IPPNW roept op tot vrijlating van hoofd Turkse Medische Vereniging

De medische vredesorganisatie IPPNW en de Vereniging van Democratische Artsen (vdää) gaan bij de aanklager in Istanbul in beroep tegen de aanklacht tegen de voorzitster van de Turkse Medische Vereniging (Türk Tabipleri Birliği, TTB), de overkoepelende organisatie van de Turkse Medische Verenigingen, prof. Şebnem Korur Fincancı, en roepen op tot hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.

De internationaal bekende forensisch wetenschapper Şebnem Korur Fincancı zit sinds 27 oktober vast op beschuldiging van “het promoten van een terroristische organisatie”. De eerste dag van het proces vindt plaats op vrijdag 23 december in Istanbul. De reden voor haar arrestatie was haar oproep voor een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van chemische wapens door het Turkse leger in de regio Koerdistan van Irak na het bekijken van een video van stervende strijders. IPPNW Duitsland publiceerde medio oktober ook een rapport over mogelijke schendingen van het verbod op chemische wapens door Turkije in aanvallen op Koerdische bevolking PKK-burgers en -strijders in Noord-Irak vrijgelaten en opgeroepen tot onafhankelijk internationaal onderzoek.

Dokter Nesmil Ghassemlou zal het proces tegen Şebnem Korur Fincancı voor IPPNW observeren. “Het proces tegen Şebnem Korur Fincancı is politiek gemotiveerd. Deze moedige mensenrechtenverdediger en forensisch patholoog heeft zich vreedzaam uitgesproken en moet onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten”, aldus IPPNW-voorzitter Dr. Angelica Claussen.

“De Turkse Medische Vereniging en haar voorzitter Prof. Korur Fincancı komen op voor mensenrechten, democratie en eerlijke gezondheidszorg – zoals vereist door hun medische taken”, zegt Felix Ahls, een van de medevoorzitters van de vdää. “De detentie van onze collega moet worden gezien als onderdeel van het antidemocratische beleid van de Turkse regering, die al jaren gebruik maakt van willekeurige detentie en politieke procedures tegen de oppositie”, legt Ahls uit.

“Şebnem Korur Fincancı is een internationaal gerenommeerde forensisch patholoog, winnares van vele prijzen voor haar onkreukbare en onvermoeibare werk voor mensenrechten, tegen marteling, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in Turkije en de rest van de wereld. IPPNW werkt al vele jaren samen met prof. Korur Fincancı, die ook bestuurslid is van de Human Rights Foundation of Turkey (TIHV). Ze is onder meer de ontvanger van de Medical Peace Prize, die IPPNW samen met andere Europese gezondheidsorganisaties toekent”, zegt IPPNW Duitsland.

De voorzitter van de Duitse Medische Vereniging, Dr. Klaus Reinhardt, de World Medical Association en vele andere internationale medische organisaties hebben krachtig geprotesteerd tegen de arrestatie van Şebnem Korur Fincancı en zijn onmiddellijke vrijlating geëist. De arrestatie is een aanval op het recht op vrijheid van meningsuiting en op medisch zelfbestuur.Het is de plicht van elke arts om mogelijke mensenrechtenschendingen aan te pakken.