Internationale stemmen tegen de oorlog van het Erdogan-regime tegen de Koerden

Als anti-oorlogsbijdrage heeft de Vertegenwoordiging van de Democratische Volkspartij (HDP) in Europa de internationale stemmen en verklaringen gepubliceerd  tegen de oorlog van het Erdogan-regime tegen de Koerden in Noordoost-Syrië en Noord-Irak.

De Turkse luchtaanvallen troffen ook de stad Kobani. Bij de aanvallen werd naast talloze doelen ook civiele infrastructuur geraakt. In de verklaring van de HDP-cowoordvoerders van Buitenlandse Zaken Feleknas Uca en Hişyar Özsoy van 21.11.2022 wordt de achtergrond van deze oorlog uiteengezet.

“We hebben dit scenario gezien. Er zijn altijd militaire aanvallen en bezetting door het Turkse leger voorafgaand aan de verkiezingen en referenda onder het Erdogan-regime; 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, opnieuw voorafgaand aan de verkiezingen van volgend jaar, wil Erdogan zijn regime levend houden door middel van oorlogsbeleid”, zegt HDP.

Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement:

“De Turkse luchtaanvallen die we hebben gezien in Noord-Syrië en Irak na de bombardementen in Istanbul kosten meer levens en veroorzaken meer bloedvergieten. Ik roep de Turkse autoriteiten op terughoudendheid te betrachten en de internationale wetgeving en normen te respecteren.”

Bron: Twitter

S&D Fractie, De Socialisten en Democraten Fractie in het Europees Parlement:

“De voorzitter van het Europees Parlement accepteerde ons verzoek om de Turkse agressie in Noordoost-Syrië en de Koerdische regio van Irak te veroordelen. Het is onaanvaardbaar om internationaal recht te schenden. Onze diepste condoleances aan de Koerdische en Turkse bevolking, slachtoffers van de laatste escalatie.”

Bron: Twitter

Özlem Alev Demirel, EP-lid, GUE/NGL, vicevoorzitter van de Turkse delegatie:

“Sinds twee dagen bombardeert het Turkse leger opnieuw Koerdische gebieden in Noord-Syrië en Noord-Irak. Ook civiele infrastructuur, zoals ziekenhuizen, is het doelwit van deze aanvallen. Het aantal doden en gewonden stijgt met elke aanval. De bombardementen vinden plaats in de gebieden waar Rusland en de VS het luchtruim beheersen. Beide landen moeten dus groen licht hebben gegeven voor deze agressie. Het moet dus geen toeval zijn geweest dat Erdoğan het bevel tot deze aanslag gaf op de terugvlucht van zijn Azië-reis, waar hij onder meer de Amerikaanse president Biden ontmoette.”

Bron: www.oezlem-alev-demirel.de

Nacho Sánchez Amor, EP-lid, S&D en de vaste rapporteur van het EP voor Turkije:

“Geen enkele bezorgdheid over de Turkse binnenlandse veiligheid, hoe legitiem die ook mag zijn, rechtvaardigt een nachtelijke luchtaanval op een vreemde stad. In Oekraïne vechten we voor de verdediging van een op regels gebaseerde internationale orde, inclusief onschendbaarheid van grenzen en respect voor de soevereiniteit van buren. Dit geldt voor iedereen, niet alleen voor Rusland”

Bron: Twitter

Demetris Papadakis, EP-lid, S&D:

“Turkije bombardeert Koerdische militanten en Kobani die ISIS in 2014 versloeg. Dit is hoe de internationale gemeenschap haar dankbaarheid betuigt aan de bevrijders van Kobani van ISIS? Het mag niet zwijgen over dergelijke schendingen van het internationaal recht. Handel nu! #DefendKobani + @HDP_Europe”

Bron: Twitter

Nikolaj Villumsen, EP-lid, vicevoorzitter GUE/NGL:

“Erdogan schendt niet alleen het internationaal recht, doodt burgers en ondermijnt de strijd tegen terreur. Hij doet het samen met Poetin. Dit is het moment om krachtig op te treden voor de EU. De aanvallen moeten onmiddellijk worden gestopt!”

