Internationalistische Koerdistan-conferentie: Vooruitzichten voor solidariteit

  • Duitsland

De tweede dag van de vierde Internationalistische Koerdistan-conferentie draaide in wezen om de kwestie van het toekomstperspectief van solidariteitswerk met Koerdistan. Na een korte samenvatting van de eerste dag was er input van het ‘Initiative Demokratischer Konföderalismus’ (IDK), de feministische organisatie ‘Gemeinsam kämpfen’ (GK) en de internationalistische jeugdcommunes. Zij stelden zich voor en vertelden vanuit welke behoefte zij zich ontwikkelden en opgebouwd hebben, op welke punten de respectievelijke organisaties zich nu bevinden en aan welke projecten wordt gewerkt. In deze context werden perspectieven en oplossingen voor de huidige situatie en crisis hier in Duitsland en in de Duitse samenleving toegelicht.

De korte pauze die volgde werd gebruikt om een ​​gezamenlijke foto te maken als teken van solidariteit met de strijdende vrouwen en jongeren in Rojhilat (Oost-Koerdistan) en in Iran, die later zal worden gepubliceerd in de naam van “Defend Kurdistan“. Over het algemeen was de huidige en historische strijd van de mensen in Rojhilat een constant aanwezig onderwerp, dat vooral in de pauzes van de conferentie werd besproken.

Daarna kwam het essentiële onderwerp van de conferentie aan bod: het concrete perspectief dat we in de toekomst samen zouden nastreven. Dit gebeurde in het kader van het netwerk “Defend Kurdistan”. Twee internationalisten presenteerden voor het eerst hoe het internationale initiatief “Defend Kurdistan” vorig jaar werd opgericht door de vredesdelegatie naar Zuid-Koerdistan, wat destijds gebeurde en werd georganiseerd in Zuid-Koerdistan, maar ook parallel in Duitsland. Ook kwam de juridische strijd die momenteel gaande is tegen het besluit van de federale politie om te voorkomen dat tientallen mensen het land verlaten naar Zuid-Koerdistan – vanwege de mogelijke schade die Duits-Turkse belangen zouden lijden – aan bod.

In de afgelopen maanden is het label “Defend Koerdistan” opnieuw veel gebruikt in de context van de illegale agressieoorlog van Turkije in Zuid-Koerdistan, die sinds april aan de gang is. Ook de achtergrond hiervan is samengevat en besproken. Het belangrijkste onderdeel van de input is een organisatievoorstel dat is gepresenteerd door de twee internationalisten, die zichzelf zien als onderdeel van het proces van Defend Kurdistan dat tot nu toe heeft plaatsgevonden. De afgelopen maanden zijn er in verschillende steden met solidariteitsstructuren herhaaldelijk intensieve discussies geweest waarin de centrale vragen “Hoe te leven? Wat moeten we doen? Waar te beginnen? Uit deze discussies en uit de lessen van de ervaringen van de afgelopen decennia, kwam het organisatorische voorstel naar voren om Defend Kurdistan op te zetten als een landelijk netwerk voor het structureren van solidariteitswerk in de toekomst. Dit werd in een brede context besproken en uiteindelijk werd besloten om het model terug te brengen in de lokale en regionale structuren en van daaruit de volgende stappen te zetten.

Naar aanleiding van dit besluit zijn concrete gezamenlijke plannen besproken en zijn (toekomstige) projecten gepresenteerd. In verband hiermee is ook een regionale netwerking tot stand gebracht. Na een korte afsluiting kwam de tweede dag en daarmee de 4e Internationale Koerdische Conferentie tot een einde.