Ilham Ahmed ontmoet de hoge vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Ilham Ahmed, medevoorzitter van het uitvoerend orgaan van de Syrische Democratische Raad, had een ontmoeting met Nicholas Grainger, de hoge vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering voor Noord- en Oost-Syrië, en besprak de politieke situatie in Syrië in het algemeen en Noord- en Oost-Syrië in het bijzonder, en manieren om de samenwerking op politiek niveau te versterken.

Ilham Ahmed besprak de huidige politieke situatie in de Syrische arena en wees op de onvermoeibare inspanningen van de Syrische Democratische Raad om de standpunten van de verschillende Syrische partijen samen te brengen, en op het belang van het ondersteunen van de oplossingstrajecten en Syrische nationale initiatieven.

De vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering benadrukte van zijn kant dat Washington positief staat tegenover de intra-Syrische dialogen en deze steunt, wijzend op het belang van de rol van alle Syrische partijen en de noodzaak dat vertegenwoordigers van alle partijen deelnemen aan de internationale paden van de resolutie.

Hij benadrukte ook de steun van zijn regering aan het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië en de Syrische Democratische Strijdkrachten in de strijd tegen het terrorisme, en wees op de noodzaak van de lopende veiligheidsoperatie in het Al-Hol-kamp ter ondersteuning van de inspanningen om in de hele regio veiligheid te creëren, en hij benadrukte ook de steun van zijn regering voor programma’s voor stabiliteitsondersteuning in Noord- en Oost-Syrië, wat zal leiden tot het creëren van een geschikte omgeving voor investeringen in de regio, waardoor de terroristische organisatie ISIS niet opnieuw probeert zichzelf nieuw leven in te blazen.