Bron: Twitter

GUE/EUL – Unified European Left Group – bij de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

“President Erdoğan en zijn nationalistische bondgenoten verkeren in enorme moeilijkheden als gevolg van de economische crisis en vele andere structurele problemen die het land teisteren. Het mobiliseren van mensen rond een nieuwe aanval op de Koerden in Syrië kan Erdoğan helpen zijn nationalistische basis te consolideren in de aanloop naar de komende verkiezingen, en misschien zelfs zijn stemmen vergroten, maar deze aanvallen vernietigen de toch al kwetsbare stabiliteit in Syrië en de bredere regio verder , ISIS ook voorzien van frisse lucht. Ze maken ook vredesvooruitzichten in de context van de Koerdische kwestie in Turkije of elders nog moeilijker te bereiken met politieke middelen. De bevolking van Kobane versloeg ISIS in 2014 met het offer van duizenden mensenlevens. Veel van degenen die stierven in de slag om Kobanê waren vrouwen, die een revolutie teweegbrachten in hun samenleving onder het motto Jin, Jiyan, Azadi! We begrijpen dat Turkije de missie wil voltooien die ISIS toen niet heeft volbracht. Dit is volkomen onaanvaardbaar en zou door de hele internationale gemeenschap moeten worden bestreden. We waren bij de mensen van Kobanê in 2014 en we zijn nu volledig bij hen. We zullen hen op alle mogelijke manieren steunen in hun strijd voor de waarden die we ook delen: vrijheid, rechtvaardigheid, democratie en waardigheid.”

Bron: https://gue-uel.org/

Heinz Bierbaum, voorzitter van Europees Links (EL):

“De gecoördineerde luchtaanvallen door Turkse vliegtuigen op meerdere burgerdorpen in Noordoost-Syrië, waaronder Kobanê, zijn buitengewoon onveilig en verdienen onmiddellijke internationale aandacht. De internationale gemeenschap mag niet zwijgen over dergelijke gruwelijke daden, die flagrante schendingen zijn van het humanitair recht en het internationaal recht. De Partij van Europees Links verklaart haar niet-aflatende inzet voor het handhaven van de wereldvrede en stabiliteit en spoort alle partijen aan om actie te ondernemen om weer een humanitaire catastrofe in de regio te voorkomen. We veroordelen krachtig de agressie van Turkije tegen Syrische Koerden en burgers en steunen democratische bewegingen in Turkije en daarbuiten.”

Bron: www.european-left.org

Koerdisch Solidariteitscollectief:

Het Koerdische solidariteitscollectief veroordeelt Turkse bombardementen op Kobane: “De Koerdische bewegingen hebben expliciet elke betrokkenheid bij de aanslag in Istanbul ontkend. Het is duidelijk dat de laatste militaire aanval deel uitmaakt van Erdogens cynische poging om de aandacht af te leiden van zijn mislukte beleid en de ineenstorting van de Turkse economie. Nu zijn populariteit op zijn laagst is, hebben de AKP van Erdogan en zijn MHP-bondgenoten hun toevlucht genomen tot hun gebruikelijke campagnes met vuile trucs om valselijk te beschuldigen zonder bewijs. (…) We roepen de VN, de EU en alle internationale bondgenoten van het Koerdische volk op om de voortdurende aanvallen op het Koerdische volk aan de kaak te stellen.”

Bron: https://kurdishsolidaritycollective.org/

EUTCC – Burgercommissie EU Turkije:

“De catastrofale politieke situatie in Turkije en de komende verkiezingen in 2023 dragen hieraan bij. De zogenaamde oppositie zwijgt over het militaire offensief; in haar anti-Koerdische acties is het het eens met de regering.

Tot op heden staat stilte ook op de agenda van de internationale gemeenschap, vooral de Europese Unie en de Raad van Europa. Het internationaal recht lijkt niet van toepassing te zijn als het om Turkije gaat – een lid van de NAVO en de Raad van Europa en een kandidaat voor het EU-lidmaatschap. De oorlogsmisdaden van Turkije mogen niet zonder gevolgen blijven. Strenge sancties en een onmiddellijke no-flyzone zijn essentieel. De internationale gemeenschap wordt nu opgeroepen om op te treden en met name de Verenigde Naties, de wereldwijde coalitie om ISIS te verslaan, de Europese Unie en de Verenigde Staten om hun partner te dwingen zijn wettelijke verplichtingen na te komen. Er mag geen aarzeling zijn.”

Bron: http://eutcc.net/

FRANKRIJK

De Franse Communistische Partij (PCF):

PCF bracht een verklaring uit waarin ze de aanvallen van de binnenvallende Turkse staat op Rojava aan de kaak stelde. “De Turkse regering probeert al lang een aanval op de Syrische Koerden te lanceren vóór de presidentsverkiezingen, die een uitdaging lijken te zijn voor de Republiek Turkije. Nadat hij zijn land op de rand van het bankroet had gebracht, gaf Erdoğan de PKK en de PYD, die deze terroristische daad veroordeelden, de schuld van de gruwelijke aanslag in Istanbul. Ankara had op soortgelijke wijze gehandeld toen het opdracht gaf tot de moord op drie Koerdische activisten in Parijs. Dit regime neemt zijn toevlucht tot barbaarse acties om zijn criminele doelen te bereiken”, aldus de verklaring.

