Internationale delegatie: Imrali-systeem moet worden afgeschaft

De “Internationale Delegatie tegen Isolatie” beëindigde haar reis naar Turkije met een forum in Istanbul. In een verklaring bevestigt het initiatief opnieuw de afwijzing van het martelsysteem tegen Abdullah Öcalan op Imrali en roept het op tot afschaffing ervan.

“Imrali is een gebied van politieke en juridische black-out”, legde de delegatie uit met betrekking tot de gevangenisomstandigheden daar, die zeker niet alleen Abdullah Öcalan en zijn drie medegevangenen treffen. ,,We moesten vaststellen dat het Imrali-systeem in Turkije een bestuursmethode is geworden.” Om de rechtsstaat te kunnen herstellen, is het essentieel dat deze wordt opgeheven.

De verklaring werd zaterdag in Istanbul aangekondigd als onderdeel van een forum dat culmineerde in de reis van de delegatie. Dit omvat 36 advocaten, journalisten en academici uit zeven verschillende landen, die de afgelopen dagen een reeks gesprekken hebben gevoerd met verschillende mensenrechtenorganisaties, partijen en ngo’s in Amed (Tr. Diyarbakır), Istanbul en Ankara. Naast vertegenwoordigers van de delegatie namen tal van politici, advocaten, activisten en journalisten deel aan het forum, waaronder Cengiz Çiçek (HDK), Berdan Öztürk (KCD), Saliha Aydeniz (DBP) en Ebru Günay (HDP). Leden van het verdedigingsteam van Abdullah Öcalan van het advocatenkantoor Asrin, vrouwen van de Raad van Vredesmoeders en de ÖHD-advocatenvereniging waren ook ter plaatse.

Op het forum, dat na de openingstoespraken achter gesloten deuren plaatsvond, werden voorstellen besproken over de strijd tegen het isolatiesysteem op Imrali, de situatie van zieke gevangenen en de bijbehorende wakes voor gerechtigheid. Leden van de internationale delegatie deelden hun indrukken van de afgelopen drie dagen, maar deden ook suggesties en eisen om de strijd tegen isolement op het internationale toneel te brengen.

Imrali-isolatie is politiek

De delegatie publiceerde vervolgens een gezamenlijke verklaring, die werd gepresenteerd door Öcalans advocaat Raziye Öztürk. Het zei dat de delegatie een volledig beeld had gekregen van het isolatiesysteem van het eiland door gesprekken met juridische en mensenrechten-ngo’s, advocatenverenigingen, politieke partijen en families van Imrali-gevangenen. De delegatie kwam tot de volgende aanbevelingen:

* Praktijken op Imrali hebben de definitie van isolatie overstegen en hebben het punt bereikt van absolute incommunicado-opsluiting. De situatie dwingt ertoe deze kwestie niet alleen als een juridisch, maar ook als een politiek probleem te definiëren.

Democratische burgers hebben te maken met isolatie

* Zonder de Koerdische kwestie, waarin Imrali centraal staat, en zijn politieke en sociale dimensies aan te pakken en een standpunt in te nemen, kan het democratische publiek zijn deel van de verantwoordelijkheid voor het isolement niet ontlopen.

* Niet alleen Abdullah Öcalan en de politieke gevangenen zijn geïsoleerd, maar de hele sociale oppositie. Het leven als geheel wordt belegerd. Een uitweg uit deze belegering is alleen mogelijk door een gezamenlijke juridische, politieke en sociale strijd.

* Op Imrali zijn alle rechten ongeldig. Het is buitengewoon zorgwekkend dat de advocaten van Imrali-gevangenen en mensenrechtenverdedigers hun werk niet kunnen doen en worden onderworpen aan onderzoeken en vervolgingen. Dit is op zichzelf al een indicatie dat het juridische en mensenrechtenveld zowel professioneel als qua waarden onder vuur ligt.

De rechtsstaat moet worden hersteld

* Het is onaanvaardbaar dat Europese staten het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en andere internationale verdragen ter wille van hun eigen belangen naast zich neerleggen en de universele waarden van mensenrechten worden geblokkeerd. Gezien deze onverschilligheid is het in deze fase essentieel om een ​​netwerk op te bouwen voor de strijd voor recht en gerechtigheid op mondiaal niveau.

