IPPNW publiceert rapport over gebruik van chemische wapens door Turkije in Noord-Irak

Vermoedelijke schendingen van het verbod op chemische wapens door Turkije

De medische vredesorganisatie IPPNW heeft vandaag een rapport gepubliceerd over mogelijke schendingen van het verbod op chemische wapens door Turkije bij aanvallen op Koerdische burgers en PKK-strijders in Noord-Irak. Er waren dan ook aanwijzingen die het vermoeden gedeeltelijk bevestigden. Het rapport roept op tot een onmiddellijk, onafhankelijk internationaal onderzoek om de verdenking verder te onderzoeken en toekomstige schendingen van het verbod op chemische wapens door Turkije te voorkomen door actie in het kader van de Verenigde Naties.

Al meer dan een jaar zijn er beschuldigingen van Koerdische kant dat Turkije chemische wapens heeft gebruikt. Tot nu toe is daar geen duidelijk bewijs voor – er waren ook geen indirecte aanwijzingen voor deze claim. Deze zijn inmiddels geleverd door een delegatie van IPPNW uit Duitsland en Zwitserland. In hun vandaag gepubliceerde rapport verwijzen de auteurs naar het gebruik van traangas en verwijzingen naar geïmproviseerde chemische middelen zoals chloorgas.

“Zelfs de verklaringen van de Turkse minister van Defensie vormen een duidelijke schending van het Verdrag inzake chemische wapens. In zijn toespraak tot het Turkse parlement beschreef hij het gebruik van traangas in een puur militair conflict. In zo’n situatie is traangas eigenlijk verboden. Er is slechts één uitzondering in het Verdrag inzake chemische wapens (CWC) voor gebruik in de context van “oproerbeheersing”, d.w.z. tijdens demonstraties”, legt Dr. Jan van Aken van de wetenschappelijke adviesraad van IPPNW Duitsland.

Met het oog op deze schending zouden de lidstaten van de COR in overleg kunnen treden met de Turkse regering, met een beroep op artikel IX lid 1 van het Verdrag. Ook zouden in het kader van de Verenigde Naties maatregelen kunnen worden genomen om toekomstige schendingen van het verbod op chemische wapens door Turkije te voorkomen.

Aanwijzingen voor het mogelijke gebruik van geïmproviseerde chemische middelen zoals chloorgas vereisten ook een onmiddellijk onderzoek van alle beschuldigingen. Het bestaande bewijs is niet voldoende om daadwerkelijk bewijs te leveren van het gebruik van chemische wapens, maar is sterk genoeg om een ​​onafhankelijk internationaal onderzoek door de OPCW te rechtvaardigen. Het zou nu de verantwoordelijkheid zijn van de lidstaten van de OPCW om dit aan te vragen.

Het hele rapport is hier in te zien:

https://www.ippnw.de/commonFiles/bilder/Frieden/2022_IPPNW_Report_on_possible_Turkish_CWC_violations_in_Northern_Iraq.pdf

Voor vragen en meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze twee delegatieleden:
dr Jan van Aken, Wetenschappelijke Adviesraad IPPNW Duitsland, aken[at]posteo.de, tel. +49 163 4318800
dr Josef Savary, voorzitter van IPPNW Zwitserland, savary-borioli[at]bluewin.ch

Contact:
Lara-Marie Krauße, Pers- en Public Relations Officer, tel. 030 698 074 15, e-mail: krausse[at]ippnw.de