Intellectuelen en diplomaten dringen er bij de Zweedse regering op aan geen Koerden meer uit te leveren

  • Zweden

Een groep intellectuelen en diplomaten heeft een “open oproep aan de regering” gepubliceerd in de grootste ochtendkrant van Zweden, Dagens Nyheter.

De oproep is geïnitieerd door Thomas Hammarberg, voormalig commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, voormalig bestuurder van de Zweedse Sociaal-Democratische Partij, minister en VN-ambassadeur Pierre Schori, en de Zweeds-Koerdische schrijver en journalist Kurdo Baksi.

De indieners vestigden de aandacht op de concessies van Zweden in ruil voor het NAVO-lidmaatschap en eisten een onmiddellijk einde aan de deportaties en de verdediging van de rechten van de Koerden. Ook werd opgemerkt dat “de concessies van Zweden aan Turkije onschuldige mensen treffen” en “deportaties naar Turkije moeten onmiddellijk worden stopgezet en de mensenrechten van de Koerden moeten worden verdedigd.”

Onder verwijzing naar de vele mensen die de afgelopen maanden aan Turkije zijn uitgeleverd, zeiden de indieners: “Er is een gezegde dat goed weergeeft wat er nu gaande is: als je het recht verbuigt, zal het gebroken worden.”

De indieners vestigden de aandacht op het memorandum dat afgelopen zomer tijdens de top van Madrid werd ondertekend tussen Zweden, Finland en Turkije en zeiden: “Eén zin in het memorandum heeft een bijzonder ernstige impact op de Koerden die een vrij leven in ons land hebben gezocht. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat Erdogan het concept terrorisme op een heel andere manier gebruikt dan Zweden. Alle oppositie, ook degenen die hem vriendelijk bekritiseren, worden aangemerkt als terroristen. De vertegenwoordigers van Zweden hebben tot nu toe te veel concessies gedaan. Deze situatie heeft onschuldige mensen het slachtoffer gemaakt en heeft geleid tot ernstige bezorgdheid bij onze vrienden die verbonden zijn met Turkije. Als Zweden de hatelijke en slechtbedoelde verkiezingscampagne van Erdogan blijft steunen, zal dit niets minder zijn dan een beschamend schandaal. Er zouden geen deportaties meer moeten plaatsvinden.”