* We herhalen onze oproep aan de verantwoordelijken in Turkije om de rechtsstaat op Imrali onmiddellijk te herstellen. We bevestigen opnieuw de verantwoordelijkheid van alle Europese staten met betrekking tot deze kwestie; en we roepen deze staten op om fundamentele mensenrechten niet op te offeren voor geopolitieke en economische belangen.

De situatie op Imrali is kritiek

* Omgaan met Imrali en de juridische en politieke situatie daar is een toetssteen voor democratische normen en de politieke situatie in Turkije.

* Het is niet mogelijk om de Koerdische kwestie en aanverwante problemen zoals armoede, honger, migratie en vlucht, patriarchale onderdrukking, culturele erosie en ecologische vernietiging veroorzaakt door oorlog op te lossen zonder dat het systeem van absoluut isolement en marteling op Imrali wordt afgeschaft. Daarom is de situatie op het eiland cruciaal voor de democratisering van Turkije en de definitieve oplossing van de problemen.

* Het discriminerende gevangenisregime tegen politieke gevangenen, dat voor het eerst werd ingevoerd in Imrali en zich geleidelijk verspreidde naar alle gevangenissen in het land, moet worden beëindigd. Het respect voor de fundamentele mensenrechten van alle gevangenen, vooral zieke gevangenen, moet weer op peil worden gebracht.

Imrali is de regeringsmethode geworden

* Het Imrali-systeem wordt gebruikt als dominantietechniek. Deze situatie is geen noodtoestand, maar heeft zich ontwikkeld tot een juridisch-politieke vorm van heerschappij die zich over het hele land heeft verspreid. Het voortbestaan ​​van de regering wordt boven de toekomst van miljoenen mensen geplaatst.

* Abdullah Öcalan is 24 jaar lang onderworpen aan allerlei soorten martelingen. Het hoofddoel van deze praktijk is het liquideren van de democratisch gelegitimeerde strijd van de sociale oppositie. Om deze reden moet het primaire en fundamentele doel van alle maatschappelijke oppositiekrachten, juridische en mensenrechtenverdedigers de volledige afschaffing van het Imrali-systeem zijn.

* De Koerdische kwestie is een probleem geworden van het Midden-Oosten en de hele wereld. Daarom moet de oplossing van dit vraagstuk op de agenda worden gezet, zeker gezien de ontwikkelingen en gevolgen in het Midden-Oosten en in de wereld in het algemeen. Om dit te doen, is het absoluut noodzakelijk dat de hele geavanceerde mensheid het initiatief neemt en actie onderneemt.

Het CPT moet zijn waarnemingen publiceren

* We roepen nogmaals de CPT (Europees Comité ter Voorkoming van Foltering) op om verantwoordelijkheid te nemen gezien de urgente en zorgwekkende situatie van absolute isolatie op Imrali. We verwachten van alle mensenrechtenverdedigers dat ze druk uitoefenen op het CPT. Daarnaast verzoeken we het CPT om zijn opmerkingen over het laatste bezoek aan Imrali onverwijld beschikbaar te maken voor het publiek.

* Het forum van vandaag was een bijeenkomst om onze herinneringen op te frissen en over onszelf na te denken. Vandaar de noodzaak voor de leden van het Forum om een ​​voortrekkersrol te spelen bij het uitbreiden en versterken van het netwerk van solidariteit en gemeenschappelijke strijd.

Geen incommunicado detentie meer

* Imrali is een gebied van politieke en juridische verduistering. Gezien de realiteit van het Imrali-systeem wordt niet alleen de mensen het recht op informatie ontzegd. In deze omgeving van vertroebeling wankelt ook de politiek als instituut en verliest haar richting. De huidige zorgwekkende situatie van al 22 maanden geen nieuws van Imrali moet per direct eindigen.

De vrijheid van Öcalan is onvermijdelijk

* De oplossing voor al deze problemen ligt in een democratische en sociale oplossing voor de Koerdische kwestie. De vrijheid van Abdullah Öcalan is een voorwaarde voor de politieke en vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie en de democratisering van Turkije.