Internationale organisaties roepen Turkije op de HDP-politici vrij te laten die al 7 jaar gevangen zitten

De Turkse regering zou zich moeten houden aan het internationaal recht en de bindende uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) moeten uitvoeren door onmiddellijk politici Selahattin Demirtaş en Figen Yüksekdağ vrij te laten, de voormalige medevoorzitters van oppositiepartij Democratische Volkspartij (HDP) co-voorzaten, zo stelden vier mensenrechtenorganisaties vandaag.

De vier niet-gouvernementele organisaties – Human Rights Watch, het Turkije Human Rights Litigation Support Project, de International Commission of Jurists en de International Federation for Human Rights – deden hun oproep op de zevende verjaardag van de onterechte gevangenneming van de politici.

“Het zevende jaar van de onwettige opsluiting van Selahattin Demirtaş en Figen Yüksekdağ is een scherpe herinnering aan de bereidheid van het presidentschap van Erdoğan om detentie voor politieke doeleinden te gebruiken om democratisch gekozen oppositiepolitici die miljoenen Koerdische en linkse kiezers in Turkije vertegenwoordigen, het zwijgen op te leggen,” aldus Hugh Williamson, directeur Europa en Centraal-Azië bij Human Rights Watch. “Door de bindende uitspraken van het EHRM te trotseren die de vrijlating van de politici bevelen, schendt Turkije flagrant zijn wettelijke verplichtingen op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het bredere internationaal recht.”

Op 4 november 2016, enkele maanden nadat hun parlementaire immuniteit was ingetrokken, werden Demirtaş, Yüksekdağ en acht andere parlementsleden van de HDP willekeurig gearresteerd en in voorlopige hechtenis geplaatst, met nog eens vier anderen die in de daaropvolgende vijf maanden werden vastgezet. Op dat moment had de HDP 10,7 procent van de zetels in het Turkse parlement en werd gesteund door meer dan vijf miljoen kiezers. Terwijl de 12 andere parlementsleden van wie de zaken worden behandeld in de uitspraken van het EHRM niet langer in detentie zitten, blijven Demirtaş en Yüksekdağ vastzitten.

Alle voormalige parlementsleden zijn herhaaldelijk vervolgd in individuele procedures die uitsluitend gebaseerd waren op hun uitoefening van hun recht op vrijheid van meningsuiting, beschermd door het internationaal recht. Hieronder vielen hun politieke toespraken en activiteiten, die geen geweld inhielden of pleitten voor geweld. Toen er in 2021 een massaproces tegen hen werd geopend, werden veel van die lopende individuele dossiers samengevoegd. De vage en breed geformuleerde beschuldigingen tegen hen in dit proces omvatten beschuldigingen van “ondermijning van de eenheid en territoriale integriteit van de staat” (separatisme) en zelfs “moord”. Deze beschuldigingen houden verband met hun steun aan protesten die voornamelijk plaatsvonden in steden in Zuidoost-Turkije tussen 6 en 8 oktober 2014. De politici werden verantwoordelijk gehouden voor alle misdrijven die tijdens deze protesten zouden zijn gepleegd, die georganiseerd waren tegen de brute belegering van de door Koerden gedomineerde noordelijke Syrische stad Kobane door de extremistische gewapende groep Islamitische Staat (ook bekend als ISIS). Tijdens de protesten zouden 37 mensen zijn omgekomen.

Het bewijs tegen de politici, op grond waarvan Demirtaş en Yüksekdağ momenteel vastzitten, bestaat uit twee socialemediaberichten ter ondersteuning van protesten tegen de belegering van Kobane, die vanaf het HDP Twitter-account werden verstuurd, samen met de niet-gewelddadige politieke toespraken, wettelijke activiteiten en getuigenverklaringen tegen hen die jaren later aan het dossier werden toegevoegd en ernstige vragen oproepen over de geloofwaardigheid ervan.

Het EHRM heeft in drie uitspraken – twee betreffende Demirtaş in november 2018 en december 2020, en een betreffende Yüksekdağ en 12 anderen in oktober 2022 – bepaald dat hun detentie op basis van toespraken en socialemediaberichten een politiek gemotiveerde zet was om hen het zwijgen op te leggen, “pluralisme te smoren en de vrijheid van politiek debat te beperken, de kern van het concept van een democratische samenleving.” Het hof oordeelde dat hun rechten op vrijheid, vrijheid van meningsuiting en verkiesbaarheid waren geschonden. De feiten die de basis vormen voor de detentie van Demirtaş en Yüksekdağ en waarvoor ze in het massaproces van 2021 zijn vervolgd, zijn wezenlijk dezelfde als die in de procedures die het EHRM ontoereikende gronden vond voor hun detentie.