Bron: PERS

Danielle Simonnet, leden van de grondwetgevende vergadering in Frankrijk, Parti de gauche (PG):

“Noodgeval! Gisteren bombardeerde het Turkije van Erdogan ziekenhuizen, scholen en andere burgerdoelen in het grensgebied van Noord-Syrië en Noord-Irak. De VN, de anti-EI-coalitie, de EU en Frankrijk moeten eisen dat er een einde komt aan de Turkse militaire agressie tegen het Koerdische volk!”

Bron: Twitter

DUITSLAND

Ricarda Lang, lid van de Duitse Bondsdag, voorzitter van de Groene Partij:

Tegen de pers zei ze dat ze de indruk had dat de aanval door de Turkse president werd gebruikt “als excuus voor de huidige bombardementen op de Koerdische gebieden in Syrië en Noord-Irak. We kunnen niet accepteren dat een NAVO-staat op een vreselijke misdaad reageert met militaire aanvallen die in strijd zijn met het internationaal recht. Deze aanvallen “lijken ook in de eerste plaats gemotiveerd te zijn door binnenlandse politiek”, zei Lang.

Bron: Twitter

Janine Wissler, voorzitter van DIE LINKE en lid van de Duitse Bondsdag:

“Erdogan staat toe dat de Koerdische gebieden worden gebombardeerd. Hediye Abdullah was een luide stem voor Rojava en tegen Turkse drone-aanvallen op de Koerdische gebieden. Hediye Abdullah kwam dit weekend om het leven bij de aanslagen. De Duitse regering mag niet wegkijken, maar moet deze criminele aanvallen van NAVO-partner Turkije duidelijk veroordelen en de wapenexport stopzetten.”

Bron: Twitter

Frank Schwabe, lid van de Duitse Bondsdag, SPD, fractievoorzitter van de SPD:

“Turkije moet onmiddellijk stoppen met zijn aanvallen op Koerden in Syrië, die in strijd zijn met het internationaal recht. Een aanval, zelfs als het auteurschap was opgehelderd, mag in geen geval worden gebruikt als voorwendsel voor zo’n brute militaire actie.

Bron: Twitter

Gökay Akbulut, lid van de Duitse Bondsdag, Die LINKE:

“De aanvallen van Turkije op Koerdische posities moeten onmiddellijk worden gestopt! De militaire acties van Turkije moeten worden beschouwd als een illegale aanvalsoorlog. Het Erdogan-regime schendt herhaaldelijk het internationale recht. Deze aanvallen zijn niet uit zelfverdediging of om rekeningen te vereffenen voor de bombardementen in Istanbul. Dit komt omdat alle beschuldigde Koerdische organisaties onafhankelijk van elkaar de aanval hebben veroordeeld en de verantwoordelijkheid hebben ontkend. Het lijkt er eerder op dat de Turkse regering de aanval gebruikt als een welkome gelegenheid om haar aanvallen op Koerdische posities in Noord-Syrië en Noord-Irak te legitimeren en uit te breiden. (…)

Bron: www.goekay-akbulut.de

Sevim Dagdelen, MP, DIE LINKE:

Erdogans aanvalsoorlog tegen de Koerden in Syrië, die IS hielpen verslaan, heeft een duidelijke voorsprong nodig in plaats van samenwerking met het AKP-MHP-regime. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Faeser moet tijdens haar bezoek aan Turkije duidelijk aandringen op een einde aan de aanvallen van de NAVO-partner, die het internationale recht schenden.

Bron: Twitter

NOORWEGEN

De Rode Partij in Noorwegen:

“De Noorse regering volgt de parlementaire meerderheid en neemt actieve maatregelen om de Turkse aanvalsoorlog te stoppen. De regering moet de Turkse invasie veroordelen, de kwestie aan de orde stellen in de VN-Veiligheidsraad en het Erdogan-regime confronteren tijdens de NAVO-bijeenkomst in Roemenië volgende week. Noorwegen kan helpen de Turkse aanvalsoorlog te stoppen voordat nog meer burgers worden gedood en nog meer worden getroffen door etnische zuiveringen. Als we zwijgen wanneer onze NAVO-bondgenoot het verbod van de VN op een aanvalsoorlog overtreedt, worden zowel het internationaal recht als de geloofwaardigheid van Noorwegen als verdediger van het internationaal recht ondermijnd.”

