide Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië, die de getroffen gebieden bestuurt, bevestigde dat de aanvallen op water- en elektriciteitscentrales hebben geleid tot een “volledige stopzetting van de elektriciteit en watervoorziening” in de provincie al-Hasakeh. Ook kritieke olie-installaties en de enige operationele gasfabriek voor binnenlands gebruik in noordoost Syrië werden beschadigd door de aanvallen. In de stad al-Hasakeh heeft een voortdurend waterconflict sinds de Turkse invasie in 2019 van delen van noordelijk Syrië al bijna een miljoen mensen, inclusief bewoners en ontheemde gemeenschappen, beroofd van hun recht op water.

“Door kritieke infrastructuur in heel noordoost Syrië aan te vallen, waaronder elektriciteits- en waterstations, heeft Turkije zijn verantwoordelijkheid geschonden om ervoor te zorgen dat zijn militaire acties de toch al ernstige humanitaire crisis in de regio niet verergeren”, aldus Adam Google, adjunct-directeur voor het Midden-Oosten bij Human Rights Watch. “Mensen in de stad al-Hasakeh en de omliggende gebieden, die al vier jaar te maken hebben met een ernstige watertekort, moeten nu ook de last dragen van verhoogde bombardementen en vernietiging, wat hun strijd om essentiële watervoorraden verergert.”

Volgens het Autonome bestuur heeft de schade aan de infrastructuur veroorzaakt door aanvallen die plaatsvonden tussen 5 en 10 oktober invloed gehad op naar schatting 4,3 miljoen mensen in noordoost Syrië, waarbij ten minste 18 waterpompstations en 11 elektriciteitscentrales buiten werking werden gesteld.

De elektriciteitscentrales die doelwit waren, zijn onder andere de Sweidiya-elektriciteitscentrale, een essentiële elektriciteitsbron voor meer dan een miljoen mensen, en het noordelijke Qamishli-elektriciteitstransferstation, dat 40.000 gezinnen ondersteunt. De aanvallen hebben deze kritieke faciliteiten buiten werking gesteld, wat heeft geleid tot een volledige onderbreking van zowel de stroom- als watervoorziening, vanaf 18 oktober.

Zowel het al-Gharbi-damtransferstation in al-Hasakeh, dat normaal gesproken meer dan 20.000 gezinnen bedient, als het Amuda-transferstation, dat 30.000 gezinnen bedient, bleven ook buiten bedrijf tot 18 oktober na aanvallen die schade aanrichtten op 5 oktober. Het Amuda-transferstation is ook verantwoordelijk voor het leveren van stroom aan het Derbasiya-transferstation, dat op zijn beurt de Alouk-waterstation van stroom voorziet.

Het Alouk-station heeft de afgelopen vier jaar herhaalde onderbrekingen gekend, zelfs voordat de recente schade optrad.

Voor de aanvallen door Turkije in oktober had de VN vastgesteld dat een verbijsterende twee derde van de waterzuiveringsinstallaties in het land, de helft van de pompstations en een derde van de watertorens sinds 2011 waren beschadigd door vijandelijkheden, wat bijdroeg aan een ernstige watertekort in heel Syrië, naast droogte en energietekorten.

De aanvallen van oktober 2023 zijn ook niet de eerste keer dat Turkije opzettelijk lijkt te hebben gemikt op civiele infrastructuur. Luchtaanvallen in november 2022 veroorzaakten ook schade aan dichtbevolkte gebieden en kritieke infrastructuur.

HRW wees erop dat: “Onder het oorlogsrecht mogen Turkije en andere partijen bij een gewapend conflict geen aanvallen uitvoeren op, vernietigen, verwijderen of nutteloos maken van objecten die onmisbaar zijn voor het voortbestaan van de burgerbevolking, inclusief voor de distributie van water en sanitaire voorzieningen. Regeringen en feitelijke autoriteiten zijn verplicht het recht op water te verwezenlijken door ervoor te zorgen dat mensen onder hun jurisdictie of verantwoordelijkheid toegang hebben tot voldoende, veilig, aanvaardbaar, fysiek toegankelijk en betaalbaar water voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik. Ze zijn ook verplicht zich te onthouden van inmenging, direct of indirect, met het recht op water in andere landen.”

“Turkije moet ervoor zorgen dat het Alouk-waterstation optimaal blijft functioneren zonder opzettelijke onderbrekingen van waterpompen en moet regelmatige toegang garanderen voor gekwalificeerde reparatie- en onderhoudsteams. Turkije en andere partijen bij het conflict moeten ook samenwerken met de lopende inspanningen van de VN om de goedkeuring van een monitoringmechanisme te vergemakkelijken, evenals adequate operationele en onderhoudscapaciteit van het Alouk-waterstation en het elektriciteitsonderstation van Derbasiyeh. De autonome administratie moet zich onthouden van opzettelijke stroomonderbrekingen en zorgen voor voldoende elektriciteit voor het aandrijven van het Alouk-station.”