Inwoners van Cizre lopen mars naar het hoofdkwartier van de Internationale Coalitie in Rîmêlan

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Honderden mensen verzamelden zich op het Martelaar Xebat Plein in Rîmêlan en legden een persverklaring af. De persverklaring werd voorgelezen door Ebdulezîz Yusuf, een lid van het energiebureau van de regio Cizre.

De verklaring omschreef de aanvallen van de Turkse staat als ‘terreur’ en zei: “Deze aanvallen tonen de lafheid van de Turkse staat en de misdadigheid van zijn mentaliteit”.

De demonstranten riepen de VN-Veiligheidsraad en de Internationale Coalitie op om het luchtruim van Noord- en Oost-Syrië te sluiten voor Turkse vliegtuigen.

De mensen gingen vervolgens naar het gebouw van de Internationale Coalitie tegen Isis in het dorp Sikêriyê en hadden een ontmoeting met de functionarissen van de coalitie.

Er is vernomen dat er een dossier werd overhandigd aan de coalitiefunctionarissen tijdens de bijeenkomst, die gesloten was voor de pers.

Protest in Newroz-kamp

In het Newroz-kamp van het kanton Qamişlo legden migranten uit Serêkaniyê en Efrin ook een verklaring af tegen de aanvallen van de invasie.

In de verklaring werden de aanvallen van de bezettende Turkse staat op de regio’s van Noord- en Oost-Syrië, vitale instellingen en diensten veroordeeld.

De migranten merkten op dat deze aanvallen het lijden van de mensen in de regio verergeren en eisten een vliegverbod voor Noord- en Oost-Syrië.