Internationale groepen eisen de vrijlating van Koerdische journalisten, advocaten en partijfunctionarissen

Internationale groepen eisen de vrijlating van Koerdische journalisten, advocaten en partijfunctionarissen
Internationale groeperingen eisen de vrijlating van Koerdische journalisten, advocaten en functionarissen van politieke partijen die in Turkije zijn gearresteerd tijdens het harde optreden voorafgaand aan de verkiezingen.

Mediavrijheid, vrijheid van meningsuiting en mensenrechtenorganisaties riepen de Turkse autoriteiten op om een einde te maken aan de systematische pesterijen en intimidatie van Koerdische journalisten, mediamedewerkers, mediakanalen, de advocaten die hen verdedigen en Koerdische politieke partijfunctionarissen, en hen toegang te geven tot juridisch advies, alle details vrijgeven van de aanklachten en ervoor zorgen dat ze worden vrijgelaten uit detentie.

In een verklaring zeiden de internationale organisaties: “We herhalen de noodzaak van een vrije en pluralistische mediasfeer in de aanloop naar de verkiezingen die op 14 mei 2023 zullen worden gehouden.

Turkije heeft een lange geschiedenis van het instellen van strafrechtelijke vervolging, ook voor terroristische misdrijven, tegen onafhankelijke journalisten uitsluitend vanwege hun journalistieke werk. De Mapping Media Freedom-database registreert 27 waarschuwingen die van invloed waren op 91 Koerdische journalisten, mediamedewerkers of verkooppunten in de afgelopen 12 maanden. De waarschuwingen bestaan voornamelijk uit juridische incidenten die meestal leiden tot arrestatie, detentie, gevangenisstraf, vervolging en veroordeling.”
De organisaties riepen “de autoriteiten op om de gedetineerde journalisten, advocaten en politieke activisten onmiddellijk toegang te geven tot juridisch advies en om alle details van de ingediende aanklachten openbaar te maken. Bij gebrek aan enig geloofwaardig bewijs van wangedrag, zouden ze onmiddellijk uit detentie moeten worden vrijgelaten.”

De verklaring is ondertekend door de volgende organisaties:

Articolo 21

Coalition For Women In Journalism (CFWIJ)

Croatian PEN

English PEN

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

European Federation of Journalists (EFJ)

Freedom House

Foreign Media Association (FMA Turkey)

Human Rights Watch

International Federation of Journalists (IFJ)

International Press Institute (IPI)

Media and Law Studies Association (MLSA)

Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)

PEN America

PEN International

PEN Netherlands

PEN Norway

PEN Québec

PEN Canada

PEN Melbourne

Platform for Independent Journalism (P24)

Reporters Without Borders (RSF)

San Miguel PEN

Scottish PEN

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

Swedish PEN