Bron: Pers

SPANJE/BASKENLAND/CATALONIË

PODEMO’S:

Fragmenten uit de lange verklaring: “Het destabiliserende potentieel van de Turkse militaire campagne is enorm en kan zeer ernstige gevolgen hebben voor het Koerdische volk en voor de volkeren van Europa. Daarom roepen we de internationale gemeenschap, inclusief de EU en haar lidstaten, op om deze gebeurtenissen aan de kaak te stellen en de nodige politieke en diplomatieke maatregelen te nemen om de stopzetting van de operatie door Turkije te waarborgen, evenals een onafhankelijk onderzoek naar de feiten en verantwoordingsplicht voor mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

De EU en de lidstaten moeten in hun betrekkingen met Turkije, zoals in al hun buitenlands beleid, prioriteit geven aan de verdediging van vrede, democratie en mensenrechten.”

Bron: https://podemos.info/

Eulàlia Reguant Cura, lid van het parlement van Catalonië, CUP:

“Turkije gebruikt het toevluchtsoord van geweld tegen de Koerden vóór een verkiezing: in 2015 nadat de AKP haar meerderheid verloor en vóór de herhaalde verkiezingen, in 2017 vóór het presidentiële referendum, in 2018 vóór de presidentsverkiezingen, in 2019 vóór de gemeentelijke…”

Bron: Twitter

Ima Garrastatxu, de burgemeester van Durango en Julián Ríos, de loco-burgemeester van Durango:

De Baskische gemeente Durango ging in 2017 een stedenband aan met Kobane. Sindsdien is er een intense en betekenisvolle uitwisseling tussen de twee steden geweest. Op 21 november hadden de burgemeester van Durango, Ima Garrastatxu, en de loco-burgemeester, Julián Ríos, online een ontmoeting met Rewsan Khalil Abdi, co-burgemeester van Kobane en Roisin Mahmud, verantwoordelijk voor alle gemeenten van het kanton Kobane, om de de solidariteit van het Durango-volk in het licht van de Turkse aanvallen.

Bron: Youtube

ZWITSERLAND

Fabian Molina, nationaal raadslid SP Zwitserland:

“President Erdogan heeft Turkije economisch verwoest. Nu probeert hij af te wijken. De criminele aanvallen op Rojava en andere Koerdische gebieden moeten gevolgen hebben. Vrijheid en de internationale rechtsorde moeten worden beschermd – altijd!”

Bron: Twitter

Andreas Schieder, MEP, SPÖ Hoofd van de delegatie in het Europees Parlement S&D:

“Zo triest en gevaarlijk: vannacht zijn Turkse aanvallen begonnen, niet alleen op Kobanê, maar ook in andere steden in Rojava en Irak. Dit Turkse bombardement op de “veilige” gebieden van Noord-Syrië bedreigt de hele regio. We roepen op tot onmiddellijke stopzetting van deze vijandelijkheden.”

Bron: Twitter

Françoiş Alfonsi, EP-lid, Groenen/Vrije Europese Alliantie:

“Turkije bombardeert Kobanî in Syrisch Koerdistan als “vergelding” voor de bomaanslag in Istanbul zonder enige geloofwaardige informatie om de Koerdische verantwoordelijkheid vast te stellen. In feite was het een opzet om de invasie van Syrisch Koerdistan en Noord-Irak met het gebruik van chemische wapens te rechtvaardigen. ”

Bron: Twitter

Nikolaj Villumsen, EP-lid, vicevoorzitter GUE/NGL:

“Op dit moment bombardeert het Turkse leger Koerdische gebieden in Syrië. #Erdogan mag niet wegkomen met deze flagrante schending van het internationaal recht die de strijd tegen IS en terrorisme zal verzwakken. Denemarken, de NAVO en de EU moeten zich uitspreken! #SaveKobane #TurkeyAttacksRojava #dkpol #eudk”

Bron: Twitter

Martin Schirdewan, EP-lid, covoorzitter GUE/NGL:

“Turkije heeft Rojava vannacht massaal gebombardeerd. Erdoğan valt degenen aan die tegen ISIS vechten. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser wil morgen praten over “terrorisme” in Ankara. Dit bezoek moet geannuleerd worden! Er is ook een grens aan hypocrisie.”

