Internationale solidariteit voor Abdullah Öcalan

Internationale inspanningen worden voortgezet om het isolement van PKK-leider Abdullah Öcalan op te heffen en zijn fysieke vrijheid te waarborgen.

Julie Ward, voormalig lid van het Europees Parlement, Prof. Radha D’Souza, hoofd van de EU-Turkse Burgercommissie (EUTCC) Kariane Westrheim en Koerdische Solidariteit Collectieve Coördinator Fazela Mohamed spraken over het aanhoudende isolement van Abdullah Öcalan.

Vrijheid is cruciaal voor vrede

Julie Ward zei dat ze zich gedurende het hele mandaat van het Europees parlement heeft ingezet voor de vrijheid van Abdullah Öcalan en dat al haar diplomatieke inspanningen nog steeds gericht zijn op de vrijheid van Abdullah Öcalan. Ze voegde eraan toe dat ze hierover ook vaak met het het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) heeft gesproken. “We weten heel goed dat op geen enkele manier internationale normen worden gevolgd. De vrijheid van Abdullah Öcalan is erg belangrijk voor de vrede. Dit moeten we blijven zeggen. Abdullah Öcalan zo lang in isolement en gevangenis houden is absoluut onaanvaardbaar voor het Koerdische volk. We moeten zeggen dat de mensenrechten op geen enkele manier worden gerespecteerd en dat internationale overeenkomsten niet worden nageleefd. We moeten blijven strijden voor de vrijheid van Abdullah Öcalan, praten over vrijheid en onze stem verheffen in het kader van vrede.”

Internationale solidariteit is een voorwaarde

Professor internationaal recht Radha D’Souza zei dat het waarborgen van de vrijheid van Abdullah Öcalan hun prioriteit is en vestigde de aandacht op de noodzaak van internationale solidariteit voor het succes van de strijd.

Prof. D’Souza zei: “Koerden hebben veel succes geboekt door gemeenschappelijke solidariteit te tonen met andere landen en regio’s. De Koerden zijn erin geslaagd hun rechtschapenheid te delen in hun strijd met zowel derdewereldlanden als eerstewereldlanden/-volkeren. Dankzij dit succes van de Koerden betuigen vandaag activisten uit Zuid-Afrika, India, de Filippijnen en tegelijkertijd uit Europa hun solidariteit met het Koerdische volk.”

Öcalan is zelf vrede

EUTCC-voorzitter Kariane Westrheim zei “dat ze willen dat de leider van het Koerdische volk zijn rol speelt in de vredesbesprekingen” en voegde eraan toe: “Abdullah Öcalan zelf betekent vrede. De internationale gemeenschap en internationale organisaties kunnen de Koerden niet langer negeren. De Koerden zijn nu erg sterk en kunnen hun eigen bestaan ​​opeisen. In deze context is het voor ons van groot belang om planmatig te handelen, zodat we vooruitgang kunnen boeken. Vooruitgang op een geplande manier is van groot belang voor ons om nog sterker te worden in de Koerdische kwestie.”

We moeten de kant van de Koerden kiezen

Fazela Mohamed, coördinator van het Koerdisch Solidariteitscollectief uit Zuid-Afrika, zei: “We willen dat de Turkse staat klaar is om vredesbesprekingen te voeren met Abdullah Öcalan, de enige erkende leider van het Koerdische volk, en om een ​​stabiele omgeving van vertrouwen te creëren in de regio. Geen enkele strijd kan slagen zonder internationale solidariteit. Om het hoofd te bieden aan onderdrukkende regimes zoals de Turkse staat, moeten we bewijzen dat de volkeren van de wereld achter het Koerdische volk staan.”