IHD publiceert ‘Toezicht Rechten in Gevangenissen van Turkije Verslag 2021’

  • Turkije

De Centrale Commissie voor Gevangenissen van de Mensenrechtenvereniging (IHD) heeft haar  “Toezicht Rechten in Gevangenissen van Turkije Verslag 2021” gepubliceerd.

Alleen al het IHD-hoofdkwartier ontving in 2021 aanvragen van 901 gevangenen via brieven en hun families of advocaten. Dit komt neer op duizenden aanvragen die zijn ingediend bij de 27 vestigingen en acht vertegenwoordigingen van de vereniging.

De meeste aanvragen legden de voortdurende schending van het recht op gezondheid en het verbod op marteling en vernederende behandeling en discriminatie bloot.

In het 52 pagina’s tellende rapport stond dat de vereniging aanvragen ontving van gevangenissen in bijna elke regio van het land.

Het rapport bevatte een lijst van de schendingen waaraan gevangenen werden onderworpen:

Overvolle afdelingen door toename van het aantal gevangenen.

Vertraagde verwijzingen van gedetineerden naar de ziekenboeg, lange wachtrijen voor verwijzingen van de ziekenboeg naar tertiaire gezondheidsinstellingen of poliklinieken.

Het gebrek aan capaciteit in de gezondheidszorg om de intense vraag naar gezondheidsdiensten aan te kunnen.

In de ziekenboeg zijn niet altijd artsen aanwezig.

Beveiligingsbeambten verwijderen geen handboeien terwijl gevangenen worden onderzocht, en artsen vragen hen ook niet om dit te doen.

Druk om gevangenen te fouilleren voordat ze worden doorverwezen naar gezondheidsinstellingen en hun doorverwijzing naar gezondheidsinstellingen in eencellige shuttles, wat vooral astmapatiënten treft.

Uitgestelde verwijzingen naar zorginstellingen of helemaal niet worden doorverwezen.

Het niet vrijlaten van ernstig zieke gevangenen ondanks het feit dat ze zich in de laatste stadia van hun ziekte bevinden.

Gevangenen worden niet echt behandeld maar krijgen medicijnen met tijdelijke effecten.

Het Forensisch Medisch Instituut (ATK) geeft om politieke redenen geen vrijlating van zieke gevangenen.

Cellen die niet verwarmd en geventileerd zijn.

Problemen met toegang tot schoon water.