Bron: Twitter

Sergey Lagodinsky, EP-lid, Groenen/ALE, voorzitter van de delegatie in de gemengde parlementaire commissie EU-Turkije:

“Ik maak me grote zorgen over deze ontwikkeling. Zoals ik onlangs tijdens de hoorzitting in het Europees Parlement heb gezegd, rechtvaardigen geen zorgen over de veiligheid mensenrechten en schendingen van het internationaal recht. Ik hoop op terughoudendheid en naleving van het internationaal recht.”

Bron: Twitter

Ana Miranda, EP-lid, Groenen/ALE-Fractie:

“Als de wereldwijde coalitie om ISIS te verslaan tegen deze illegale oorlog is, dan moeten haar leden onmiddellijk krachtige stappen ondernemen door middel van economische, politieke, diplomatieke en juridische maatregelen om Turkije te dwingen het internationale recht na te leven.”

Bron: Twitter

Miguel Urbán Crespo, EP-lid, GUE/NGL

“Turkije bombardeert opnieuw Kobane onder ongegronde beschuldigingen. We veroordelen het staatsterrorisme van Erdogan tegen Koerdistan. De EU moet ophouden medeplichtig te zijn aan de repressie van Turkije tegen het Koerdische volk en de andere volkeren van Noord- en Oost-Syrië!”

Bron: Twitter

Katrin Langensiepen, EP-lid, Groenen/EFA:

“Ik was ongeveer 14 dagen geleden in de regio Rojava. De lokale bevolking leeft in armoede, maar probeert ook democratische structuren op te bouwen. De ontwikkeling en stabilisatie van de regio wordt vernietigd door dergelijke aanvallen van Turkije.”

Bron: Twitter

Massimiliano Smeriglio, EP-lid, S&D:

“Op dit moment bombardeert het Turkse leger Kobane in Syrisch Koerdistan. Laten we een nieuw bloedbad stoppen. In alle internationale fora roepen we Erdogan op om nu te stoppen.”

Bron: Twitter

Europese Vrije Alliantie (EFA):

“EFA veroordeelt krachtig de voortdurende aanvallen van Turkije op Koerdistan, inclusief de laatste aanvallen op Kobani. Deze aanvallen in Noordoost-Syrië bedreigen de stabiliteit in de hele regio en verzwakken de strijd tegen ISIS. Europa moet in actie komen.”

Bron: Twitter

OOSTENRIJK

Ewa Ernst-Dziedzic, MP, Groenen, woordvoerder van Buitenlandse Zaken:

“Grootschalige aanvallen door de Turkse luchtmacht op het centrum van Kobane en sommigen dachten de laatste tijd al dat president Erdogan een vredestichter is. We kunnen Turkije hiermee niet laten wegkomen, het is geen strijd tegen terreur, het zijn Koerden.”

Bron: Twitter

FRANKRIJK

Pierre Laurent, senator van Parijs, vice-voorzitter van de senaat, voorzitter van de Nationale Raad van de PCF:

Gisteravond bombardeerde #Erdogan verschillende civiele infrastructuren in Noord-Syrië #Rojava en in #KoerdistanIrak. De internationale gemeenschap moet deze gewelddaden veroordelen en eisen dat #Turkije er zo snel mogelijk mee stopt! #KoerdistanUnderAttack

Bron: Twitter

Laurence Cohen, lid van de Franse Senaat sinds 2011 voor PCF:

“Turks leger valt Koerden aan in Rojava, in Kobane. Onze Koerdische vrienden waren en zijn een bolwerk tegen obscurantisme. Ze liggen aan de basis van de slogan van het Iraanse volk #WomenLifeFreedom. Laten we dit nieuwe offensief @RTErdogan veroordelen”

Bron: Twitter

Laurence Patrice, loco-burgemeester van Parijs:

“Volledige steun aan onze Koerdische vrienden die opnieuw het doelwit zijn van Turkse aanvallen in Rojava. De internationale gemeenschap moet dringend reageren!”

Bron: Twitter

DUITSLAND

Max Lucks, parlementslid, woordvoerder van het beleid van de Groenengroep Turkije:

“Er is geen rechtvaardiging voor schendingen van het internationaal recht. Daarom is er geen rechtvaardiging voor de nieuwe bombardementen van Turkije in Syrië en Irak. Het destabiliseren van een hele regio door een NAVO-partner is volstrekt onaanvaardbaar.”

Bron: Twitter

Dietmar Bartsch, parlementslid, Die Linke., voorzitter van de linkse parlementaire fractie:

“Terwijl de wereld naar Qatar kijkt, bombardeert NAVO-partner Turkije Rojava. Schaamteloos! De Duitse regering moet onmiddellijk een duidelijk standpunt innemen! #istandwithrojava”

Bron: Twitter

Ulrich Lechte, parlementslid, woordvoerder buitenlandse zaken van de FDP-fractie:

“#Erdogan valt Koerdische gebieden aan in & in strijd met internationaal recht, en marcheert tegelijkertijd de Koerdische stad #Mahabad binnen. In beide gevallen zijn grote aantallen burgerslachtoffers te verwachten. Ik veroordeel deze indiscrete actie: we moeten eindelijk kijken en handelen.”

