Internationale ‘werkbrigades’ trekken naar Rojava

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

26 internationalisten uit verschillende landen gaan naar Rojava. De Internationale Werkbrigades zeiden in een verklaring dat ze hopen binnenkort de grens met Semalka over te steken. “We willen naar Rojava gaan omdat we denken dat de democratische revolutie en de vrouwenbevrijdingsbeweging daar heel belangrijke bewegingen zijn voor de hele wereld en vooral voor deze regio. We willen de Autonome Regering steunen en we willen onze solidariteit tonen tegen de Turkse aanvallen.”

Internationalist Margot Schmidt uit Duitsland zei dat ze “de westerse landen waar we vandaan komen bewust willen maken van deze illegale oorlog die hier wordt gevoerd en over de vrijheidsbeweging. Want ook onze landen zijn betrokken bij dit conflict. Duitsland is bijvoorbeeld een van de grootste partners van Turkije en levert wapens die hier tegen onze vrienden worden gebruikt. De Duitse regering zegt niets over het gebruik van chemische wapens door Turkije.”

Schmidt voegde toe: “Het democratische proces dat zich in Rojava ontwikkelt, is een proces van bevrijding van vrouwen. Het heeft een ecologische benadering van het leven. Als internationalisten vinden we het belangrijk om duidelijk te maken dat we het democratische proces hier steunen en dat we tegen het stilzwijgen van de westerse landen en zelfs tegen de steun aan de Turkse agressor zijn.”

Schmidt zei dat de brigades “willen proberen te zien hoe de ideeën van de bevrijdingsbeweging, hoe de ideeën van vrouwenbevrijding en democratisch confederalisme werken en hoe ze in onze landen kunnen worden geïmplementeerd.”

het Netwerk voor Internationale Vriendschap heeft onlangs een  project ontwikkelt dat mensen in staat stelt ervaringen op te doen on Rojava.  Het netwerk is een overkoepelende organisatie van verschillende organisaties en instellingen in de autonome regio Noord- en Oost-Syrië, die via projecten verbindingen legt met mensen en vooruitstrevende instellingen van over de hele wereld. “Ons doel is om de kloof tussen democratische strijd wereldwijd te dichten door gedeelde ervaringen en praktische solidariteit”, zegt het zelfportret van het netwerk. Voor het project van internationale werkbrigades is een 21-daags programma opgesteld, waarin de deelnemers belangrijke plekken in Rojava kunnen leren kennen, workshops kunnen volgen en in coöperaties kunnen werken. Dit om solidariteit in de praktijk te brengen en het economische en politieke embargo tegen Rojava te doorbreken.

 

Bron: ANF