“Iedereen moet zich verzetten tegen het door de NAVO gesteunde genocidale beleid van Turkije”

Remzi Kartal, medevoorzitter van het Volkscongres van Koerdistan (KONGRA-GEL), sprak met ANF Nieuwsagentschap over de Turkse invasie-operatie die sinds 14 april is uitgevoerd in de regio’s Zap, Avaşîn en Metina van de door guerrilla bezette Medya-verdedigingszones in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak).

Kartal wees erop dat de Turkse staat zijn invasie en genocide-aanvallen op het Koerdische volk voortzet met de steun van de NAVO. Hij benadrukte het belang van de demonstratie in Düsseldorf op 25 juni.

De Koerdische politicus benadrukte dat de AKP-MHP-regering hoopt haar macht te behouden op basis van de uitkomst van de oorlog die zij in Koerdistan heeft gevoerd.

“De AKP-MHP-regering wil in het algemeen het bestaan ​​van het Koerdische volk elimineren door een genocidebeleid tegen hen te voeren. Dit concept is niet helemaal geslaagd. Het staat op het punt te mislukken. Om deze reden voert de AKP-MHP-regering een grootschalige aanval uit op de regio’s Avaşîn, Zap en Metina. Ze denken dat als ze een resultaat behalen, ze de val van hun regering kunnen voorkomen. Daarom voert Turkije sinds 14 april oorlog tegen internationale verdragen en overeenkomsten. Ze hebben alle mensenrechten met voeten getreden. Ze willen resultaten boeken met behulp van chemische en nucleaire wapens die alle oorlogswetten schenden. Momenteel is het centrum van deze oorlog Zap en Avaşîn. Het lukt het Turkse leger niet om resultaten te boeken. We kunnen zeggen dat de volksverdedigingstroepen en vrijheidsguerrilla’s het oorlogsconcept van Turkije hebben gefrustreerd. Aangezien Turkije aandringt op dit beleid, wil het nu zijn bezetting uitbreiden door nieuwe aanvallen op Rojava Koerdistan (Autonome Regio van Noord- en Oost-Syrië) .”

‘Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen en deelnemen aan protesten’

“Als reactie op het agressieve beleid van Turkije zullen bewegingen tegen het fascisme op 25 juni een grote mars en demonstratie houden in Düsseldorf onder leiding van Europese instellingen en organisaties, de KCDK-E en de Europese Vrouwenbeweging. In deze context nodigen we iedereen uit die tegen het fascisme van de Turkse staat is, het volk van Koerdistan, het Turkse volk, het Arabische volk, de Europese volkeren, internationalistische vrienden, partijen, verenigingen, instellingen, organisaties, individuen, intellectuelen en journalisten. Iedereen zou zich verantwoordelijk moeten voelen voor de chemische wapens die door Turkije worden gebruikt en de bezetting. Iedereen zou de mars en demonstratie moeten bijwonen die op 25 juni zal worden gehouden. Dit is erg belangrijk”, aldus Kartal.

Kartal merkte op dat de Turkse staat sinds zijn oprichting genocidale aanvallen op de Koerden heeft uitgevoerd met de steun van Europese staten. Hij voegde eraan toe dat Europese staten om deze reden zwijgen over het gebruik van chemische wapens, en dat elk individu en elke groep die de mensenrechten bevordert, een standpunt in moet nemen tegen het Europese stilzwijgen. Hij vervolgde: “Sinds de oprichting van de Republiek Turkije zijn Europese landen solidair geweest met en steunden ze de Turkse staat tegen het bestaan van het Koerdische volk en de volkeren van Koerdistan.

De Turkse staat voert dit genocidale beleid tegen het Koerdische volk met de steun van Europese staten. Ze zwijgen over het gebruik van chemische wapens en de genocidale aanvallen op het Koerdische volk. Daarom is het een humanitaire en morele zaak dat iedereen een standpunt inneemt tegen het stilzwijgen van Europese staten, de Europese Unie, de NAVO, en genocide tegen het Koerdische volk weigert. We willen onderstrepen dat de demonstratie erg belangrijk is. Iedereen die een geweten en morele waarden heeft, moet zijn stem verheffen tegen de Koerdische genocide en deelnemen aan deze dag.”

‘Turkije implementeert terreur’

Remzi Kartal reageerde ook op de opmerking van NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg dat “de zorgen van Turkije over de PKK legitiem zijn.”

“De NAVO keurt en ondersteunt volledig het beleid van de Turkse staat die de Koerden wil uitroeien. De Turkse staat noemt zijn beleid om de Koerden uit te roeien een ‘strijd tegen het terrorisme’. Ook de NAVO aanvaardt dit beleid van de Turkse staat. Het rechtvaardigt en ondersteunt het. Momenteel is het de Turkse staat die terrorisme tegen de Koerden uitvoert. De Turkse staat accepteert het bestaan van het Koerdische volk niet. De taal, cultuur en alle prestaties van het Koerdische volk komen in gevaar vanwege het genocidale beleid van Turkije. Dit is terrorisme! Dit is terrorisme uitgevoerd door de Turkse staat! De NAVO en haar bondgenoten onderschrijven en ondersteunen dit beleid”, benadrukte hij.

‘Iedereen is verantwoordelijk voor het genocidale beleid van Turkije’

Kartal wees erop dat de meest recente genocidecampagne van de Turkse staat in Koerdistan met de steun van de NAVO kan worden beoordeeld in het kader van misdaden tegen de menselijkheid in het internationale strafrecht en dat deze volgens het Internationaal Strafhof als genocide moet worden beschouwd, aangezien het is gepleegd tegen een nationale groepering.

“We doen een beroep op de internationale gemeenschap. We doen ook een beroep op de publieke opinie van Europese staten. We doen een beroep op degenen die mensenrechten en democratie bevorderen. De Turkse staat wil het bestaan van het Koerdische volk elimineren. Het vernietigt de geografie van Koerdistan, zijn ecologie en al het andere. Om deze reden ondergaan alle vrouwenbewegingen in de wereld, ecologische bewegingen, bewegingen die opkomen voor mensenrechten, intellectuelen, individuen, journalisten, politieke partijen, humanitaire organisaties een test over de genocide-aanvallen op het Koerdische volk. Iedereen is verantwoordelijk voor het genocidale beleid van de Turkse staat, dat wordt onderschreven door de NAVO. Iedereen zou een standpunt tegen hen in moeten nemen. Dit is een misdaad tegen de menselijkheid. Ze willen het Koerdische volk vernietigen. De Turkse staat wil de Koerden in Bakur, Bashur, Rojava, Rojhilat vernietigen door middel van terreur. Iedereen moet zich hiervoor verantwoordelijk voelen. Iedereen zou dit beleid van de Turkse staat, dat ook door de NAVO wordt gesteund, moeten veroordelen. We moeten dit beleid frustreren en het standpunt van de NAVO veroordelen. De NAVO moet ook haar beleid aanpassen”, concludeerde Kartal.