Bron: Twitter

Bodo Ramelow, premier van de Vrijstaat Thüringen:

“NAVO-partner Turkije valt twee staten militair aan en de NAVO-landen zijn oorverdovend stil. Iran, Irak, Syrië – Koerdische mensen zijn duidelijk een eerlijk spel. De internationale gemeenschap zwijgt. Ik vind dit schandalig.”

Bron: Twitter

Jürgen Trittin, MP, Groenen:

“Verkiezingscampagne tegen met aanvallen op andere landen tegen internationaal recht – autocraten als #Erdogan en #putin volgens hetzelfde recept. #Koerdistan”

Bron: Twitter

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, parlementslid, FDP, voorzitter van de defensiecommissie in de Bondsdag:

“Het is ondraaglijk dat Turkije momenteel de Koerdische autonome regio’s opnieuw op ongecontroleerde wijze aanvalt, zonder rechtvaardiging en zonder enig bewijs. Dit is onmenselijk en onaanvaardbaar. We kunnen ons niet zo laten oplichten door een NAVO-partner.

Bron: Twitter

Bernd Riexinger, parlementslid, DIE LINKE., Partijvoorzitter van 2012 tot 2021:

“Turkije voerde gisteravond massale bombardementen uit op Koerden in #Rojava in het noorden van Syrië. Ik veroordeel deze aanvallen, die het internationaal recht schenden, in de strengst mogelijke bewoordingen. De Duitse regering mag niet zwijgen.”

Bron: Twitter

Cem Özdemir, MP, Groenen, Federaal Minister van Voedsel en Landbouw:

“Het bombardement in Istanbul moet onafhankelijk worden onderzocht. De bommen van Erdogan op Koerden die met succes tegen IS-terroristen hebben gevochten, zijn bedoeld om de aandacht af te leiden van de economische ramp in Turkije.”

Bron: Twitter

Berîvan Aymaz, Groenen, lid van het deelstaatparlement van NRW, ondervoorzitter van het deelstaatparlement van NRW:

“Hallo wereldpubliek, momenteel zullen de mensen die de feministische roep om vrijheid #JinJiyanAzadi de wereld in brachten autocraten trotseren, v. #Iran & der #Türkei gelijktijdig aangevallen, met groen licht uit Rusland. Solidariteit met het Koerdische volk!”

Bron: Twitter

Die LINKE., bijeenkomst van vertegenwoordigers van alle regionale verenigingen:

“Unanieme beslissing van het federaal comité Die Linke, vergadering van vertegenwoordigers van alle regionale verenigingen met als titel “Solidariteit met de Koerden onder vuur!

Bron: Twitter

GROENE JEUGD (GRÜNE JUGEND):

“Vandaag is een zwarte dag: we veroordelen krachtig de aanvallen van het islamitische Iraanse regime op de bevolking van Mahabad en de aanvallen van Turkije op de Koerden in Rojava! BIJÎ BERXWEDANA KOERDISTANÊ!”

Bron: Twitter

Medico International, hulporganisatie:

“Turkije bombardeert het noordoosten van Syrië, inclusief het stadscentrum van Kobane, de stad die meer dan enige andere staat voor de bevrijding van de regio van de Islamitische Staat – bevrijd door dezelfde mensen die nu door Turkije worden gebombardeerd. Verachtelijk!”

Bron: Twitter

ITALIË

Amedeo Ciaccheri, voorzitter van gemeente VIII van Rome:

“Turkse bommen tegen Kobane. Erdogan belegert de hoofdstad van het wereldwijde verzet tegen het ISIS-fundamentalisme. Er is een criminele operatie gaande in Rojava en als die niet stopt, zullen we duur betalen. Europese diplomatie is nodig. #TurkeyAttacksRojava #DefendKobani #defendRojava”

Bron: Twitter

Nicola Fratoianni, nationaal secretaris van Sinistra Italiana:

“Een gewelddadige agressie in de stilte van de internationale gemeenschap die doet alsof ze de wreedheden van #Erdogan niet ziet. Italië, de EU en de VS moeten een schok van waardigheid hebben, met dezelfde aandacht waarmee ze de agressie van Poetin tegen Oekraïne volgen.”

