Internationalistisch Solidariteitsnetwerk stuurt brief naar CPT-voorzitter Alan Mitchell

Het Internationalistisch Solidariteitsnetwerk achter de campagne ‘Vrijheid voor Ocalan: Een politieke oplossing voor het Koerdische vraagstuk’ heeft een brief gestuurd naar de voorzitter van het Comité ter Voorkoming van Marteling, Alan Mitchell, om de situatie van incommunicado waarin de Koerdische leider Abdullah Öcalan al 36 maanden wordt vastgehouden aan de kaak te stellen.

De brief onderstreept dat Abdullah Öcalan “door miljoenen Koerden wordt gezien als hun rechtmatige politieke vertegenwoordiger” en voegt eraan toe dat hij wordt vastgehouden in “een extreme vorm van incommunicado-detentie door de Turkse staat op het gevangeniseiland Imrali. Tijdens deze illegale en onmenselijke isolatie is de heer Öcalan verdwenen en in een leegte van onbestaanbaarheid gedeponeerd, terwijl hem elk contact met de buitenwereld, inclusief zijn advocaten en familie, is ontzegd. Gedurende deze hele periode heeft Turkije geprobeerd om van het eiland Imrali een drijvende doodskist te maken. De heer Öcalan, die nu 75 jaar oud is, is 25 jaar lang wreed gemarteld door isolatie en de afgelopen drie jaar is er geen informatie verstrekt over zijn gezondheid. Op dit moment kan zelfs zijn verblijfplaats niet worden bevestigd, en zijn fysieke toestand is een zeer gevoelige kwestie voor miljoenen Koerden die hem zien als de belichaming van hun nationale stem.”

In de brief werd het CPT gevraagd actie te ondernemen. “Als CPT heeft u het recht om alle detentieplaatsen te bezoeken van staten die partij zijn bij het Verdrag, inclusief Turkije. Dit geeft u de mogelijkheid om uw team van deskundigen naar Imrali te sturen, waar de Turkse regering u onbeperkte toegang moet verlenen om de plaats te bezoeken waar de heer Öcalan gevangen wordt gehouden en u moet toestaan hem onder vier ogen te interviewen, zodat hij vrijelijk met u kan communiceren.”

In de brief wordt het CPT verzocht “te handelen in overeenstemming met artikel 3 van het Statuut van de Raad van Europa, waarin staat dat elk lid van de Raad van Europa de beginselen van de rechtsstaat moet aanvaarden en het genot van de mensenrechten en fundamentele vrijheden door eenieder die onder zijn rechtsmacht valt. De heer Öcalan is een burger van een lidstaat van de Raad van Europa die hem al tweeënhalve decennia zijn mensenrechten ontzegt en hem de afgelopen drie jaar zijn wettelijke rechten heeft ontnomen om zijn advocaten te ontmoeten en met zijn familie te spreken.”

In de brief wordt gevraagd “met volledige oprechtheid, is dat u alstublieft onmiddellijk een delegatie stuurt naar Imrali Island om met de heer Öcalan te spreken en zijn welzijn te controleren. Daarna zouden we het zeer op prijs stellen als u zou proberen Turkije te dwingen hem bezoek van zijn familie en advocaten te laten ontvangen, zodat zij voldoen aan de verplichtingen van de Raad van Europa en het CPT. Dit zou helpen om een dringende mensenrechtenkwestie en zorg voor miljoenen Koerden aan te pakken en zou ook de geest van verzoening kunnen vernieuwen, die nodig is om een vreedzame oplossing te vinden voor de Koerdische kwestie in Turkije.”