“Ondanks de uitspraak van het Europees Hof dat de gronden om Yüksekdağ en Demirtaş in detentie te houden ontoereikend waren, heeft de openbare aanklager van Ankara in april 2023 hun veroordeling gevraagd voor tal van vermeende strafbare feiten met betrekking tot hun politieke uitspraken, wat kan leiden tot een levenslange gevangenisstraf zonder voorwaardelijke vrijlating”, aldus Temur Shakirov, waarnemend directeur van het Europees en Centraal-Aziatisch Programma van de International Commission of Jurists. “Dit benadrukt de ultieme politieke motieven achter de lopende zaak tegen de twee en versterkt twijfels over de eerlijke rechtsbediening in het land.”

Na de detentie van Demirtaş en Yüksekdağ in november 2016 hield Turkije een historisch referendum en verschillende cruciale verkiezingscampagnes. Het constitutionele referendum van 16 april 2017 introduceerde een systeem van bestuur waarin de macht in handen van de president werd geconcentreerd. Dit werd gevolgd door de presidentsverkiezingen van 24 juni 2018, waarin Demirtaş als kandidaat vanuit zijn gevangeniscel tegen president Recep Tayyip Erdoğan liep, de lokale verkiezingen van 31 maart 2019 en, meest recentelijk, de parlements- en presidentsverkiezingen van 14-28 mei 2023.

“Met twee prominente figuren van de oppositie in detentie is het land beroofd van een belangrijk deel van het betekenisvolle democratische debat en eerlijke verkiezingen rond deze cruciale campagnes,” aldus Reyhan Yalçındağ, vicevoorzitter van de International Federation for Human Rights. “Met de snel naderende lokale verkiezingen van maart 2024, moeten het Comité van Ministers en de andere organen van de Raad van Europa alle beschikbare middelen inzetten om een einde te maken aan de voortdurende schendingen van de rechten van Demirtaş en Yüksekdağ, inclusief hun recht op deelname aan de openbare zaken, wat ook een schending is van de rechten van miljoenen kiezers.”

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa, dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van de uitspraken van het EHRM door lidstaten, heeft zes besluiten en twee resoluties uitgevaardigd waarin Turkije wordt opgeroepen Demirtaş vrij te laten. Tijdens zijn zitting van 5-7 december dit jaar zal het Comité van Ministers voor de derde keer het falen van Turkije om de uitspraak met betrekking tot Yüksekdağ uit te voeren, onderzoeken en haar uit detentie vrij te laten.

De vier niet-gouvernementele organisaties hebben gezamenlijk een verzoek ingediend bij het Comité van Ministers om in december een besluit uit te vaardigen voor de vrijlating van Yüksekdağ.

“Turkije heeft de talrijke besluiten en tussentijdse resoluties van het Comité genegeerd waarin wordt opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van Demirtaş. Deze weigering om te voldoen aan de internationale verplichtingen van Turkije is herhaald in het geval van Yüksekdağ,” aldus Ayşe Bingöl Demir, directeur van het Turkey Human Rights Litigation Support Project. “Het Comité moet zijn toezicht op Turkije in verband met deze zaken zonder verdere vertraging intensiveren, en dit moet het activeren van inbreukprocedures omvatten, in overeenstemming met de juiste weg die is gevolgd in het geval van de gevangen mensenrechtenverdediger Osman Kavala.”

Achttien andere gekozen voormalige partijfunctionarissen en burgemeesters van de HDP en een gelieerde partij, de Democratische Regio’s Partij, zitten momenteel ook in detentie. Onder hen bevindt zich de prominente voormalige gekozen burgemeester van Diyarbakır, Gültan Kışanak, die sinds 25 oktober 2016 is vastgehouden, en Sebahat Tuncel, voormalig medevoorzitter van de Democratische Regio’s Partij, die op 6 november 2016 is vastgehouden. De voorlopige hechtenis van Kışanak heeft de wettelijke grens van zeven jaar volgens het Turkse recht overschreden, ondanks dat zeven jaar voorlopige hechtenis een flagrante schending is van het internationale mensenrechtenrecht. De detenties van de politici zijn overduidelijk willekeurig en politiek gemotiveerd, en degenen die zijn opgesloten, moeten onmiddellijk worden vrijgelaten, zo stellen de organisaties.