Bron: Twitter

Maurizio Acerbo, nationaal secretaris van Rifondazione Comunista – Europees Links:

“We roepen de Italiaanse regering en de Europese Unie op om de Turkse agressie te veroordelen en de onmiddellijke stopzetting van de Turkse aanvallen te eisen. (…) Het tweede leger van de NAVO ontketende een bombardement en een militair offensief tegen de stad, waardoor het autonome bestuur van Isis en Rojava werd teruggedrongen. De bombardementen troffen de burgerbevolking, scholen, ziekenhuizen. Elfduizend Koerdische strijders vielen om Isis en Al Qaeda, die de steun hadden van Turkije en Qatar, tegen te houden. Nu gebruikt Erdogan het bloedbad in Istanbul, waarschijnlijk het werk van de Turkse geheime diensten zelf, als rechtvaardiging voor het bombarderen van de vrije gebieden van Rojava en het uitwissen van een ervaring van zelfbestuur en coëxistentie tussen volkeren die een voorbeeld is voor de volkeren van de hele gebied.”

Bron: http://www.rifondazione.it

Giuliano Granato, woordvoerder van Potere al Popolo:

“Turkije bombardeert Kobane, een stad die symbool staat voor de strijd tegen ISIS. Zo begint Erdogan zijn verkiezingscampagne, moordend en vernietigend. En onze regeringen houden zich stil. Turkije is tenslotte een NAVO-land en houdt migranten tegen, die geeft om de Koerden.”

Bron: Twitter

Giorgio Marasà, hoofd buitenlandse zaken Sinistra Italiana (Italiaans links):

“Kobane, de symbolische stad van de ISIS-strijd, wordt samen met de steden van Rojava aangevallen. Ook dit is oorlog en het slachtoffer is opnieuw het Koerdische volk. De agressor is het Turkije van Erdogan. Elk stilzwijgen en elke onderschatting is medeplichtig, onaanvaardbaar en beschamend.”

Bron: Twitter

Sinistra Civica Ecologista Roma (Ecoloog Burger Links Rome):

“Vandaag heeft het Turkse leger bommen gedropt op Kobani in Syrisch Koerdistan. Geen bommen meer! Altijd aan de kant van het Koerdische volk, onze broeders, onze zusters.”

Bron: Twitter

Zerocalcare (artiestennaam van Michele Rech), cartoonist:

“Zoals verwacht is de aanval op Kobane en verschillende steden in Rojava vannacht begonnen (de komende dagen retweet ik misschien iets meer dan normaal)”

Bron: Twitter

SPANJE/BASKENLAND/CATALONIË

Lorena López de Lacalle, voorzitter van de Europese Vrije Alliantie (EFA):

“@EFAparty is met @HDP_Europe en het Koerdische volk in onze gemeenschappelijke niet-aflatende inzet voor vrede en gerechtigheid. We veroordelen krachtig het regime van Erdogan en zijn militaire aanvallen in derde landen, bezetting, gevangenschap, marteling, moorden.”

Bron: Twitter

Gorka Elejabarrieta Diaz, Baskische senator in Madrid, directeur van de afdeling Internationale Betrekkingen EH Bildu:

“We verwerpen resoluut de nieuwe aanvallen van Turkije tegen Rojava en Noord-Irak. Turkije richt zich opnieuw op het Koerdische volk en in het bijzonder op de stad Kobane, die de Islamitische Staat in 2015 versloeg. Deze aanvallen zijn in strijd met het internationaal en humanitair recht en daarom vragen we Turkije om te stoppen met het aanvallen van burgers. De internationale gemeenschap, en in het bijzonder de Europese Unie en de Spaanse staat, moeten deze aanvallen krachtig veroordelen. Morgen, maandag, brengen we de kwestie naar de Senaat. Evenzo zal EH Bildu initiatieven organiseren om de aanslagen in de instellingen van Baskenland aan de kaak te stellen.”

Bron: Twitter en pers

Antón Gómez-Reino, vicevoorzitter van de commissie buitenlandse zaken in het Spaanse congres, PODEMOS

“De nieuwe agressie van het Koerdische volk en in het bijzonder de stad en regio Kobane en Rojava door toedoen van Turkije is absoluut onaanvaardbaar. Vanuit de Commissie voor Congres en Buitenlandse Zaken van de Spaanse regering volgen we met bezorgdheid en ook verontwaardiging de bombardementen die door Turkije worden uitgevoerd. Bomaanslagen die internationale wetten schenden en daarom krachtig moeten worden veroordeeld door de internationale gemeenschap en in het bijzonder door de Europese Unie en de Spaanse staat. Morgen, maandag, zullen we initiatieven presenteren zodat het congres de nieuwe agressie van het regime van president Erdogan en de Turkse staat tegen het Koerdische volk en uiteindelijk tegen de mensenrechten en het internationaal recht duidelijk veroordeelt.”

