Imrali-vredesdelegatie bezoekt de advocaten van Öcalan en bespreekt isolatie

  • Turkije

Leden van de Internationale Imrali-vredesdelegatie hebben het advocatenkantoor Asrın bezocht en informatie ontvangen over de isolatie van de Koerdische leider Abdullah Öcalan.

De delegatie bestond uit drie vertegenwoordigers uit drie verschillende landen. Professor in de Sociologie en Antropologie Denis O’Hearn, vicevoorzitter van de Linkse Groep in de Raad van Europa, lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en lid van de Monitoring Commissie, Laura Castel, en voormalig minister van Justitie en Binnenlandse Zaken van IJsland Ögmundur Jonasson zullen op 11-12 mei in Istanbul ontmoetingen hebben met maatschappelijke en juridische organisaties.

De delegatie bezocht eerst het advocatenkantoor Asrın, waar ze werden verwelkomd door advocaten Raziye Öztürk, Emran Emekçi, İbrahim Bilmez en Rezan Sarıca.

Wetten ondermijnd in turkije

İbrahim Bilmez zei tijdens de bijeenkomst: “Meneer Abdullah Öcalan is geen gewoon persoon. Zijn situatie gaat het volk aan. Hij wordt onderworpen aan een ongekende isolatie. De wetten in Turkije zijn al ondermijnd. Als het gaat om Koerden, Abdullah Öcalan en dissidenten, worden de wetten met voeten getreden.”

Bilmez beschreef de praktijken op Imrali als onwettig en willekeurig en voegde eraan toe dat het Koerdische volk Öcalan als een “leider” beschouwt.

Geen nieuws afgelopen 25 maanden

Bilmez merkte op dat Öcalan voor een vreedzame oplossing van de problemen is. Hij zei: “Öcalan komt met de meest redelijke oplossingsvoorstellen. Daarom wordt de Koerdische kwestie ook beïnvloed door de isolatie die aan hem is opgelegd. Het is moeilijk om de twee te scheiden. Politici maken speculaties over onze cliënt, van wie we al 25 maanden niets hebben gehoord. In zijn laatste telefoontje op 25 maart 2021 vertelde hij zijn broer dat hij met zijn advocaten wilde praten. Dit telefoongesprek werd onderbroken. We hebben sindsdien niets meer van hem gehoord. Daarom vinden we de discussies door politici onethisch.”

Bilmez onthulde dat “verergerde levenslange gevangenisstraf” eerst werd ingevoerd en toegepast voor Öcalan en later op andere gevangenen werd opgelegd.

Sarica: “Er zijn folteromstandigheden in Imrali”

Advocaat Sarıca wees op de verboden en disciplinaire straffen die door de regering worden opgelegd en het ontzeggen van bezoeken door advocaten en families.

Sarıca wees erop dat Turkije de afgelopen 8 jaar een “tunnel” van conflict is binnengegaan, waarin het Koerdische volk, Koerdische politici en vertegenwoordigers zijn gecriminaliseerd.

“Op de vooravond van de verkiezingen van 14 mei worden er folteromstandigheden gehandhaafd op Imrali,” zei Sarıca, als reactie op het “immorale” politieke discours tegen Öcalan in de verkiezingscampagne.

“Mensen die proberen het land te regeren, bedrijven politiek zonder menselijke rechten en wetten te noemen.”

CPT’s standpunt over isolatie al 25 jaar ongewijzigd 

Als antwoord op een vraag van de delegatie over de Turkije-EU-relaties verklaarden de advocaten dat het niet mogelijk zou zijn voor Turkije om toe te treden tot de EU zonder de Koerdische kwestie op te lossen.

De advocaten merkten op dat de toetreding van Turkije tot de EU momentum kreeg tijdens de de-escalatieperiode als gevolg van het staakt-het-vuren dat werd voorgesteld door Öcalan.

Met betrekking tot de benadering van de Europese Commissie ter voorkoming van foltering (CPT) ten aanzien van Imralı, wees Sarıca erop dat de CPT al 25 jaar lang onveranderd is gebleven in haar standpunt over de isolatie van Öcalan.

EU oefent geen druk uit op Turkije

Raziye Öztürk, een andere advocaat van het Asrın Advocatenkantoor, merkte op dat ze namens het kantoor aanvragen hadden ingediend bij het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (VN) en het Comité voor Dringende Actie.

Ze voegde eraan toe dat het Mensenrechtencomité had besloten dat er een einde moest komen aan de isolatie van Öcalan en dat hij zijn advocaten tweemaal achter elkaar mocht ontmoeten.

Öztürk benadrukte dat de EU haar recht om druk uit te oefenen op Turkije niet volledig heeft gebruikt vanwege hun op belangen gebaseerde relaties.

Jonasson: Turkije is bang voor de Koerden

Delegatielid Ögmundur Jonasson herinnerde aan zijn eerdere bezoek aan Amed (Diyarbakır) en zei: “Zolang Turkije lid blijft van de NAVO, zal het niet bang zijn voor de acties van de EU of enige andere macht. Turkije is echter bang voor de Koerden. We zijn ons hiervan bewust. Daarom staan we aan uw zijde en die van de Koerden.”

Delegatielid Laura Castel zei dat een oplossing voor de Koerdische kwestie alleen kan worden bereikt door de fysieke bevrijding van Öcalan en onderhandelingen.

Advocaat Emran Emekçi merkte op dat Öcalan altijd klaar was om deze rol te vervullen en voegde eraan toe: “Hij schrijft zijn reden om te leven en te weerstaan hieraan toe.”

Na de toespraken presenteerden de advocaten het rapport van 2022 over de schendingen op Imrali aan de leden van de delegatie.