Inspanningen voor de heropening van het Alouk waterstation in Heseke

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De binnenvallende Turkse staat blijft water gebruiken als oorlogsmiddel tegen de bevolking van Noordoost-Syrië nadat zijn invasieplannen in de regio werden verijdeld. De indringers, die water gebruiken om economische druk uit te oefenen op het autonome bestuur, hebben het vooral gemunt op het waterstation van Alouk en de rivier de Eufraat.

De Turkse staat en zijn huurlingen zijn al meer dan twee jaar bezig om het water dat het kanton Hesekê bereikt, af te snijden van het Alouk (Elok) station. Hoewel er afspraken zijn gemaakt over de levering van water aan Hesekê, schenden de Turkse staat en zijn huurlingen deze afspraken voortdurend.

Miljoenen mensen in het kanton Hesekê hebben te kampen met een gebrek aan water nadat de bezettingstroepen de watertoevoer hebben afgesneden van het Alouk Station, dat vóór de invasie in oktober 2019 de belangrijkste drinkwaterbron van de regio Hesekê was en sindsdien onder controle staat van de bezettingstroepen. De Turkse staat heeft het water minstens 36 keer afgesloten als een middel van speciale oorlogsvoering.

In een gesprek met persbureau ANHA zei Isa Yunis, medevoorzitter van het Waterdirectoraat in Heseke, dat ze met UNICEF hebben samengewerkt om het station van Alouk weer in gebruik te nemen. Yunis weerlegde de berichten in de media dat de regering van Damascus dit probleem probeert op te lossen, en voegde eraan toe dat de regering van Damascus het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) ervan beschuldigt partij te zijn in het conflict over de watercrisis.

Yunis wees erop dat: “De binnenvallende Turkse staat gebruikt de staat Alouk als drukmiddel tegen AANES en vertelt de wereld dat AANES een obstakel vormt in de waterkwestie en de werking van het Alouk station stopt. Dit heeft niets met de waarheid te maken. We werken eraan om ervoor te zorgen dat het water onze mensen bereikt. We hopen dat de inspanningen om water aan de bewoners te leveren succesvol zullen zijn.”

Over het akkoord dat bereikt werd na gesprekken tussen het Waterdirectoraat in Heseke en UNICEF, zei Yunis: “Volgens de overeenkomst zullen we het station van Alouk voorzien van 6 megawatt elektriciteit uit de stad Dirbêsiyê. In ruil daarvoor zullen meer dan 18 waterputten en meer dan 4 pompen in werking worden gesteld en zal de waterleiding van het station naar Heseke worden gevolgd.”

Volgens Yunis zal het station de komende dagen in gebruik worden genomen en zal UNICEF toezicht houden op het proces. Er wordt een periode van vijf dagen gegeven voor een experiment en als de overeenkomst niet wordt nageleefd, zullen de nodige maatregelen worden genomen.

Yunis concludeerde: “We hebben geen informatie over de laatste situatie in het station, maar we hebben vertegenwoordigers van UNICEF gevraagd om een team naar het station in Alouk te sturen om de situatie ter plaatse te bekijken. We hebben hen ook gevraagd om het station buiten het lopende conflict in de regio te houden, waarmee de Turkse staat de bewoners van de regio wil verdrijven.”

Achtergrond

De afsluiting van Syrië’s deel van het water van de rivier de Eufraat door Turkije begon in 2017. Sindsdien is het water van tijd tot tijd afgesloten. Maar sinds 27 januari 2021 heeft de Turkse staat het water systematisch afgesloten. De Turkse staat laat slechts 200 kubieke meter water per seconde vrij in plaats van 500 kubieke meter. Dit is in strijd met het protocol tussen Syrië en Turkije uit 1987.

Het niveau van de Eufraat is sterk gedaald doordat het water 30 maanden lang is afgesloten. De meren achter drie dammen in de rivier de Eufraat in Syrië, waarvan de grootste de Eufraatdam bij Tabqa is, zijn aanzienlijk gedaald. Terwijl het reservoir van de Eufraatdam 14,5 miljard kubieke meter water bevat, is dit onlangs met 4 miljard kubieke meter afgenomen door de afname van water uit Zuid-Koerdistan. Het water dat de Turkse staat vrijgeeft is niet voldoende om te voorzien in de behoefte aan drinkwater, irrigatie en elektriciteitsopwekking in de regio.

Het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië heeft de internationale machten en de regeringen van Damascus en Irak opgeroepen om druk uit te oefenen op Turkije om te handelen in overeenstemming met de internationale wetgeving en het aandeel van Syrië en Irak in het water van de Eufraat niet te stelen. De regeringen van Damascus en Bagdad zwijgen echter en nemen geen stelling tegen de Turkse staat. De Iraakse regering heeft onlangs ook verklaard dat de waterreserves van het land leeg zijn en dat het water uit Turkije, Syrië en Iran minder dan 70 procent van het vroegere aandeel bedraagt.