Ilham Ehmed roept de internationale gemeenschap op om “verantwoordelijk te handelen tegenover de Koerden”

  • Engeland

De Newroz van dit jaar is gevierd met het motto “Dem Dema Azadiye” (Tijd voor Vrijheid) door miljoenen mensen over de hele wereld, vooral in Koerdistan, met de nadruk op vrijheid, verzet en strijd.

In een commentaar op Newroz in een videoboodschap gericht op de Newroz-receptie in Engeland, zei de covoorzitter van de uitvoerende raad van de Syrische Democratische Raas (MSD), Ilham Ehmed, dat de volkeren van het Midden-Oosten Newroz vierden om hun overwinning tegen wrede tiran Dehaq onder leiding van Kawa de smid. Ze verklaarde: “21 maart is een keerpunt, zowel mythologisch als geografisch. Zoals de naam al doet vermoeden, drukt Newroz de opwinding uit van een nieuwe dag voor de Koerden en de volkeren van het Midden-Oosten. De indringers probeerden systematisch Newroz voor de Koerden te verbieden nadat natiestaten waren opgericht en Koerdistan  uiteenviel. Zelfs het maken van vreugdevuren was lange tijd verboden. De huidige verboden op de cultuur, de taal en het leven van het Koerdische volk in Turkije, Iran en Syrië moeten onmiddellijk worden opgeheven. Op de nieuwe dag van 2023, namelijk Newroz, moet een nieuw beleid, een nieuwe visie en een nieuwe aanpak worden geïntroduceerd om de rechtvaardige zaak van het Koerdische volk te bevorderen.”

Ehmed stond erop dat het Verdrag van Lausanne zou worden heroverwogen, vooral in het honderdjarig bestaan ervan. Ze vervolgde: “In feite, hoe meer diversiteit er is, hoe mooier het leven wordt, want het leven zelf is divers. De mensheid zou vernietigd kunnen worden onder een regime waar monisme wordt opgelegd. In deze context geldt: hoe meer volkeren en culturen naast elkaar bestaan, hoe meer diversiteit en schoonheid er ontstaan in de bakermat van de mensheid. Dit is een natuurlijk mensenrecht en de bevordering ervan is essentieel. Wij, de Koerden van Syrië, namelijk de Koerden van Rojava, hebben jarenlang te maken gehad met genocide- en vernietigingsbeleid, beledigingen en lijden door toedoen van het Baath-regime. Deze moeten tot een einde worden gebracht. In tegenstelling tot eerdere keren verzamelen honderdduizenden Koerden zich in vrije gebieden om deze heilige dag te vieren en hun politieke en culturele boodschappen over te brengen. Voor ons is dit heel belangrijk.”

Ehmed benadrukte dat de internationale machten het Koerdische volk, dat een leidende rol speelt in de bescherming van de mensheid en de beschaving, op verantwoorde wijze moeten beschermen, om een einde te maken aan het genocidale beleid tegen hen. Ze voegde eraan toe: “Miljoenen Arabieren, Koerden, Turkmenen, Armeniërs en Assyriërs komen op een vriendelijke en broederlijke manier samen. Deze vergeten schoonheid hebben we in een paar jaar tijd nieuw leven kunnen inblazen. Nu is het onze plicht om van deze betekenisvolle dag een dag van vrede, broederschap en gelijkheid over de hele wereld te maken. Dit is onze wens. En we hopen dat dit nieuwe jaar het jaar zal zijn waarin een politieke oplossing zal worden geïntroduceerd om al het lijden van de volkeren van Rojava en Syrië te verzachten. We hopen ook dat er een basis voor vrede zal worden gelegd en dat de vrijheid van vrouwen verder zal worden ontwikkeld.”

Ehmed zei dat vrouwen degenen zijn die Newroz het meest enthousiast vieren en merkte op dat vrouwen zichzelf, hun wil en bestaan kunnen voorstellen in de zin van Newroz.