Internationalistische martelaren van de Rojava-revolutie – 8: Aryel Botan

De stad Serêkaniyê in het kanton Hesêkê in Noord- en Oost-Syrië is een van de plaatsen van de eerste veldslagen in de Rojava-revolutiezone. Met het begin van de Arabische Lente in 2011 en de ineenstorting van het regime van Bashar Assad in Syrië, kwam het onder de bezetting van aan Al-Qaeda gelieerde groepen zoals al-Nusra en Jaysh al-Hur. In de periode 2012-2013 hebben de Volksbeschermingseenheden (YPG) een machtige strijd geleverd om deze groepen te verdrijven. Na hevige gevechten werd de stad volledig gezuiverd van deze groepen.

Na twee jaar probeerden ISIS-huurlingen de stad te bezetten, wat opnieuw leidde tot hevige botsingen en de eliminatie van deze groepen. Met het falen van al-Qaeda-groepen en ISIS kwam de Turkse staat in actie en lanceerde op 9 oktober 2019 bezettingsaanvallen tegen de stad. . Een van degenen die in 2015 vielen tijdens de strijd tegen ISIS in de stad, is Aryel Botan, een strijder in de gelederen van de YPG.

Van Teheran naar Qandil, vervolgens naar Rojava

Muhammed Hüseyin Karimi, bekend onder de guerillanaam Aryel Botan, werd geboren in Teheran op 19 januari 1990. Net als veel andere internationalisten ging ook Aryel Botan op pad nadat hij hoorde over de ISIS-wreedheden in Irak en Syrië. Daartoe ging hij naar Zuid-Koerdistan (Iraaks-Koerdistan) en sloot zich in 2015 aan bij de guerrilla-rangen. Na korte tijd stak hij over naar Rojava (Noord- en Oost-Syrië) om deel te nemen aan de strijd tegen ISIS.

Hij paste zich snel aan de regio en de strijd aan en nam uiteindelijk deel aan de bevrijdingscampagne tegen ISIS in Serêkaniyê. In een video die voor zijn martelaarschap is opgenomen, zei hij; “Ik sloot me aan bij de YPG om het hoofd te bieden aan de wreedheden begaan door ISIS door religie te misbruiken. Deze tirannie vernietigde religie en uitte bedreigingen voor de hele wereld. Hier wordt onder leiding van de YPG gestreden voor een vrijer en gelijkwaardiger leven tegen racisme. Ik hoop dat alle mensen op een dag dit vrije en vredige leven zullen bereiken…”

Martelaar Aryel Botan werd een martelaar terwijl hij op 9 mei 2015 streed tegen ISIS aan het front in het dorp Til Boxa bij Serêkaniyê.