“Intensiteit van de repressie tegen Koerdische activisme op een nieuw hoogtepunt”

  • Duitsland

In Hamburg vond op zondagavond een informatiebijeenkomst plaats over de zaak van de Koerdische activist Kenan Ayas (Ayaz). De 49-jarige man werd in maart van het afgelopen jaar op Cyprus gearresteerd op basis van een Duits uitleveringsverzoek en begin juni aan de Duitse justitie overgedragen. De Duitse gerechtelijke autoriteiten beschuldigen Ayas van lidmaatschap van de PKK, waardoor hij volgens §129a/b van het Duitse strafwetboek (StGB) is aangeklaagd. Hij zou naar verluidt tussen 2018 en 2020 verschillende “PKK-gebieden” in Duitsland hebben geleid, waaronder het gebied Hamburg. Sinds zijn uitlevering zit Ayas vast in de voorlopige hechtenisfaciliteit Holstenglacis, met een streng detentiestatuut dat gedeeltelijke isolatie en voortdurende monitoring van zijn bezoek, inclusief zijn verdediging, omvat.

Solidariteit tonen door middel van brieven

Het “Solidaritätskomitee Free Kenan” had de informatieavond georganiseerd in het Centro Sociale. De Cypriotische advocaat van Ayas, Efstathious C. Efstathiou, sprak onder andere over de strijd tegen de uitlevering van zijn cliënt aan de Duitse gerechtelijke autoriteiten, terwijl zijn advocaat in Berlijn, Antonia von der Behrens, sprak over het lopende proces in Duitsland. De bijeenkomst werd geopend door Cansu Özdemir, mede-voorzitter van de fractie van Die Linke in Hamburg. Ze sprak over de uitdagingen van de Koerdische vrijheidsbeweging in Duitsland en benadrukte dat de huidige intensiteit van de repressie tegen Koerdisch activisme sinds de invoering van het zogenaamde PKK-verbod in 1993 een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. Ze legde uit dat de politieke en juridische situatie toestaat dat mensen die betrokken zijn bij Koerdische organisaties worden bedreigd met deportatie, dat jeugdzorginstanties verschijnen in gezinnen onder het voorwendsel van gevaar voor het welzijn van het kind, of dat stageplaatsen bij overheidsinstanties worden geweigerd. Juist daarom is het belangrijk om een voorbeeld te nemen aan de Cypriotische burgermaatschappij die solidair is met Kenan Ayas en andere Koerdische activisten ter plaatse. Ze riep ook op om het proces tegen Ayas, dat naar verwachting op 3 november in Hamburg zal beginnen, bij te wonen en solidariteit met hem te uiten door brieven te schrijven.

Repressie volgens Duitse wetten wordt in andere landen toegepast

Advocaat Antonia von der Behrens meldde vervolgens dat het middel van het Europese aanhoudingsbevel wordt geïnstrumentaliseerd om in andere landen de repressie volgens Duitse wetten af te dwingen. De uitlevering van Kenan Ayas aan de Bondsrepubliek is een duidelijk voorbeeld. In landen zoals Cyprus en België is er geen verbod op de PKK, noch wordt het lidmaatschap ervan beschouwd als een “terroristische daad”. De PKK wordt in deze landen gezien als een “partij in een gewapend conflict”, in dit geval met Turkije. Men moet zich verenigen tegen deze procedures en net als de Cypriotische burgermaatschappij verzet bieden.

Proces op Cyprus ontwikkelde zich tot een sociaal fenomeen

Advocaat Efstathious C. Efstathious legde de nadruk op de gebeurtenissen na de arrestatie van Ayas op Cyprus. Het verdedigingscomité waartoe de advocaat behoort, had alle rechtsmiddelen ingezet bij het Hooggerechtshof in Nicosia, het hoogste gerechtshof van Cyprus, om uitlevering van de Koerdische activist aan Duitsland te voorkomen. Tijdens de drie maanden van het proces ontstond een brede beweging op het Griekse eiland die zich verzette tegen de uitlevering van Ayas en die veel media-aandacht kreeg. “Er was enorme solidariteit van de Cypriotische burgermaatschappij en de Koerdische gemeenschap, vooral van jonge mensen. Het hele proces ontwikkelde zich tot een sociaal fenomeen”, aldus Efstathious. Hij vertelde over hongerstakingen voor het gerechtsgebouw en grote demonstraties met duizenden deelnemers. De grote betrokkenheid werd verklaard door de “gemeenschappelijke visie” die Koerden en Cyprioten delen. Een aanzienlijk deel van de Cypriotische bevolking staat positief tegenover de Koerdische strijd voor vrijheid vanwege hun eigen ervaring met de onrechtmatige regimes van Turkije. Zoals Efstathious verder uitlegde, waren ook politici die dicht bij de staat stonden betrokken bij de protesten voor Ayas. Hij vermoedde dat dit in Duitsland ondenkbaar zou zijn vanwege de politieke banden tussen Duitsland en Turkije en het daaruit voortvloeiende PKK-verbod.

Mensenrechtenobservatiecentrum voor Kenan Ayas

De uitlevering van Kenan Ayas van Cyprus naar Duitsland werd op 16 mei door de Griekse rechtbank goedgekeurd onder twee voorwaarden: ten eerste werd volgens Efstathious verzekerd dat, zelfs als de verdachte veroordeeld werd, onder geen enkele omstandigheid uitlevering aan Turkije zou plaatsvinden. Ten tweede zou worden verzekerd dat in geval van veroordeling de gevangenisstraf in Cyprus en niet in Duitsland zou worden uitgezeten. Na de beslissing richtten Efstathious en andere leden van het verdedigingscomité een mensenrechtenobservatiecentrum op, uitsluitend voor het geval Kenan Ayas, dat van plan is om elke procesdag in Hamburg te observeren om te controleren of het proces volgens de internationale mensenrechtennormen verloopt.

Mobilisatie en zichtbaarheid van repressie

De drie sprekers benadrukten tot slot nogmaals hoe belangrijk de solidariteit van de burgermaatschappij in dit geval is en dat men een voorbeeld kan nemen aan de Cypriotische activisten. Aangezien het proces in november snel nadert, moeten de solidariteitsacties voor de politieke gevangene snel worden georganiseerd. Ze benadrukten dat juist het verschijnen in de rechtszaal op de procesdagen en de algemene mobilisatie en zichtbaarheid van de repressie de activist enorm zouden helpen. Von der Behrens sloot af met de woorden: “Ik hoop dat we het halen. We hebben hier in Hamburg al tien jaar §129b-procedures. Het is genoeg geweest!”

Tot slot werd gewezen op de solidariteitsactie ter herdenking van het eerste sterfjaar van Jina Mahsa Amini op 16 september 2023 om 12 uur bij de S-Bahn Sternschanze en op de demonstratie op 4 november 2023 georganiseerd door het Bondgenootschap tegen Repressie om 13 uur op het Hansaplatz.