Internationalistische vredesdelegatie uit Europa bezoekt Binarê Qandîl

  • Zuid-Koerdistan

Een internationalistische vredesdelegatie uit Europa bezocht de Zuid-Koerdische berggemeenschap Binarê Qandîl. Het doel van het bezoek was om de mensen in de door de oorlog in Turkije getroffen regio te ontmoeten, door het Turkse leger verwoeste dorpen te inspecteren en solidariteit met de bevolking te tonen. Een ontmoeting met de instellingen van het Autonome Bestuur in Binarê Qandil nam een ​​belangrijk deel van de reis naar de vallei van het Qandil-gebergte in beslag. Het zwaartepunt van de besprekingen lag op de gevolgen van de oorlog voor de burgerbevolking.

De delegatie is sinds vorige week in de Koerdische regio van Irak om meer te weten te komen over de situatie met het oog op de intensivering van Turkse aanvallen op guerrillagebieden en om de oorlog internationaal onder de aandacht te brengen. De deelnemers eisen een onmiddellijke stopzetting van de militaire agressie tegen Zuid-Koerdistan en een terugtrekking van alle Turkse troepen. Ze eisen ook dat de wapenleveringen aan Ankara worden stopgezet en dat de zogenaamde vluchtelingendeal met het Turkse regime wordt beëindigd.

Vorige week nam de internationalistische groep deel aan een #March4Kurdistan geïnitieerd door de Koerdische jeugdbeweging. De demonstratie was bedoeld om Behdînan in Koye te bereiken, maar werd tegengehouden en vervolgens afgebroken door de veiligheidstroepen van de regerende KDP. Zondag verbleef de delegatie onder meer in het dorp Zergelê. Het dorp was getuige van een bloedbad door Turkije in de vroege ochtend van 1 augustus 2015. F-16 straaljagers wierpen negen bommen af in drie aanvalsgolven en vernietigden alle zes huizen in het gehucht. Acht mensen werden gedood bij de bombardementen, 15 anderen raakten gewond, sommigen van hen ernstig, onder wie kinderen. Deze misdaad is tot op de dag van vandaag ongestraft gebleven.

“Er vindt een grote oorlog plaats in de bergen van Koerdistan, vooral in Zap, Metîna en Avaşîn. Veel staten zijn verantwoordelijk voor deze oorlog; NAVO-leden zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, evenals de staten die politieke, economische en militaire betrekkingen aangaan met Turkije”, zei een afgevaardigde op een persconferentie in Zergelê.

De internationalisten wezen erop dat het Turkse leger Zuid-Koerdistan bleef bombarderen en dat het internationale publiek de invasie negeerde. Ondanks een aanvalsoorlog, waarin zelfs internationaal verboden chemische wapens worden gebruikt, zwijgt de ‘westerse gemeenschap’. “Maar deze beklemmende stilte moedigt Recep Tayyip Erdogan aan om meer oorlogsmisdaden te plegen tegen het volk van Koerdistan”, zeiden de internationalisten.

De leden van de delegatie zeiden: “We veroordelen het stilzwijgen van imperialistische en racistische staten over deze aanvallen, die oorlogsmisdaden zijn (en inclusief het gebruik van chemische wapens). Erdogan en Saddam Hoessein hebben veel gemeen.”

De delegatie zal haar bezoeken in Zuid-Koerdistan voortzetten.