Bron: Twitter en pers

Eulàlia Reguant Cura, lid van het parlement van Catalonië, CUP:

“Op 20 november om middernacht begonnen Turkse gevechtsvliegtuigen ziekenhuizen, scholen en andere burgerdoelen in en rond Kobanê te bombarderen. Turkse gevechtsvliegtuigen hebben ook tarweopslag in nabijgelegen regio’s aangevallen. Opnieuw lanceert de Turkse staat een offensief tegen de Koerden om de aandacht af te leiden van de problemen van twee decennia ongecontroleerd regime door Erdogan en de AKP. Turkije is de tweede macht van de NAVO en handelt daarom met medeweten van de internationale gemeenschap. De Koerdische beweging doet een oproep om het geweld van Erdogan tegen het Koerdische volk en in het bijzonder tegen de Rojava-revolutie en het bestuur van Noord- en Oost-Syrië opnieuw te mobiliseren en aan de kaak te stellen. Vandaag meer dan ooit met het Koerdische volk. #TurkeyAttacksRojava + #NoFlyZone4Rojava”

Bron: Twitter

Eva Miguel Gascón, gemeenteraad van Tarragona van de CUP:

“Erdogan bombardeert Kobani en start daarmee wat een verkiezingscampagne zal worden, besmeurd met Koerdisch bloed. Maximale solidariteit!”

Bron: Twitter

ZWEDEN

Håkan Svenneling, parlementslid, linkse partij, woordvoerder van buitenlandse zaken:

“Turkije valt nu Kobane en andere door Koerden gedomineerde steden in het noordoosten van Syrië en Sinjar in Noord-Irak aan. Een duidelijke schending van het internationaal recht en de soevereiniteit van buurlanden, een schending die de huizen van miljoenen mensen in gevaar brengt. (…) Zweden is nu duidelijk aan de verkeerde kant van de geschiedenis beland. In plaats van degenen te prijzen en te steunen die vechten voor democratie en de vrijheid van mensen, steunen we nu militair de agressor Turkije met wapens. Als de Zweedse regering hen in de steek laat, kruipen ze in het nauw voor Erdoğan. Ze verraden degenen die ons beschermden en passen het Zweedse buitenlandse beleid aan om te proberen een autoritaire despoot tevreden te stellen. (…) Door de acties en verzaking van de Zweedse regering legitimeren ze de aanvallen van Erdoğan. Hij weet nu dat hij de Zweedse regering kan pushen op manieren die anders niet mogelijk waren. Het is geen kwestie van symboliek, het gaat om mensenlevens.”

Bron: Pers

Daniel Riazat, lid van het Zweedse parlement. Vänsterpartiet (Linkse Partij) Daniel Riazat:

“De YPG heeft Kobanê bevrijd na een lange en pijnlijke strijd tegen IS/Daesh. Daar werd een nieuwe feministische en interculturele volksregering gelanceerd. Nu heeft Turkije zware luchtbombardementen gelanceerd op Kobanê tegen de YPG. Dit is zo ongelooflijk walgelijk!”

Bron: Twitter

Håkan Svenneling, parlementslid, linkse partij, woordvoerder van buitenlandse zaken:

“Erdoğan-logica: creëer een externe vijand om de mensen voor de gek te houden dat hij Turkije zal leiden ondanks zijn gebrekkige bestuur.”

Bron: Twitter

ZWITSERLAND

Cédric Wermuth, nationaal raadslid, covoorzitter van de SP Zwitserland:

“De aanval van de NAVO-staat Turkije op de Koerden is verwerpelijk en moet zonder mitsen en maren worden veroordeeld. We verwachten een duidelijke reactie van alle regeringen van de EU, de NAVO en Zwitserland. Altijd voor vrijheid en democratie, maar wees consequent! #Koerdistan”

Bron: Twitter

Verenigde Staten van Amerika

Chris Van Hollen, Amerikaanse senator voor Maryland:

“Daar gaan we weer. Erdogan zegt al maanden dat Turkije onze Syrisch-Koerdische bondgenoten zou aanvallen die de strijd tegen ISIS leidden (zie hieronder). Niemand mag nu voor de gek worden gehouden dat hij dat doet. Biden Admin zou zich krachtig moeten uitspreken.”

Bron: Twitter