Internationalistische gemeenschap van Rojava: Voor een vrij, democratisch en divers Midden-Oosten

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

“Voor een vrij, democratisch en divers Midden-Oosten. Vrij van kolonialisme, zelfbeschikkend en inspirerend voor de wereld!” is de titel van de verklaring die is uitgegeven in solidariteit met het Palestijnse volk door de Internationalistische Commune van Rojava.

In de verklaring staat: “Van dag tot dag eist de strijd om macht, grondgebied en hulpbronnen in het Midden-Oosten meer levens – de levens van onschuldige personen, waaronder kinderen en vrouwen. Dit zijn mensen die dromen van een leven in vrede en harmonie in hun eigen thuisland. Een land dat iedereen kan onderhouden en beschermen en onderdak biedt aan een diverse bevolking met verschillende talen en geloofsovertuigingen.

Deze mensen en hun land zijn echter het doelwit geworden van hebzucht, gedreven door imperialisme en kolonialisme en bendes islamitische huurlingen. Hun zucht naar macht kent geen grenzen en ze aarzelen niet om duizenden levens op te offeren, waarbij ze mensen slechts zien als pionnen in hun oorlog.

Zonder een verdedigende macht die vecht voor het volk in plaats van voor dynastieke macht, wordt het volk van Palestina onderworpen aan genadeloze aanvallen uitgevoerd door de Israëlische staat, die steun geniet van koloniale machten. De Netanyahu-regering, met haar fascistische neigingen, is meer dan bereid om duizenden mensen op te offeren om de crises waarmee ze geconfronteerd wordt te overwinnen en zichzelf te presenteren als de grote verdediger van de Israëlische staat. Verschillende NAVO-staten onderdrukken en demoniseren elke menselijke reactie tegen de slachtpartijen van de militair superieure Israëlische luchtmacht. Het NAVO-blok, dat in de regio terrein verliest aan Rusland en Iran, zal er alles aan doen om zijn sterkste lokale bondgenoot in de regio te versterken en te verdedigen.”

De verklaring ging verder: “Net zoals de huurlingen van Hamas dezelfde wrede mentaliteit vertegenwoordigen als hun bondgenoten Iran en Turkije, laat de Israëlische staat zien dat een mensenleven voor hen geen waarde heeft. Iran en Turkije zijn vastbesloten hegemoniale machten in de regio te worden om een plaats in de toekomstige wereldorde te veroveren. We zijn elke dag getuige van hun strategie hier in Koerdistan – het creëren van huurlingenlegers of islamitische groepen om te bezetten, dominantie te vestigen en iedereen die weigert onder hun totalitaire heerschappij te leven te verdrijven of af te slachten. Hun politiek in Palestina is niet anders en Hamas heeft bij verschillende gelegenheden laten zien dat ze bereid zijn om deze rol te spelen, door Azerbeidzjan te feliciteren met de bezetting en etnische zuivering in Artsakh.

Als de Internationalistische Gemeenschap in Rojava begrijpen we dat deze beide krachten, de Israëlische staat en Hamas, niet veel verschillen van de koloniale Turkse staat, die overal in Koerdistan blijft aanvallen, in een poging om de genocide te voltooien die het een eeuw geleden begon. Net zoals Hamas zich schaart achter het Turkse fascisme, speelde Israël zijn rol in de ontvoering van Rêber Apo en de voortdurende internationale samenzwering tegen het Koerdische volk. Daarom zijn we ons er terdege van bewust dat geen van de krachten in deze oorlog vrede en een beter leven in de regio zal brengen. Ongeacht welke krijgsheer het leiderschap opeist, of het nu een leider van huurlingen is of de president van een natiestaat, de mensen in het Midden-Oosten verlangen naar vrede.

We erkennen dat de meesten van hen die nu in opstand komen tegen de bloedbaden die worden aangericht door Hamas en de Israëlische staat, zwijgen of zelfs applaudisseren wanneer de Turkse staat Koerdische burgers en vrijheidsstrijders afslacht. Verwaarlozing en haat tegen minderheden in het Midden-Oosten, zoals Koerden, Armeniërs en Assyriërs, zijn op grote schaal verspreid in de regio en daarbuiten door degenen die er belang bij hadden en nog steeds hebben om de mensen te verdelen. Ondanks het feit dat Koerdische vrijheidsstrijders de Palestijnse zaak steunden in de jaren ’80, financieren verschillende Palestijnse organisaties nu nederzettingen in het bezette Afrîn en werken ze hand in hand met het Turkse fascisme voor de etnische zuivering van Koerden. Het is duidelijk dat velen die vandaag spreken namens het Palestijnse volk, niet de eenheid van het volk in de regio vertegenwoordigen.”

De verklaring voegde eraan toe: “Voor degenen die deze eenheid nastreven is het essentieel om mee te voelen met het lijden van het volk, omdat het een gewetenskwestie is om achter degenen te staan die gedood worden in de strijd om macht en hegemonie. Hoewel we de methoden en de ideologie niet kunnen accepteren, steunen we de legitieme strijd van het
Palestijnse volk voor vrijheid en autonomie. We veroordelen krachtig de slachtingen die de Israëlische staat aanricht onder de bevolking van Gaza. In het licht van de chaos in het Midden-Oosten staan we aan de kant van de onderdrukte volkeren en zullen we er alles aan blijven doen om ervoor te zorgen dat Rojava’s oplossing van democratisch confederalisme zich verspreidt over de hele regio. Voor een vrij, democratisch en divers Midden-Oosten. Vrij van kolonialisme, zelfbeschikkend en inspirerend voor de wereld!”